Pověřenec

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je dostupný a k dispozici zaměstnancům, žákům a zákonným zástupcům dětí a žáků. Ve spolupráci s vedením školy vyřizuje žádosti o informace od zaměstnanců, žáků a zákonných zástupců včetně oprav osobních údajů, výmazu osobních údajů a vznášení námitek proti zpracování osobních údajů.

Ing. Nadja Stoschek

pověřenec pro ochranu osobních údajů
poverenec@havirov-city.cz
+420 596 803 438