Close

POVĚŘENEC

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je dostupný a k dispozici zaměstnancům, žákům a zákonným zástupcům žáků. Ve spolupráci s vedením školy vyřizuje žádosti o informace od zaměstnanců, žáků a zákonných zástupců žáků včetně oprav osobních údajů, výmazu osobních údajů a vznášení námitek proti zpracování osobních údajů.PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MBA, MSc.

pověřenec pro ochranu osobních údajů

poverenec@lukassmutny.cz

+420 777 346 766