Rubrika: Sdělení rodičům

Pozvánka na informační schůzku rodičů a zákonných zástupců žáků budoucího 1. ročníku

Oznamujeme všem rodičům a zákonným zástupcům žáků, kteří jsou od 1. září 2024 přijati k základnímu vzdělávání na ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí, že pro ně pořádáme informační schůzku, která se uskuteční ve čtvrtek dne 20. června 2024. Vážení zákonní zástupci, vážení rodiče, srdečně Vás zveme na první informační schůzku. Schůzka se koná ve čtvrtek 20. června 2024 v 16.30 hodin…
Read more

Seznam kandidátů pro volby do školské rady

Ředitel Základní školy a Mateřské školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace zveřejňuje seznam kandidátů zákonných zástupců žáků základní školy a pedagogických pracovníků základní školy pro volby do školské rady konané dne 24. 6. 2024. Do školské rady se volí dva členové z řad kandidátů zákonných zástupců žáků základní školy a dva členové z řad kandidátů pedagogických pracovníků základní školy. Seznam uvádí jméno,…
Read more

Oznámení ředitele školy o době a místě konání voleb a přihlašování kandidátů na členy do školské rady

Ředitel Základní školy a Mateřské školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvkové organizace  v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s volebním řádem školské rady vydaném Radou města Havířova svolává k volbám osoby oprávněné volit podle výše uvedených dokumentů a oznamuje dobu, místo konání voleb a způsob přihlašování…
Read more

Slovo nového ředitele školy

Milé děti, milí žáci, vážení rodiče, kolegové a přátelé školy, dovolte mi, abych Vás jako nový ředitel Základní školy a Mateřské školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvkové organizace srdečně pozdravil. Na základě konkurzního řízení jsem byl do funkce jmenován Radou města Havířov, a to od 1. května 2024. Svou novou životní roli beru velmi vážně a udělám vše, co je v mých…
Read more

Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku

Ředitel Základní školy a Mateřské školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace zveřejňuje oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025. V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zveřejňujeme výsledek řízení o přijetí dětí, které zákonní zástupci přihlásili ve dnech 8. a 9. dubna 2024 k základnímu…
Read more

Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2024/2025

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí pro školní rok 2024/2025 se uskuteční ve dnech 8. a 9. dubna 2024. Přivítáme, když se zápis budoucích žáků uskuteční za osobní přítomnosti dětí ve škole. Rádi přijmeme i děti (pokud to kapacita školy dovolí), které nemají místo trvalého pobytu ve školském obvodu školy. Termín a povinnost zápisu k povinné školní docházce…
Read more

Informace k zápisu a ke Dnům otevřených dveří

ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí zve širokou veřejnost a zejména rodiče dětí, které mají být přijaty do 1. třídy, k návštěvě školy a k zápisu. Školu je vhodné navštívit během Dnů otevřených dveří, které se uskuteční v pátek 22. a v sobotu 23. března 2024. V pátek 22. března v době od 8:00 do 15:30 hod. mohou návštěvníci absolvovat prohlídku prostor školy, školní družiny a vybavení naší organizace.…
Read more

Oznámení o přerušení činnosti ŠD o pololetních a jarních prázdninách

Oznamujeme, že školní družina ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí bude v době pololetních a jarních prázdnin od pátku 2. února do neděle 11. února 2024 uzavřena. Činnost školní družiny bude obnovena v pondělí 12. února 2024. Tento den bude zahájen obvyklý provoz v době od 6.00 do 16.30 hodin. Kamila Suchanková, vedoucí školní družiny

Vánoční přání a PF 2024

Již tradičně zveřejňujeme také na webových stránkách přání k vánočním svátkům a do nového roku. To letošní je poprvé určeno jak čtenářům našeho webu a zákonným zástupcům žáků základní školy, tak zákonným zástupcům dětí mateřských škol, které od 1. ledna 2023 tvoří odloučená pracoviště školy.

Oznámení o přerušení činnosti ŠD o vánočních prázdninách

Oznamujeme, že během vánočních prázdnin ve dnech 23. prosince 2023 až 2. ledna 2024 bude provoz školní družiny ZŠ F. Hrubína přerušen. Činnost školní družiny bude obnovena ve středu 3. ledna 2024. Tento den bude zahájen obvyklý provoz od 6.00 hodin. Kamila Suchanková, vedoucí školní družiny