Autor: Tomáš Ptáček

Oznámení ředitele školy k výstražné stávce dne 27. listopadu 2023

Ředitel Základní školy a Mateřské školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace informuje o vyhlášení volného dne pro žáky základní školy a přerušení provozu na odloučených pracovištích mateřských škol v souvislosti s konáním výstražné stávky dne 27. listopadu 2023. Vážení rodiče, nepochybuji o tom, že ani vy jste neunikli informacím o stávce chystané školskými odbory na pondělí 27. listopadu 2023. Také v rámci naší organizace využili…
Read more

Turnaj v miniházené: Výběr žáků 5. ročníku odcházel spokojen

Ve čtvrtek 2. listopadu 2023 se vybraní žáci 5. ročníku ZŠ F. Hrubína zúčastnili přípravného turnaje v házené, který se konal ve sportovní hale při ZŠ Žákovská. Jeho účelem nebylo poměřovat síly jednotlivých družstev a určit jejich pořadí. Naopak smyslem bylo nechat děti vyzkoušet hraní házené podle pravidel v podmínkách zápasů. Nutno říci, že si naše družstvo vedlo velmi dobře, když…
Read more

Přibyly nám nově dvě mateřské školy

Informujeme, že rozhodnutím zřizovatele školy, statutárního města Havířov, došlo od 1. 1. 2023 ke sloučení ZŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí a MŠ Balzacova Havířov-Podlesí. Organizace, která vznikla na základě usnesení Zastupitelstva města Havířova ze dne 12. prosince 2022 sloučením mateřské školy s naší základní školou, nyní zajišťuje vedle základního vzdělávání žáků rovněž předškolní výchovu a vzdělávání dětí. Všechen majetek, práva a závazky MŠ…
Read more

Přání ředitele školy k novému roku

Vážení rodiče, vážení zaměstnanci, milé žákyně, milí žáci, přátelé naší školy, dovolte mi poděkovat vám za vaši energii, kterou jste vložili do zdolávání výzev v roce 2022. S Vaší důvěrou, podporou, pomocí a pochopením to šlo lépe celé naší škole, kterou tak společně posouváme kupředu. Jménem svým, jménem dětí a zaměstnanců děkuji všem, kteří nám v rámci svých možností nezištně…
Read more

Pozvánka na Dny otevřených dveří a termín zápisu žáků do 1. třídy

Základní škola F. Hrubína Havířov – Podlesí, příspěvková organizace zve širokou veřejnost a zejména rodiče žáků, kteří se budou zapisovat do 1. třídy, na Dny otevřených dveří. Akce se uskuteční ve dvou termínech, a to 1. a 2. dubna 2022. V pátek 1. dubna v době od 8:00 do 13:00 h mohou návštěvníci absolvovat prohlídku prostor školy, školní družiny a vybavení naší organizace.  Bude jim také…
Read more

Jsme s Ukrajinou!

Vážení rodiče, milí žáci, skončily jarní prázdniny a opět jsme se sešli ve škole. S ustupující pandemií jsme přivítali konec povinného testování, odložili roušky (až na výjimky) a vrhli se vstříc normálnímu životu, jak jsme ho znali před pandemií. Bohužel již třetí týden zažíváme něco, o  čem jsme slýchávali a co jsme si nedokázali představit ani v těch nejčernějších myšlenkách.…
Read more

Vánoční přání a PF 2022

Vážení rodiče, vážení zaměstnanci, milé žákyně, milí žáci, přátelé ZŠ F. Hrubína, dovolte mi poděkovat vám za vaši energii, kterou jste vložili do zdolávání výzev v roce 2021. S Vaší důvěrou, podporou, pomocí a pochopením to šlo lépe celé naší škole, kterou tak společně posouváme kupředu. Jménem svým, jménem dětí a zaměstnanců děkuji všem, kteří nám v rámci svých možností…
Read more

Oznámení ředitele školy k volbám do školské rady

Ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace zveřejňuje v souvislosti s volbami do školské rady oznámení o a) konání voleb do školské rady a b) době a místě konání voleb a přihlašování kandidátů na členy do školské rady při Základní škole F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace. Oznámení ředitele školy o konání voleb do školské rady při Základní škole F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace…
Read more

Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2021/2022

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ F. Hrubína pro školní rok 2021/2022 se uskuteční vzhledem k epidemiologické situaci v termínu od 12. do 23. dubna 2021 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Rádi přijmeme i děti (pokud to kapacita školy dovolí), které nemají místo trvalého pobytu ve školském obvodu školy. Termín zápisu: 12. – 23. 4. 2021 Zápis dětí k povinné školní docházce proběhne…
Read more

Organizace výuky a provozu školy od 1. března 2021

Dle usnesení vlády ČR ze dne 26. února 2021 je na základních školách od 1. do 21. března 2021 omezena přítomnost žáků ve vyučování. Z uvedeného důvodu budou s platností od 1. března 2021 žáci 1. až 9. ročníku vzděláváni distančně. Vzdělávání žáků tříd 1. a 2. ročníku bude stejně jako u žáků vyšších ročníků probíhat distančně v prostředí Teams dle rozvrhů, které zákonní zástupci žáků obdrželi prostřednictvím…
Read more