Přibyly nám nově dvě mateřské školy

Informujeme, že rozhodnutím zřizovatele školy, statutárního města Havířov, došlo od 1. 1. 2023 ke sloučení ZŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí a MŠ Balzacova Havířov-Podlesí.

Organizace, která vznikla na základě usnesení Zastupitelstva města Havířova ze dne 12. prosince 2022 sloučením mateřské školy s naší základní školou, nyní zajišťuje vedle základního vzdělávání žáků rovněž předškolní výchovu a vzdělávání dětí.

Všechen majetek, práva a závazky MŠ Balzacova přechází dnem sloučení na ZŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí, která nově nese název Základní škola a Mateřská škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace (IČO 619 88 723).
Organizace má po sloučení dvě odloučená pracoviště. Jimi jsou
MŠ Balzacova, Balzacova 1190/2, Havířov-Podlesí
MŠ Kosmonautů, Kosmonautů 1319/4, Havířov-Podlesí

Předškolní vzdělávání  Základní škola a Mateřská škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace organizuje podle dvou vzdělávacích programů, které jsou v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a charakterizují profilaci jednotlivých pracovišť mateřských škol. V MŠ Balzacova probíhá vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu s názvem Houpy, v MŠ Kosmonautů podle Školního vzdělávacího programu Projít branou.

Základní vzdělávání je dále organizováno podle Školního vzdělávacího programu s názvem Škola pro život, který vychází z platné verze Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Zřizovací listina rovněž definuje oprávnění školy oficiálně používat zkrácený název ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí. Sídlo školy zůstává na adrese základní školy
F. Hrubína 1537/5
736 01 Havířov-Podlesí
Kontakty na vedení organizace jsou shodné s kontakty na základní školu. Všechny kontakty jsou zveřejněny na webu.

Mgr. Tomáš Ptáček, ředitel ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí