Close

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

ŠKOLA

Školní vzdělávací program „Škola pro život“ 2021

STÁHNOUT

Minimální preventivní program

STÁHNOUT

Školní řád

STÁHNOUT

Školní řád – dodatek č. 1

STÁHNOUT

Žádost o individuální vzdělávací plán

STÁHNOUT

Žádost o povolení individuálního vzdělávání

STÁHNOUT

Žádost o uvolnění z vyučování

STÁHNOUT

Žádost o uvolnění z TV včetně lékařského posudku

STÁHNOUT

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte

STÁHNOUT

Ceník pronájmu

STÁHNOUT

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Řád školní družiny

STÁHNOUT

Vnitřní řád školní družiny

STÁHNOUT

Přihláška do školní družiny

STÁHNOUT

Odhlašovací lístek ze školní družiny

STÁHNOUT

Úhrada úplaty za zájmové vzdělávání (školného)

STÁHNOUT

Žádost o prominutí úplaty (školného)

STÁHNOUT

Nabídka zájmových činností

STÁHNOUT

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Informace pro strávníky

STÁHNOUT

Přihláška ke stravování a potvrzení k povolení inkasa

STÁHNOUT

Provozní řád školní jídelny

STÁHNOUT