Close

Sdělení rodičům

Informace k zápisu a ke Dni otevřených dveří

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ F. Hrubína pro školní rok 2020/2021 se uskuteční vzhledem k epidemiologické situaci ve dnech 6. až 17. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Akce Dny otevřených dveří, tradičně probíhající před zápisem, se nekoná. Zápis dětí k povinné školní docházce proběhne na základě žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou […]

ČÍST VÍCE

Přerušení činnosti školy – oznámení a informace související s epidemiologickou situací

Informujeme zákonné zástupce našich žáků, že v souvislosti s vývojem epidemiologické situace rozhodl ředitel školy s účinností od 18. března 2020 o opatření, které dále omezuje provoz školy a přístup osob do budovy školy. Vážení rodiče, jako ředitel školy jsem z preventivních důvodů s okamžitou platností rozhodl o omezení provozu školy na dobu 9:00 – 11:00. V tuto dobu lze […]

ČÍST VÍCE

Informace ke vzdělávání žáků během přerušení činnosti školy v souvislosti se šířením koronaviru

S ohledem na mimořádnou situaci vzniklou v souvislosti se šířením koronaviru přijímá ZŠ F. Hrubína opatření ke vzdělávání žáků v době, kdy žáci zůstávají doma. Pedagogové školy připravili a nadále budou připravovat podklady pro vzdělávání žáků, které jsou (nebo mohou dle okolností dále být) dostupné prostřednictvím systému Bakaláři (tzv. elektronické žákovské knížky, zejména s využitím komunikačního […]

ČÍST VÍCE

Pozvánka na Jarní zábavu

Klub přátel školy, Havířov-Podlesí, z. s.  zve srdečně širokou veřejnost na Jarní zábavu, která se uskuteční v sobotu 18. dubna 2020 v areálu TJ Depos, Horní Suchá. K tanci a poslechu hraje DJ NICO, zváni jsou všichni, kdo mají rádi zábavu, jídlo, pití, smích a tanec. Svou účastí na akci podpoříte jak spolek rodičů, tak […]

ČÍST VÍCE

ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí: Dny otevřených dveří a zápis do 1. tříd

ZŠ F. Hrubína pravidelně představuje své kvality široké veřejnosti. Proto pořádá v pátek 27. a v sobotu 28. března 2020 dny otevřených dveří a uvedenou akci společně s termínem zápisu žáků do 1. tříd prezentuje na stránkách Radničních listů. Upoutávka v několika odrážkách rovněž představuje, co škola dětem, které ji navštěvují, nabízí. V rámci Havířova je unikátní především výukou tělesné […]

ČÍST VÍCE

Oznámení rodičům žáků 1. a 2. ročníku: Zrušení výjezdového lyžařského výcviku

Oznamujeme, že se z důvodu nepříznivých sněhových podmínek ruší výjezdový lyžařský výcvik ve SKI ŘEKA, kterého se měli od pondělí 13. ledna do pátku 17. ledna 2020 zúčastnit přihlášení žáci ze tříd 1. a 2. ročníku ZŠ F. Hrubína. Vyučování žáků v uvedených třídách proto bude probíhat standardně podle rozvrhu jednotlivých tříd. Děkujeme za pochopení. Michaela Durdiaková, […]

ČÍST VÍCE

Vánoční přání a PF 2020

Vážení rodiče, vážení zaměstnanci, milé žákyně, milí žáci, přátelé ZŠ F. Hrubína, rád bych vám v čase vánočním poděkoval za přízeň a píli, kterou jste v kalendářním roce 2019 spojili s činnostmi pro naši školu a její žáky. Společně jsme umožnili dětem hlouběji vhlédnout do světa poznání a podporou účasti na vědomostních, sportovních i společenských akcích jsme […]

ČÍST VÍCE

Oznámení o přerušení činnosti ŠD o vánočních prázdninách a zahájení vyučování po prázdninách

Oznamujeme, že školní družina ZŠ F. Hrubína Havířov bude o vánočních prázdninách uzavřena. Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Školní vyučování po vánočních prázdninách bude zahájeno v pondělí 6. ledna 2020. Vybraní žáci 5. ročníku v tento den odjíždějí na lyžařský výcvik. Činnost školní družiny bude obnovena v pondělí dne 6. ledna 2020. […]

ČÍST VÍCE

Zúčastněte se rozsvícení vánočního stromu a nakupte na školním jarmarku

Zveme všechny rodiče, prarodiče a přátele ZŠ F. Hrubína na tradiční Rozsvícení vánočního stromu, které se uskuteční ve středu 4. prosince 2019.  To je letos netradičně spojeno se školním Vánočním jarmarkem, na němž si můžete nakoupit výrobky vytvořené dětmi. Zakoupením těchto výrobků podpoříte nejen děti, ale také Klub přátel školy, jenž se […]

ČÍST VÍCE