Close

Sdělení rodičům

Vzdělávání žáků v období od 14. 10. do 1. 11. 2020, poskytování školního stravování a související informace

V návaznosti na aktuální krizová opatření vlády vydává ředitel ZŠ F. Hrubína následující oznámení, které je určeno žákům obou stupňů školy a jejich zákonným zástupcům: Usnesením Vlády ČR je na období 14. 10. do 1. 11. 2020 zakázána osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání ve škole. Školní jídelna bude za níže uvedených podmínek ve dnech […]

ČÍST VÍCE

Zahájení školního roku v prvních třídách: informace a pokyny ředitele

Ředitel ZŠ F. Hrubína doplňuje informace k zahájení školního roku 2020/2021 ve třídách 1. ročníku a vydává pokyny pro zákonné zástupce a další osoby, které se dne 1. září 2020 zúčastní společného zahájení školního roku. Organizace zahájení školního roku 2020/2021 ve třídách 1. ročníku Místo: Nádvoří školy nebo jednotlivé třídy (bude určeno dle počasí v daný den) […]

ČÍST VÍCE

Organizace vyučování a provoz školní družiny a jídelny v 1. týdnu

V prvním týdnu období vyučování nového školního roku 2020/21 (ve dnech 1. až 4. září 2020) zajišťuje ZŠ F. Hrubína vzdělávání žáků a související provoz školní družiny a jídelny ve zvláštním organizačním režimu, který stanovil ředitel školy následovně: Úterý 1. 9. 2020 – zahájení školního roku 2020/2021 07:55 – 08:40             přivítání žáků 2. a 9. tříd 09:30 – […]

ČÍST VÍCE

Oznámení o rozdělení žáků do prvních tříd

Ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace zveřejňuje oznámení o rozdělení žáků přijatých k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 do tříd 1. ročníku. Rozdělení žáků do prvních tříd (třídy I. A a třídy I. B) je oznámeno s využitím registračních čísel, které zákonní zástupci žáků získali při zápisu do první třídy, a jednacích čísel správního rozhodnutí […]

ČÍST VÍCE

Organizace vzdělávání žáků od 22. 6. a předání vysvědčení žákům školy 26. 6. 2020

Ředitel ZŠ F. Hrubína sděluje, že v době od 22. června do 25. června 2020 pokračuje beze změny organizace prezenční vzdělávání žáků 1. stupně. V pátek 26. června se uskuteční předání vysvědčení všem žákům školy. Předání vysvědčení – organizace a pokyny pro žáky Vysvědčení bude předáno třídními učiteli všem žákům tříd 1. a 2. stupně školy, kteří jsou bez příznaků […]

ČÍST VÍCE

Pozvánka na informativní schůzku rodičů žáků budoucích 1. tříd

Oznamujeme všem rodičům žáků, kteří jsou od 1. září 2020 přijati ke vzdělávání na ZŠ F. Hrubína, že pro ně pořádáme informativní schůzku, jež se uskuteční dne ve čtvrtek dne 18. června 2020. Uvedená schůzka, která bude zahájena v 17.00 h, vám umožní seznámit se s třídními učitelkami 1. tříd pro školní rok 2020/2021. Přítomni […]

ČÍST VÍCE

Realizace vzdělávání žáků 6. až 9. ročníku v období od 8. června 2020

Ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace zveřejňuje s ohledem na podmínky školy informace k organizaci vzdělávání žáků 2. stupně školy v době od 8. června 2020. Vzdělávání žáků 6. až 9. ročníku školy bude do konce školního roku probíhat jak prostřednictvím distanční formy (bez přítomnosti žáků ve škole), tak prezenčním způsobem (žáci se budou v omezené […]

ČÍST VÍCE

Informace k provozu školní družiny a k přihlašování žáků pro příští školní rok

Ředitel ZŠ F. Hrubína oznamuje tímto zákonným zástupcům žáků, že školní dužina zůstane do konce školního roku 2019/2020 uzavřena, a zveřejňuje informace k přihlašování žáků k zájmovému vzdělávání ve školní družině ve školním roce 2020/2021. Vzhledem k tomu, že v důsledku opatření proti šíření koronaviru byla školní družina uzavřena a její provoz nebude do konce školního […]

ČÍST VÍCE

Prezenční vzdělávání žáků 1. až 5. ročníku a žáků 9. ročníku v období od 25. května 2020

Ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace zveřejňuje a) informace k organizaci vzdělávání žáků 1. až 5. ročníku a žáků 9. ročníku probíhajícího za osobní přítomnosti žáků ve škole v době od 25. května 2020 a b) pravidla pro pobyt žáků ve škole. Nejpozději v den nástupu 25. května 2020 před vstupem do budovy školy musí žáci 1. až 5. ročníku […]

ČÍST VÍCE

Příprava žáků 9. tříd k přijímacím zkouškám

Ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace zveřejňuje informace k organizaci přípravy žáků 9. ročníku k přijímacím zkouškám v období od 11. do 22. května 2020, informace k rozdělení žáků přihlášených k přípravě probíhající ve škole do skupin a pravidla pro jejich pobyt ve škole. Nejpozději v den nástupu 11. 5. 2020 před vstupem do budovy školy žáci musí odevzdat Čestné […]

ČÍST VÍCE