Close

Sdělení rodičům

Vánoční přání a PF 2022

Vážení rodiče, vážení zaměstnanci, milé žákyně, milí žáci, přátelé ZŠ F. Hrubína, dovolte mi poděkovat vám za vaši energii, kterou jste vložili do zdolávání výzev v roce 2021. S Vaší důvěrou, podporou, pomocí a pochopením to šlo lépe celé naší škole, kterou tak společně posouváme kupředu. Jménem svým, jménem dětí a zaměstnanců děkuji všem, […]

ČÍST VÍCE

Úřední hodiny ve dnech vánočních prázdnin

Ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace oznamuje, že pro období 23. prosince až 31. prosince 2021 stanovil následující úřední dny a hodiny: 23. prosince 2021 – 8 – 12 hod. 24. prosince 2021 – ZAVŘENO 25. prosince 2021 – ZAVŘENO 26. prosince 2021 – ZAVŘENO 27. prosince 2021 – 8 – 10 hod. 28. prosince 2021 – […]

ČÍST VÍCE

Informace ke vzdělávání žáků ve dnech 25. a 26. 10. 2021

Informujeme, že vzdělávání žáků na ZŠ F. Hrubína bude před podzimními prázdninami v dnech 25. a 26. října 2021 na základě rozhodnutí ředitele školy probíhat obvyklým způsobem. Vyjádření ředitele školy v této věci si můžete přečíst v další části článku. Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, milí žáci, s ohledem na vývoj situace bylo školám v regionech, kde dochází […]

ČÍST VÍCE

Oznámení ředitele školy k volbám do školské rady

Ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace zveřejňuje v souvislosti s volbami do školské rady oznámení o a) konání voleb do školské rady a b) době a místě konání voleb a přihlašování kandidátů na členy do školské rady při Základní škole F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace. Oznámení ředitele školy o konání voleb do školské rady při Základní škole […]

ČÍST VÍCE

Organizace výuky a provozu školy v období od 17. 5. 2021

Vzhledem k tomu, že se v návaznosti na jednání vlády ČR dne 10. května 2021 mění od 17. května 2021 podmínky provozu škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji, zveřejňuje ředitel ZŠ F. Hrubína aktuální informace k organizaci výuky a provozu školy. Zásadní změnou je skutečnost, že se od uvedeného dne na základních školách umožňuje za stanovených podmínek […]

ČÍST VÍCE

Organizace výuky a provozu školy v období od 10. 5. 2021

Vzhledem k tomu, že se v návaznosti na jednání vlády ČR dne 6. května 2021 mění podmínky provozu škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji tak, že od 10. května 2021 je umožněna na základních školách za stanovených podmínek osobní přítomnost žáků jak 1. stupně, tak 2. stupně školy, zveřejňuje ředitel ZŠ F. Hrubína aktuální informace k organizaci výuky […]

ČÍST VÍCE

Aktualizováno: Změny v platbách za stravování a školní družinu

Doplněné informace ke dni 26. 8. 2021: Jelikož škola zavedla nový systém výběru platby za stravovací služby a služby školní družiny, bylo nutné podat novou přihlášku k daným službám. Kdo tak neučinil, nebude mu služba od 1. září 2021 poskytnuta. Kdo má zájem přihlásit se a odebírat stravu již od 1. září, může tak učinit 30. srpna v době […]

ČÍST VÍCE

Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku

Ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace zveřejňuje oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022. V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zveřejňujeme výsledek řízení o přijetí dětí, které zákonní zástupci přihlásili ve dnech […]

ČÍST VÍCE

Organizace výuky a provozu školy v období od 12. 4. 2021

Vzhledem k tomu, že na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění ze dne 6. dubna 2021 dochází od 12. dubna 2021 k dílčímu návratu žáků do škol, zveřejňuje ředitel ZŠ F. Hrubína aktuální informace k organizaci výuky a provozu školy. Podrobné informace jsou zveřejněny v dokumentu Informace k provozu školy v období […]

ČÍST VÍCE