Close

Projekty

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ K PROJEKTU REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN F-CH

Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace oznamuje výběrová řízení k veřejné zakázce zadávané mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o veřejné zakázky k projektu Rekonstrukce odborných učeben F-CH, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013902. Název veřejné zakázky: Dodávky pro ZŠ Hrubína Oznámení výběrového řízení k veřejné zakázce Dodávky […]

ČÍST VÍCE

PROJEKT REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN F-CH, IVT

Projekt Rekonstrukce odborných učeben F-CH, IVT je spolufinancován Evropskou unií Hlavním cílem projektu Rekonstrukce odborných učeben F-CH, IVT je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro výuku žáků v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce na Základní škole F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace. ZŠ F. Hrubína tento projekt připravila […]

ČÍST VÍCE

PROJEKT ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ŠKOLY

Projekt Zvyšování kvality školy je spolufinancován Evropskou unií Cílem projektu Zvyšování kvality školy je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace v klíčových kompetencích a sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání. ZŠ F. Hrubína připravila projekt a v roce 2019 úspěšně podala žádost o finanční podporu […]

ČÍST VÍCE

PROJEKT STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE UČEBEN CIZÍCH JAZYKŮ

Projekt Stavební úpravy a modernizace učeben cizích jazyků je spolufinancován Evropskou unií Hlavním cílem projektu Stavební úpravy a modernizace učeben cizích jazyků bylo zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro výuku žáků Základní školy Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1573 okres Karviná v klíčových kompetencích ve vazbě na jejich budoucí uplatnění na trhu práce. ZŠ F. Hrubína […]

ČÍST VÍCE

PROJEKT ŠKOLA PRO VŠECHNY

Projekt Škola pro všechny je spolufinancován Evropskou unií Cílem projektu Škola pro všechny bylo zlepšení kvality společného vzdělávání a výsledků žáků Základní školy Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná v klíčových kompetencích. ZŠ F. Hrubína se v roce 2016 připojila k základním školám, které v rámci Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – […]

ČÍST VÍCE