Close

POSKYTOVÁNÍ STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ JÍDELNY
text

Školní jídelna (ŠJ) je jako součást ZŠ F. Hrubína zařízení, které zajišťuje stravování žákům a zaměstnancům školy a žákům a zaměstnancům sousedního gymnázia (Gymnázium, Havířov – Podlesí, příspěvková organizace); mohou se zde také stravovat zájemci z řad veřejnosti (tzv. cizí strávníci).

Své služby může ŠJ poskytovat pro celkem 500 osob (kapacita ŠJ). Prostory pro činnost ŠJ (jídelna pro konzumaci obědů, kuchyň a její příslušenství) jsou moderně a funkčně vybaveny v samostatném traktu budovy školy.

ŠJ je vybavena automatizovaným systémem objednávání a výdeje stravy. Identifikace strávníků je prováděna bezdotykovými čipy. Stravu lze objednávat prostřednictvím terminálu umístěného v jídelně nebo prostřednictvím webové aplikace (E-STRAVOVÁNÍ na webových stránkách školy). Ve vybrané dny si strávníci mohou vybírat ze dvou jídel.

Provoz zařízení zajišťuje tým pracovníků vedený vedoucí školní jídelny a hlavní kuchařkou (viz personální složení pracovníků ŠJ v sekci webu Provozní zaměstnanci).

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLNÍ JÍDELNY
VÝDEJ OBĚDŮ VE ŠJ
Cizí strávníci

pondělí až pátek
11:15 – 11:45

Žáci ZŠ a gymnázia, zaměstnanci

pondělí až pátek
11:45 – 14:00

text

ŠJ zajišťuje stravování jen ve dnech školního vyučování. Do školní jídelny nemají přístup ti, kteří se zde nestravují.

Žáci mají nárok na dotovaný oběd pouze ve dnech, kdy jsou přítomni ve škole, a první den neplánované nepřítomnosti (oběd je vydán do přinesených nádob).

Změnu obědů lze provádět 2 dny předem, zrušení 1 den předem do 12:00 hodin. Stravu lze odhlásit i telefonicky (tel. 597 578 976 nebo 737 117 018) nebo e-mailem zerzanova@zshrubina.cz).

VÝŠE ÚPLATY ZA STRAVOVÁNÍ A PLACENÍ STRAVNÉHO
Ceník stravného pro žáky a zaměstnance ZŠ F. Hrubína
Žáci (skupina I) ve věku 7 - 10 let

27 Kč za dotovaný oběd

Žáci (skupina II) ve věku 11 - 14 let

30 Kč za dotovaný oběd

Žáci (skupina III) ve věku 15 - 18 let

33 Kč za dotovaný oběd

Zaměstnanci ZŠ

33 Kč za dotovaný oběd

Ceník stravného pro žáky a zaměstnance gymnázia a ostatní cizí strávníky
Žáci (skupina II) ve věku 11 - 14 let

30 Kč za dotovaný oběd

Žáci (skupina III) ve věku 15 a více let

33 Kč za dotovaný oběd

Zaměstnanci gymnázia

64 Kč za oběd

Cizí strávníci

66 Kč za oběd

text

Úplata za školní stravování žáků je určena výší finančního normativu na nákup potravin. Do finančních kategorií (skupin) jsou žáci zařazeni podle data narození (dosáhne-li žák v daném školním roce, tj. od 1. 9. do 31. 8. následujícího kalendářního roku, jedenácti a patnácti let, patří od počátku školního roku do vyšší kategorie).

Od 1. září 2021 probíhají platby za stravné inkasním způsobem. Inkaso je třeba nastavit buď na pobočce banky, nebo prostřednictvím internetového bankovnictví. Povolení k inkasu je součástí přihlášky ke stravování, kterou musí vyplnit všichni, kteří chtějí využívat služby školní jídelny.

Stravné se hradí vždy předem, inkaso je stahováno k 15. dni v měsíci na měsíc následující. Další informace k tomu, jak platit stravné a jak nastavit inkasní platby, jsou uvedeny v dokumentu Informace pro strávníky, který je k dispozici ke stažení.

DALŠÍ INFORMACE A DOKUMENTY KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ A ŠJ
text

Školní stravování je služba dotovaná státem a řídí se příslušnými předpisy, zejména vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování vydanou MŠMT ČR. Organizaci a provoz ŠJ dále blíže popisují dokumenty, které jsou na webu k dispozici ke stažení v sekci Dokumenty ke stažení – Školní jídelna. Jedná se zejména o Provozní řád ŠJ (stanovuje mj. cenu jídel a řeší otázky výdeje, přihlašování a odhlašování stravy, pravidla chování a bezpečnost a ochranu zdraví strávníků).

Ke stažení je v uvedené sekci také dokument Informace pro strávníky (popisuje mj. způsoby placení stravného a postupy objednávání a rušení objednávek stravy) a Přihláška ke školnímu stravování a potvrzení k povolení inkasa.

Další informace k provozu ŠJ poskytne v případě potřeby vedoucí ŠJ paní Dana Zerzánová (e-mail zerzanova@zshrubina.cz, tel. 597 578 976 nebo 737 117 018).