Close

Tomáš Ptáček

Oznámení ředitele školy k volbám do školské rady

Ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace zveřejňuje v souvislosti s volbami do školské rady oznámení o a) konání voleb do školské rady a b) době a místě konání voleb a přihlašování kandidátů na členy do školské rady při Základní škole F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace. Oznámení ředitele školy o konání voleb do školské rady při Základní škole […]

ČÍST VÍCE

Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2021/2022

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ F. Hrubína pro školní rok 2021/2022 se uskuteční vzhledem k epidemiologické situaci v termínu od 12. do 23. dubna 2021 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Rádi přijmeme i děti (pokud to kapacita školy dovolí), které nemají místo trvalého pobytu ve školském obvodu školy. Termín zápisu: 12. – 23. 4. 2021 Zápis […]

ČÍST VÍCE

Organizace výuky a provozu školy od 1. března 2021

Dle usnesení vlády ČR ze dne 26. února 2021 je na základních školách od 1. do 21. března 2021 omezena přítomnost žáků ve vyučování. Z uvedeného důvodu budou s platností od 1. března 2021 žáci 1. až 9. ročníku vzděláváni distančně. Vzdělávání žáků tříd 1. a 2. ročníku bude stejně jako u žáků vyšších ročníků probíhat distančně v prostředí Teams dle rozvrhů, které […]

ČÍST VÍCE

Vánoční a novoroční přání ředitele školy

Vážení rodiče, vážení zaměstnanci, milé žákyně, milí žáci, přátelé ZŠ F. Hrubína, máme za sebou rok, který se v mnohém lišil od těch předchozích. Postavil nám do cesty překážku, která v mnohém otestovala naše schopnosti zvládat náročné situace. Přestože nikdo nemohl rozpoznat rozsah a sílu důsledků nemoci COVID-19, osobně si myslím, že vy, […]

ČÍST VÍCE

Vzdělávání žáků v období od 2. 11. 2020

Vážení rodiče, na základě Usnesení vlády ČR bude distanční výuka pokračovat i v týdnu od 2. 11. 2020, a to do odvolání. Více informací k uzavření škol bude zveřejněno v pátek 30. 10. 2020. Prosím, sledujte stránky školy a modul KOMENS v systému BAKALÁŘI. Naše poděkování míří nejen rodičům za trpělivost a podporu dětem při distanční výuce, ale také žákům za jejich aktivní […]

ČÍST VÍCE

Vzdělávání žáků v období od 14. 10. do 1. 11. 2020, poskytování školního stravování a související informace

V návaznosti na aktuální krizová opatření vlády vydává ředitel ZŠ F. Hrubína následující oznámení, které je určeno žákům obou stupňů školy a jejich zákonným zástupcům: Usnesením Vlády ČR je na období 14. 10. do 1. 11. 2020 zakázána osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání ve škole. Školní jídelna bude za níže uvedených podmínek ve dnech […]

ČÍST VÍCE

Připravujeme obnovení provozu školní jídelny

Dne 1. října 2020 proběhla dle pokynu krajské hygienické stanice v prostorách školní jídelny ZŠ  F. Hrubína, která je aktuálně uzavřena v souvislosti s karanténními opatřeními, ohnisková dezinfekce. Tuto dezinfekci provedl Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Od 5. do 7. října 2020 pak proběhne kompletní úklid školní kuchyně, školní jídelny a souvisejících prostor. Cílem je připravit vše […]

ČÍST VÍCE

Děkujeme za zajištění obědů pro děti ve školní družině

Přesto, že je školní jídelna ZŠ F. Hrubína aktuálně uzavřena, podařilo se vedení školy zajistit obědy pro děti navštěvující školní družinu. Článek, který mj. informuje o tom, že je děti dostávají zdarma, je poděkováním ředitele školy firmě VINAMET s.r.o a jmenovitě pak osobám, které se o to zasloužily. Poděkování ředitele školy Vážení rodiče, jak […]

ČÍST VÍCE

Uzavření školní jídelny a omezení pohybu žáků (aktualizováno 24. 9.)

Ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace oznamuje, že po konzultaci s KHS Ostrava rozhodl z důvodu karantény všech zaměstnankyň školní jídelny (1 případ COVID-19) o uzavření jídelny na období od 22. do 7. října 2020. V případě příznivého vývoje bude provoz školní jídelny obnoven dne 8. října 2020. Dětem, které v době uzavření školní jídelny budou […]

ČÍST VÍCE

Zahájení školního roku v prvních třídách: informace a pokyny ředitele

Ředitel ZŠ F. Hrubína doplňuje informace k zahájení školního roku 2020/2021 ve třídách 1. ročníku a vydává pokyny pro zákonné zástupce a další osoby, které se dne 1. září 2020 zúčastní společného zahájení školního roku. Organizace zahájení školního roku 2020/2021 ve třídách 1. ročníku Místo: Nádvoří školy nebo jednotlivé třídy (bude určeno dle počasí v daný den) […]

ČÍST VÍCE