Rubrika: Projekty

PROJEKT PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI – rok 2024

Projekt Prevence digitální propasti je financován prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU Cílem projektu Prevence digitální propasti, jenž je realizován v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace, je pořízení mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti. Termín digitální propast v této souvislosti označuje sociální a ekonomickou nerovnost…
Read more

PROJEKT PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI – rok 2023

Projekt Prevence digitální propasti je financován prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU Cílem projektu Prevence digitální propasti, jenž je realizován v rámci Národního plánu obnovy, je pořízení mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky a zabránění jejich digitálnímu vyloučení, tzv. digitální propasti. Termín digitální propast v této souvislosti označuje sociální a ekonomickou nerovnost mezi těmi, kdo mají přístup k technologiím…
Read more

PROJEKT DIGITÁLNÍ UČEBNÍ POMŮCKY…

Projekt Digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí je financován prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU Cílem projektu Digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí, který je realizován v rámci Národního plánu obnovy, je podpořit školy v procesu digitalizace vzdělávání a poskytnout jim finanční prostředky na vybavení škol pokročilými digitálními technologiemi pro…
Read more

PROJEKT PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI

Projekt Prevence digitální propasti je financován prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU Cílem projektu Prevence digitální propasti, jenž je realizován v rámci Národního plánu obnovy, je zpřístupnění mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky a zabránění jejich digitálnímu vyloučení, tzv. digitální propasti. Termín digitální propast v této souvislosti označuje sociální a ekonomickou nerovnost mezi těmi, kdo mají přístup k technologiím…
Read more

PROJEKT MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ORP HAVÍŘOV III

Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace je zapojena do projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov III, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie. Projekt podporuje vzdělávání dětí a žáků do 15 let na území ORP Havířov (tj. Havířov, Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko) a zajišťuje společné plánování a sdílení aktivit na území ORP v období od ledna…
Read more

PROJEKT DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

Projekt Doučování žáků škol je financován prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU Cílem projektu Doučování žáků škol, jenž je realizován v rámci Národního plánu obnovy, je zmírnit negativní dopady výluk prezenční výuky v důsledku pandemie covid-19 na základních i středních školách a konzervatořích v České republice, které jsou zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí. Finanční prostředky, které…
Read more

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ K PROJEKTU REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN F-CH

Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace oznamuje výběrová řízení k veřejné zakázce zadávané mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o veřejné zakázky k projektu Rekonstrukce odborných učeben F-CH, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013902. Název veřejné zakázky: Dodávky pro ZŠ Hrubína Oznámení výběrového řízení k veřejné zakázce Dodávky pro ZŠ Hrubína a Zadávací dokumentace…
Read more

PROJEKT REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN F-CH, IVT

Projekt Rekonstrukce odborných učeben F-CH, IVT je spolufinancován Evropskou unií Hlavním cílem projektu Rekonstrukce odborných učeben F-CH, IVT je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro výuku žáků v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce na Základní škole F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace. ZŠ F. Hrubína tento projekt připravila v roce 2020 a následně úspěšně podala…
Read more

PROJEKT ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ŠKOLY

Projekt Zvyšování kvality školy je spolufinancován Evropskou unií Cílem projektu Zvyšování kvality školy je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace v klíčových kompetencích a sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání. ZŠ F. Hrubína připravila projekt a v roce 2019 úspěšně podala žádost o finanční podporu v rámci Výzvy č. 02_18_063 pro Šablony…
Read more

PROJEKT STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE UČEBEN CIZÍCH JAZYKŮ

Projekt Stavební úpravy a modernizace učeben cizích jazyků je spolufinancován Evropskou unií Hlavním cílem projektu Stavební úpravy a modernizace učeben cizích jazyků bylo zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro výuku žáků Základní školy Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1573 okres Karviná v klíčových kompetencích ve vazbě na jejich budoucí uplatnění na trhu práce. ZŠ F. Hrubína se v roce 2017 připojila k základním…
Read more