Close

PEDAGOGICKÝ SBOR

UČITELÉ

Mgr. Dagmar Mrázová

třídní učitelka I.A, koordinátor ŠVP
mrazova@zshrubina.cz
místnost č. 113, pavilon B2

Mgr. Kamila Sedláčková

třídní učitelka I.B, výchovný poradce (1. až 3. r.)
sedlackova@zshrubina.cz
místnost č. 101, pavilon A2

Mgr. Božena Martínková

třídní učitelka II.A
martinkova@zshrubina.cz
místnost č. 101, pavilon A2

Mgr. Eva Kilnarová

třídní učitelka II.B
kilnarova@zshrubina.cz
místnost č. 23, pavilon A1

Mgr. Naděžda Tenčíková

třídní učitelka III.A
tencikova@zshrubina.cz
místnost č. 101, pavilon A2

Mgr. Lenka Kajfoszová

třídní učitelka III.B
kajfoszova@zshrubina.cz
místnost č. 23, pavilon A1

Mgr. Kristýna Kucharíková

třídní učitelka IV.A
kucharikova@zshrubina.cz
místnost č. 23, pavilon A1

Mgr. Vilma Waldrová

třídní učitelka IV.B
waldrova@zshrubina.cz
místnost č. 113, pavilon B2

Mgr. Monika Slívová

třídní učitelka V.A
slivova@zshrubina.cz
místnost č. 101, pavilon A2

Mgr. Daniela Gregorová

třídní učitelka V.B
gregorova@zshrubina.cz
místnost č. 113, pavilon B2

Mgr. Jana Vidličková

třídní učitelka VI.A, koordinátor EVVO
vidlickova@zshrubina.cz
místnost č. 150, pavilon B3

Mgr. Petra Židková

třídní učitelka VI.B, metodik prevence
zidkova@zshrubina.cz
místnost č. 113, pavilon B2

Mgr. Čestmír Slíva

třídní učitel VII.A
sliva@zshrubina.cz
místnost č. 83, pavilon C2

Mgr. Marek Jančar

třídní učitel VII.B
jancar@zshrubina.cz
místnost č. 150, pavilon B3

Lic. Lucie Petříková

třídní učitelka VIII.A
petrikova@zshrubina.cz
místnost č. 19, pavilon A1

Mgr. Petra Koneszová

třídní učitelka VIII.B
koneszova@zshrubina.cz
místnost č. 153, pavilon B3

Mgr. Markéta Šalamonová

třídní učitelka IX.A
salomonova@zshrubina.cz
místnost č. 153, pavilon B3

Mgr. Martin Gelnar

třídní učitel IX.B
gelnar@zshrubina.cz
místnost č. 153, pavilon B3

Mgr. Jan Bystroň

netřídní učitel 2. stupeň
bystron@zshrubina.cz
místnost č. 110, pavilon B2

Mgr. Veronika Dinžíková

netřídní učitelka 2. stupeň
dinzikova@zshrubina.cz
místnost č. 153, pavilon B3

Mgr. Veronika Enenkelová

netřídní učitelka 2. stupeň
enenkelova@zshrubina.cz
místnost č. 83, pavilon C2

PaedDr. Václav Hujer

netřídní učitel 2. stupeň, koordinátor ICT
hujer@zshrubina.cz
místnost č. 110, pavilon B2

Mgr. Daniela Kálová

netřídní učitelka 2. stupeň
kalova@zshrubina.cz
místnost č. 110, pavilon B2

Mgr. Iveta Konečná

netřídní učitelka 2. st., výchovný poradce (4. až 9. r.)
konecna@zshrubina.cz
místnost č. 150, pavilon B3

Mgr. David Kunčický

netřídní učitel 2. stupeň
kuncicky@zshrubina.cz
místnost č. 143, pavilon A3

Mgr. Kamila Rozbrojová

externí učitelka 2. stupeň
596 475 068
Gymnázium Studentská Havířov

Mgr. Iva Valníčková

netřídní učitelka 2. stupeň
valnickova@zshrubina.cz
místnost č. 153, pavilon B3

ASISTENTI

Jarmila Freislerová

freislerova@zshrubina.cz
místnost č. 148, pavilon B3

Iva Furmančíková

furmancikova@zshrubina.cz
místnost č. 148, pavilon B3

Daniela Kasalová

kasalova@zshrubina.cz
místnost č. 148, pavilon B3

Vlasta Kielarová

kielarova@zshrubina.cz
místnost č. 148, pavilon B3

Anna Křivá

kriva@zshrubina.cz
místnost č. 148, pavilon B3

Ivana Lancová

lancova@zshrubina.cz
místnost č. 148, pavilon B3

Kristýna Pichová

pichova@zshrubina.cz
místnost č. 148, pavilon B3

Vladimíra Podolowská

podolowska@zshrubina.cz
místnost č. 148, pavilon B3

Drahomíra Středová

stredova@zshrubina.cz
místnost č. 148, pavilon B3

Dana Svobodová

svobodova@zshrubina.cz
místnost č. 148, pavilon B3

Gabriela Swiatkovská

swiatkovska@zshrubina.cz
místnost č. 148, pavilon B3

VYCHOVATELÉ

Kamila Suchanková

vedoucí školní družiny, 1. oddělení
suchankova@zshrubina.cz
602 520 094
místnost č. 10, pavilon B0

Bc. Petra Honzková

2. oddělení
honzkova@zshrubina.cz
místnost č. 12, pavilon A0

Zuzana Zuzaníková

3. oddělení
zuzanikova@zshrubina.cz
místnost č. 9, pavilon B0

Bc. Petr Urbánek

4. oddělení
urbanek@zshrubina.cz
místnost č. 14, pavilon A0

Dana Svobodová

5. oddělení
svobodova@zshrubina.cz
využití třídy 1.B, pavilon A1