Close

Sdělení rodičům

Zúčastněte se rozsvícení vánočního stromečku a nakupte na školním jarmarku

Zima a s ní náš nejoblíbenější svátek Vánoce jsou už za dveřmi. My všichni na Hrubínce se na ně s radostí chystáme. Pro všechny rodiče, prarodiče, sourozence našich žáků, ale i přátele školy připravujeme mezigenerační vánoční setkání, které se uskuteční 6. prosince 2022. Přijďte s námi porozjímat, porozprávět a zazpívat si. Čeká vás spousta překvapení, dárků, ale i něco […]

ČÍST VÍCE

Informace k zahájení školního roku 2022/2023

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 pro žáky všech ročníků ZŠ F. Hrubína začne ve čtvrtek 1. září 2022. Informujeme tímto o organizaci vzdělávání žáků školy a rozsahu služeb školní družiny a školní jídelny v prvním týdnu školního roku. Současně zveřejňujeme rozdělení žáků přijatých k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 do tříd 1. ročníku. Čtvrtek […]

ČÍST VÍCE

Úřední hodiny ve dnech hlavních prázdnin

Ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace oznamuje, že pro období hlavních prázdnin v době od 1. července do 31. srpna 2022 stanovil následující úřední dny a hodiny: Úřední hodiny jsou až na stanovené výjimky vždy v pracovní dny v době od 8:00 do 12:00 h. Ve dnech 25. – 27. července a 5. srpna 2022 je sekretariát uzavřen. […]

ČÍST VÍCE

Oznámení o úpravě provozu školní družiny a přerušení její činnosti o hlavních prázdninách

Informujeme, že provoz školní družiny Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace bude ve čtvrtek 30. června 2022 omezen na dobu do 14.00 h. Oznamujeme současně, že o hlavních prázdninách v době od 1. července do 31. srpna 2022 bude družina uzavřena. Její činnost bude obnovena ve čtvrtek 1. září 2022. Tento den bude zahájen obvyklý provoz […]

ČÍST VÍCE

Zvýšení ceny stravného a ukončení provozu automatu Happysnack

Oznamujeme všem strávníkům, žákům a zákonným zástupcům žáků, že od 1. 9. 2022 dochází k navýšení ceny stravného a ke dni 30. 6. 2022 končí provoz automatu umístěného v budově školy. Konkrétní výše úplaty za stravování ve školní jídelně od 1. 9. 2022 pro žáky a zaměstnance ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí, pro žáky a zaměstnance Gymnázia, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace a pro cizí strávníky […]

ČÍST VÍCE

Zvláštní zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

Ředitel základní školy Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23. Zápis proběhne v pondělí 6. června 2022 od 08:00 do 14:00 hod. a v úterý 7. června 2022 od 08:00 do 14:00 hod. v budově školy. Директор […]

ČÍST VÍCE

Pozvánka na schůzku vedení školy s rodiči žáků budoucího 1. ročníku

Oznamujeme všem zákonným zástupcům dětí, které od 1. září 2022 zahájí na ZŠ F. Hrubína plnění povinné školní docházky, že pro ně pořádáme schůzku s vedením školy. Akce se uskuteční v úterý dne 31. května 2022 od 16.30 hod. Schůzka proběhne v prostorách školní jídelny, která je součástí budovy školy. Při příchodu na schůzku vstupujte do […]

ČÍST VÍCE

Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku

Ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace zveřejňuje oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023. V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zveřejňujeme výsledek řízení o přijetí dětí, které zákonní zástupci přihlásili ve dnech […]

ČÍST VÍCE

Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2022/2023

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ F. Hrubína pro školní rok 2022/2023 se uskuteční ve dnech 4. a 5. dubna 2022. Přitom očekáváme, že se zápis budoucích žáků uskuteční za osobní přítomnosti dětí ve škole. Rádi přijmeme i děti (pokud to kapacita školy dovolí), které nemají místo trvalého pobytu ve školském obvodu školy. Termín a povinnost […]

ČÍST VÍCE

Pozvánka na Dny otevřených dveří a termín zápisu žáků do 1. třídy

Základní škola F. Hrubína Havířov – Podlesí, příspěvková organizace zve širokou veřejnost a zejména rodiče žáků, kteří se budou zapisovat do 1. třídy, na Dny otevřených dveří. Akce se uskuteční ve dvou termínech, a to 1. a 2. dubna 2022. V pátek 1. dubna v době od 8:00 do 13:00 h mohou návštěvníci absolvovat prohlídku prostor školy, školní družiny a vybavení […]

ČÍST VÍCE