Close

PEDAGOGICKÝ SBOR

UČITELÉ

Mgr. Dagmar Mrázová

třídní učitelka I.A, koordinátor ŠVP
mrazova@zshrubina.cz
místnost č. 113, pavilon B2

Mgr. Monika Slívová

třídní učitelka I.B
slivova@zshrubina.cz
místnost č. 101, pavilon A2

Mgr. Božena Martínková

třídní učitelka II.A
martinkova@zshrubina.cz
místnost č. 101, pavilon A2

Mgr. Eva Kilnarová

třídní učitelka II.B
kilnarova@zshrubina.cz
místnost č. 23, pavilon A1

Mgr. Pavlína Bičejová

třídní učitelka III.A
bicejova@zshrubina.cz
místnost č. 101, pavilon A2

Mgr. Lenka Kajfoszová

třídní učitelka III.B
kajfoszova@zshrubina.cz
místnost č. 23, pavilon A1

Mgr. Vladimíra Vítková

třídní učitelka IV.A
vitkova@zshrubina.cz
místnost č. 101, pavilon A2

Mgr. Daniela Gregorová

třídní učitelka IV.B
gregorova@zshrubina.cz
místnost č. 113, pavilon B2

Mgr. Dagmar Hrdá

třídní učitelka V.A
hrda@zshrubina.cz
místnost č. 113, pavilon B2

Mgr. Barbara Sladká

třídní učitelka V.B
sladka@zshrubina.cz
místnost č. 23, pavilon A1

Mgr. Zuzana Hranická

třídní učitelka VI.A
hranicka@zshrubina.cz
místnost č. 153, pavilon B3

Mgr. Iveta Konečná

třídní učitelka VI.B, výchovný poradce
konecna@zshrubina.cz
místnost č. 150, pavilon B3

Mgr. Veronika Třinecká

třídní učitelka VII.A
trinecka@zshrubina.cz
místnost č. 83, pavilon C2

Mgr. Tomáš Dvořák

třídní učitel VII.B
dvorak@zshrubina.cz
místnost č. 153, pavilon B3

Mgr. Veronika Dinžíková

třídní učitelka VIII.A
dinzikova@zshrubina.cz
místnost č. 153, pavilon B3

Mgr. Markéta Šalomonová

třídní učitelka VIII.B
salomonova@zshrubina.cz
místnost č. 153, pavilon B3

Mgr. Jana Vidličková

třídní učitelka IX.A, koordinátor EVVO
vidlickova@zshrubina.cz
místnost č. 150, pavilon B3

Mgr. Bc. Petra Židková

třídní učitelka IX.B, metodik prevence
zidkova@zshrubina.cz
místnost č. 113, pavilon B2

Mgr. Michaela Durdiaková

netřídní učitelka 1. stupeň, zástupkyně ředitele
durdiakova@zshrubina.cz
místnost 54, pavilon B1

Mgr. Kamila Sedláčková

netřídní učitelka 1. stupeň
sedlackova@zshrubina.cz
místnost č. 101, pavilon A2

Mgr. Kateřina Smetanová

netřídní učitelka 1. stupeň
smetanova@zshrubina.cz
místnost č. 19, pavilon A1

Mgr. Daniel Gwóźdź

netřídní učitel 2. stupeň
gwozdz@zshrubina.cz
místnost č. 83, pavilon C2

PaedDr. Václav Hujer

netřídní učitel 2. stupeň, koordinátor ICT
hujer@zshrubina.cz
místnost č. 110, pavilon B2

Mgr. Marek Jančar

netřídní učitel 2. stupeň
jancar@zshrubina.cz
místnost č. 150, pavilon B3

Mgr. Daniela Kálová

netřídní učitelka 2. stupeň
kalova@zshrubina.cz
místnost č. 110, pavilon B2

Mgr. Jan Kodenko

netřídní učitel 2. stupeň
kodenko@zshrubina.cz
místnost č. 110, pavilon B2

Mgr. Bc. Petra Koneszová

netřídní učitelka 2. stupeň
koneszova@zshrubina.cz
místnost č. 153, pavilon B3

RNDr. Pavel Olšovský, Ph.D.

netřídní učitel 2. stupeň
olsovsky@zshrubina.cz
místnost č. 110, pavilon B2

Lic. Lucie Petříková

netřídní učitelka 2. stupeň
petrikova@zshrubina.cz
místnost č. 19, pavilon A1

Mgr. Tomáš Ptáček

netřídní učitel 2. stupeň, ředitel školy
reditel@zshrubina.cz
místnost č. 57, pavilon B1

ASISTENTI

Jarmila Freislerová

freislerova@zshrubina.cz
místnost č. 148, pavilon B3

Iva Furmančíková

furmancikova@zshrubina.cz
místnost č. 148, pavilon B3

Bc. Iveta Burešová

buresova@zshrubina.cz
místnost č. 148, pavilon B3

Ivana Lancová

lancova@zshrubina.cz
místnost č. 148, pavilon B3

Bc. Leona Nováková

novakova@zshrubina.cz
místnost č. 148, pavilon B3

Kristýna Pichová

pichova@zshrubina.cz
místnost č. 148, pavilon B3

Vladislava Podolowská

podolowska@zshrubina.cz
místnost č. 148, pavilon B3

Dana Svobodová

svobodova@zshrubina.cz
místnost č. 148, pavilon B3

Gabriela Swiatkowská

swiatkowska@zshrubina.cz
místnost č. 148, pavilon B3

VYCHOVATELÉ

Kamila Suchanková

vedoucí školní družiny, 1. oddělení
suchankova@zshrubina.cz
602 520 094
místnost č. 10, pavilon B0

Bc. Petra Šoltésová

2. oddělení
soltesova@zshrubina.cz
místnost č. 14, pavilon A0

Zuzana Zuzaníková

3. oddělení
zuzanikova@zshrubina.cz
místnost č. 9, pavilon B0

Mgr. Petr Urbánek

4. oddělení
urbanek@zshrubina.cz
místnost č. 12, pavilon A0

Bc. Leona Nováková

5. oddělení
novakova@zshrubina.cz
místnost č. 15, pavilon A0