Rubrika: Sdělení rodičům

Oznámení o přerušení činnosti ŠD o pololetních a jarních prázdninách

Oznamujeme, že školní družina ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí bude v době pololetních a jarních prázdnin od pátku 2. února do neděle 11. února 2024 uzavřena. Činnost školní družiny bude obnovena v pondělí 12. února 2024. Tento den bude zahájen obvyklý provoz v době od 6.00 do 16.30 hodin. Kamila Suchanková, vedoucí školní družiny

Vánoční přání a PF 2024

Již tradičně zveřejňujeme také na webových stránkách přání k vánočním svátkům a do nového roku. To letošní je poprvé určeno jak čtenářům našeho webu a zákonným zástupcům žáků základní školy, tak zákonným zástupcům dětí mateřských škol, které od 1. ledna 2023 tvoří odloučená pracoviště školy.

Oznámení o přerušení činnosti ŠD o vánočních prázdninách

Oznamujeme, že během vánočních prázdnin ve dnech 23. prosince 2023 až 2. ledna 2024 bude provoz školní družiny ZŠ F. Hrubína přerušen. Činnost školní družiny bude obnovena ve středu 3. ledna 2024. Tento den bude zahájen obvyklý provoz od 6.00 hodin. Kamila Suchanková, vedoucí školní družiny

Oznámení ředitele školy k výstražné stávce dne 27. listopadu 2023

Ředitel Základní školy a Mateřské školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace informuje o vyhlášení volného dne pro žáky základní školy a přerušení provozu na odloučených pracovištích mateřských škol v souvislosti s konáním výstražné stávky dne 27. listopadu 2023. Vážení rodiče, nepochybuji o tom, že ani vy jste neunikli informacím o stávce chystané školskými odbory na pondělí 27. listopadu 2023. Také v rámci naší organizace využili…
Read more

Oznámení o přerušení činnosti ŠD o podzimních prázdninách

Oznamujeme, že školní družina ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí bude o podzimních prázdninách ve čtvrtek 26. října a v pátek 27. října 2023 uzavřena. Činnost školní družiny bude obnovena v pondělí 30. října 2023. Tento den bude zahájen obvyklý provoz od 6.00 hodin. Kamila Suchanková, vedoucí školní družiny

Informace k zahájení školního roku a o konání třídních schůzek

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 pro žáky všech ročníků ZŠ F. Hrubína začne v pondělí 18. září 2023. Informujeme tímto o organizaci vzdělávání žáků školy a rozsahu služeb školní družiny a školní jídelny v prvním týdnu školního roku. Současně informujeme o konání třídních schůzek, které se uskuteční ve čtvrtek 21. září. Pondělí 18. září  – zahájení školního roku, pobyt žáků ve škole,…
Read more

Oznámení o rozdělení žáků do prvních tříd

Ředitel Základní školy a Mateřské školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace zveřejňuje oznámení o rozdělení žáků přijatých k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024 do tříd 1. ročníku. Rozdělení žáků do prvních tříd (třídy I. A a třídy I. B) je oznámeno s využitím registračních čísel, které zákonní zástupci žáků získali při zápisu do první třídy.

Informace k provozu školy během rekonstrukce elektrorozvodů a k zahájení školního roku – aktualizováno 13. 9. 2023

Vzhledem k tomu, že na ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí v současnosti probíhá rekonstrukce elektrorozvodů objektu základní školy, zveřejňujeme v tomto článku, který bude dle okolností aktualizován, informace ke způsobu komunikace se zákonnými zástupci, k zahájení školního roku 2023/2024 a rozdělení dětí do 1. tříd. Rekonstrukce elektrorozvodů budovy základní školy, která byla zahájena 19. 6. 2023, bude v souladu s plánem prací ukončena dne 16. 9. 2023.…
Read more

Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku

Ředitel Základní školy a Mateřské školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace zveřejňuje oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024. V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zveřejňujeme výsledek řízení o přijetí dětí, které zákonní zástupci přihlásili ve dnech 3. a 4. dubna 2023 k základnímu…
Read more

Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2023/2024

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí pro školní rok 2023/2024 se uskuteční ve dnech 3. a 4. dubna 2023. Přitom očekáváme, že se zápis budoucích žáků uskuteční za osobní přítomnosti dětí ve škole. Rádi přijmeme i děti (pokud to kapacita školy dovolí), které nemají místo trvalého pobytu ve školském obvodu školy. Pokud zatím zvažujete, zda zapsat…
Read more