Close

Sdělení rodičům

Organizace vzdělávání žáků od 22. 6. a předání vysvědčení žákům školy 26. 6. 2020

Ředitel ZŠ F. Hrubína sděluje, že v době od 22. června do 25. června 2020 pokračuje beze změny organizace prezenční vzdělávání žáků 1. stupně. V pátek 26. června se uskuteční předání vysvědčení všem žákům školy. Předání vysvědčení – organizace a pokyny pro žáky Vysvědčení bude předáno třídními učiteli všem žákům tříd 1. a 2. stupně školy, kteří jsou bez příznaků […]

ČÍST VÍCE

Pozvánka na informativní schůzku rodičů žáků budoucích 1. tříd

Oznamujeme všem rodičům žáků, kteří jsou od 1. září 2020 přijati ke vzdělávání na ZŠ F. Hrubína, že pro ně pořádáme informativní schůzku, jež se uskuteční dne ve čtvrtek dne 18. června 2020. Uvedená schůzka, která bude zahájena v 17.00 h, vám umožní seznámit se s třídními učitelkami 1. tříd pro školní rok 2020/2021. Přítomni […]

ČÍST VÍCE

Realizace vzdělávání žáků 6. až 9. ročníku v období od 8. června 2020

Ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace zveřejňuje s ohledem na podmínky školy informace k organizaci vzdělávání žáků 2. stupně školy v době od 8. června 2020. Vzdělávání žáků 6. až 9. ročníku školy bude do konce školního roku probíhat jak prostřednictvím distanční formy (bez přítomnosti žáků ve škole), tak prezenčním způsobem (žáci se budou v omezené […]

ČÍST VÍCE

Informace k provozu školní družiny a k přihlašování žáků pro příští školní rok

Ředitel ZŠ F. Hrubína oznamuje tímto zákonným zástupcům žáků, že školní dužina zůstane do konce školního roku 2019/2020 uzavřena, a zveřejňuje informace k přihlašování žáků k zájmovému vzdělávání ve školní družině ve školním roce 2020/2021. Vzhledem k tomu, že v důsledku opatření proti šíření koronaviru byla školní družina uzavřena a její provoz nebude do konce školního […]

ČÍST VÍCE

Prezenční vzdělávání žáků 1. až 5. ročníku a žáků 9. ročníku v období od 25. května 2020

Ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace zveřejňuje a) informace k organizaci vzdělávání žáků 1. až 5. ročníku a žáků 9. ročníku probíhajícího za osobní přítomnosti žáků ve škole v době od 25. května 2020 a b) pravidla pro pobyt žáků ve škole. Nejpozději v den nástupu 25. května 2020 před vstupem do budovy školy musí žáci 1. až 5. ročníku […]

ČÍST VÍCE

Příprava žáků 9. tříd k přijímacím zkouškám

Ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace zveřejňuje informace k organizaci přípravy žáků 9. ročníku k přijímacím zkouškám v období od 11. do 22. května 2020, informace k rozdělení žáků přihlášených k přípravě probíhající ve škole do skupin a pravidla pro jejich pobyt ve škole. Nejpozději v den nástupu 11. 5. 2020 před vstupem do budovy školy žáci musí odevzdat Čestné […]

ČÍST VÍCE

Základní informace k postupnému návratu žáků do školy

Ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace zveřejňuje formou otázek a odpovědí základní informace k návratu žáků 9. ročníku a žáků 1. až 5. ročníku do školy. Článek doplňují odkazy na s tím související informace a dokumenty, které jsou zveřejněny na stránkách MŠMT ČR. Základní informace k postupnému návratu žáků do školy Kdo může zahájit vzdělávání s osobní přítomností […]

ČÍST VÍCE

Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku

Ředitel ZŠ F. Hrubína zveřejňuje oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021. V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zveřejňujeme výsledek řízení o přijetí dětí, které zákonní zástupci přihlásili ve dnech 6. až 17. dubna 2020 k základnímu […]

ČÍST VÍCE

Šetření k nástupu dětí 1. až 5. ročníku do školy

Vážení rodiče, s ohledem na harmonogram uvolňování opatření nouzového stavu si vás dovoluji požádat o spolupráci při zpracování šetření souvisejícího se zajištěním co nejméně problémového návratu vašich dětí do školy. Odpovězte, prosím, na 3 otázky následujícího šetření, které provádíme pro potřeby zřizovatele školy: 1. Máte zájem o přítomnost Vašeho dítěte / Vašich dětí ve […]

ČÍST VÍCE

Informace k zápisu a ke Dni otevřených dveří

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ F. Hrubína pro školní rok 2020/2021 se uskuteční vzhledem k epidemiologické situaci ve dnech 6. až 17. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Akce Dny otevřených dveří, tradičně probíhající před zápisem, se nekoná. Zápis dětí k povinné školní docházce proběhne na základě žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou […]

ČÍST VÍCE