Rubrika: Sdělení rodičům

Informace k zahájení školního roku a o konání třídních schůzek

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 pro žáky všech ročníků ZŠ F. Hrubína začne v pondělí 18. září 2023. Informujeme tímto o organizaci vzdělávání žáků školy a rozsahu služeb školní družiny a školní jídelny v prvním týdnu školního roku. Současně informujeme o konání třídních schůzek, které se uskuteční ve čtvrtek 21. září. Pondělí 18. září  – zahájení školního roku, pobyt žáků ve škole,…
Read more

Oznámení o rozdělení žáků do prvních tříd

Ředitel Základní školy a Mateřské školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace zveřejňuje oznámení o rozdělení žáků přijatých k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024 do tříd 1. ročníku. Rozdělení žáků do prvních tříd (třídy I. A a třídy I. B) je oznámeno s využitím registračních čísel, které zákonní zástupci žáků získali při zápisu do první třídy.

Informace k provozu školy během rekonstrukce elektrorozvodů a k zahájení školního roku – aktualizováno 13. 9. 2023

Vzhledem k tomu, že na ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí v současnosti probíhá rekonstrukce elektrorozvodů objektu základní školy, zveřejňujeme v tomto článku, který bude dle okolností aktualizován, informace ke způsobu komunikace se zákonnými zástupci, k zahájení školního roku 2023/2024 a rozdělení dětí do 1. tříd. Rekonstrukce elektrorozvodů budovy základní školy, která byla zahájena 19. 6. 2023, bude v souladu s plánem prací ukončena dne 16. 9. 2023.…
Read more

Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku

Ředitel Základní školy a Mateřské školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace zveřejňuje oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024. V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zveřejňujeme výsledek řízení o přijetí dětí, které zákonní zástupci přihlásili ve dnech 3. a 4. dubna 2023 k základnímu…
Read more

Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2023/2024

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí pro školní rok 2023/2024 se uskuteční ve dnech 3. a 4. dubna 2023. Přitom očekáváme, že se zápis budoucích žáků uskuteční za osobní přítomnosti dětí ve škole. Rádi přijmeme i děti (pokud to kapacita školy dovolí), které nemají místo trvalého pobytu ve školském obvodu školy. Pokud zatím zvažujete, zda zapsat…
Read more

Oznámení o přerušení činnosti ŠD o jarních prázdninách

Oznamujeme, že školní družina ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí bude o jarních prázdninách od pondělí 13. března 2023 do pátku 17. března 2023 uzavřena. Činnost školní družiny bude obnovena v pondělí 20. března 2023. Tento den bude zahájen obvyklý provoz od 6.00 hodin. Kamila Suchanková, vedoucí školní družiny

Pozvánka na Dny otevřených dveří a termín zápisu žáků do 1. třídy

Základní škola a Mateřská škola  F. Hrubína Havířov – Podlesí, příspěvková organizace zve širokou veřejnost a zejména rodiče žáků, kteří se budou zapisovat do 1. třídy, na Dny otevřených dveří. Akce se uskuteční ve dvou termínech, a to 24. března a 25. března 2023. V pátek 24. března v době od 8:00 do 15:30 hod. mohou návštěvníci absolvovat prohlídku prostor školy, školní družiny a vybavení naší organizace.  Bude…
Read more

Oznámení o přerušení činnosti ŠD o pololetních prázdninách

Oznamujeme, že školní družina ZŠ F. Hrubína bude o pololetních prázdninách v pátek 3. února 2023 uzavřena. Činnost školní družiny bude obnovena v pondělí 6. února 2023. Tento den bude zahájen obvyklý provoz od 6.00 hodin. Kamila Suchanková, vedoucí školní družiny

Oznámení o úpravách provozu školní družiny

Oznamujeme úpravy provozu školní družiny ZŠ F. Hrubína ode dne 22. prosince 2022 do pondělí 3. ledna 2023. Informujeme, že ve čtvrtek 22. prosince 2022 bude z provozních a organizačních důvodů provoz školní družiny ukončen v 15.30 hodin. O následujících vánočních prázdninách od pátku 23. prosince 2022 do pondělí 2. ledna 2023 bude provoz přerušen a školní družina bude uzavřena. Činnost školní družiny bude obnovena…
Read more

Zvýšení ceny stravného za obědy od 1. 1. 2023

Oznamujeme všem strávníkům, žákům a zákonným zástupcům žáků, že od 1. 1. 2023 dochází k navýšení ceny stravného. Konkrétní výše úplaty za stravování ve školní jídelně od 1. 1. 2023 pro žáky a zaměstnance ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí, pro žáky a zaměstnance Gymnázia, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace a pro cizí strávníky je stanovena takto: Žáci: cena dotovaného oběda pro žáky obou škol zůstává stejná, tzn.…
Read more