Close

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

ŠKOLA

Školní vzdělávací program „Škola úspěšného života“

STÁHNOUT

Dodatky ke školnímu vzdělávacímu programu

STÁHNOUT

Školní řád

STÁHNOUT

Školní řád – dodatek č. 1

STÁHNOUT

Minimální preventivní program

STÁHNOUT

Žádost o individuální vzdělávací plán

STÁHNOUT

Žádost o uvolnění z vyučování

STÁHNOUT

Žádost o uvolnění z TV včetně lékařského posudku

STÁHNOUT

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte

STÁHNOUT

Ceník pronájmů

STÁHNOUT

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Řád školní družiny (provozní)

STÁHNOUT

Vnitřní řád školní družiny

STÁHNOUT

Přihláška do školní družiny

STÁHNOUT

Odhlašovací lístek ze školní družiny

STÁHNOUT

Nabídka zájmových činností

STÁHNOUT

Oznámení k provozu školní družiny

STÁHNOUT

Oznámení k výběru příspěvků

STÁHNOUT

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Informace pro strávníky

STÁHNOUT

Provozní řád školní jídelny

STÁHNOUT