Stravování ve školní jídelně

STRAVOVÁNÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Školní jídelna (ŠJ) v komplexu základní školy je jako součást ZŠ F. Hrubína zařízení, které zajišťuje stravování žákům a zaměstnancům školy a žákům a zaměstnancům sousedního gymnázia (Gymnázium, Havířov – Podlesí, příspěvková organizace); mohou se zde také stravovat zájemci z řad veřejnosti (tzv. cizí strávníci).

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ JÍDELNY ZŠ

Své služby může školní jídelna ZŠ poskytovat pro celkeSvé služby může školní jídelna ZŠ poskytovat pro celkem 500 osob (kapacita ŠJ). Prostory pro činnost ŠJ (jídelna pro konzumaci obědů, kuchyň a její příslušenství) jsou moderně a funkčně vybaveny v samostatném traktu budovy školy. ŠJ je vybavena automatizovaným systémem objednávání a výdeje stravy. Identifikace strávníků je prováděna bezdotykovými čipy. Stravu lze objednávat prostřednictvím terminálu umístěného v jídelně nebo prostřednictvím webové aplikace dostupné na webu školy – odkaz E-STRAVOVÁNÍ. Ve vybrané dny si strávníci mohou vybírat ze dvou jídel. Provoz zařízení zajišťuje tým pracovníků vedený vedoucí školní jídelny a hlavní kuchařkou (viz personální složení pracovníků ŠJ na stránce webu Kontakty – Provozní zaměstnanci v části Školní jídelna ZŠ).

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLNÍ JÍDELNY ZŠ

ŠJ zajišťuje stravování jen ve dnech školního vyučování. Do školní jídelny nemají přístup ti, kteří se zde nestravují. Žáci mají nárok na dotovaný oběd pouze ve dnech, kdy jsou přítomni ve škole, a první den neplánované nepřítomnosti (oběd je vydán do přinesených nádob). Změnu obědů lze provádět 2 dny předem, zrušení 1 den předem do 12:00 hodin. Stravu lze odhlásit i telefonicky (tel. 597 578 976 nebo 737 117 018) nebo e-mailem zerzanova@zshrubina.cz).

VÝDEJ OBĚDŮ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

CIZÍ STRÁVNÍCI

pondělí až pátek 11:15 – 11:45

ŽÁCI ZŠ A GYMNÁZIA, ZAMĚSTNANCI

pondělí až pátek 11:45 – 14:00

PLACENÍ STRAVNÉHO A VÝŠE ÚPLATY ZA STRAVOVÁNÍ

Úplata za školní stravování žáků je určena výší finančního normativu na nákup potravin. Do finančních kategorií (skupin) jsou žáci zařazeni podle data narození (dosáhne-li žák v daném školním roce, tj. od 1. 9. do 31. 8. následujícího kalendářního roku, jedenácti a patnácti let, patří od počátku školního roku do vyšší kategorie). V případě, že na dotovaný oběd nebude mít žák nárok a oběd nebude včas a řádně odhlášen (od 2. dne nepřítomnosti ve škole), připočítávají se k ceně stravného provozní náklady ve výši 42 Kč. Platby za stravné probíhají inkasním způsobem. Inkaso je třeba nastavit buď na pobočce banky, nebo prostřednictvím internetového bankovnictví. Povolení k inkasu je součástí přihlášky ke stravování, kterou musí vyplnit všichni, kteří chtějí využívat služby školní jídelny. Stravné se hradí vždy předem, inkaso je stahováno k 15. dni v měsíci na měsíc následující. Níže uvedené ceny stravného jsou platné od 1. 4. 2024. Další informace k tomu, jak platit stravné a jak nastavit inkasní platby, jsou uvedeny v dokumentu Informace pro strávníky, který je k dispozici ke stažení.

ŽÁCI ZŠ F. HRUBÍNA (SKUPINA I) VĚK 7 – 10 LET

27 Kč za dotovaný oběd

ŽÁCI ZŠ F. HRUBÍNA (SKUPINA II) VĚK 11 – 14 LET

30 Kč za dotovaný oběd

ŽÁCI ZŠ F. HRUBÍNA (SKUPINA III) VĚK 15 – 18 LET

33 Kč za dotovaný oběd

ZAMĚSTNANCI ZŠ F. HRUBÍNA

35 Kč za dotovaný oběd

ŽÁCI GYMNÁZIA (SKUPINA II) VĚK 11 – 14 LET

30 Kč za dotovaný oběd

ŽÁCI GYMNÁZIA (SKUPINA III) VĚK 15 – 18 LET

33 Kč za dotovaný oběd

ZAMĚSTNANCI GYMNÁZIA

76 Kč za oběd (52 Kč za dotovaný oběd)

CIZÍ STRÁVNÍCI

78 Kč za oběd

DALŠÍ INFORMACE A DOKUMENTY KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ A ŠJ

Školní stravování je služba dotovaná státem a řídí se příslušnými předpisy, zejména vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování vydanou MŠMT ČR. Organizaci a provoz ŠJ dále blíže popisují dokumenty, které jsou na webu k dispozici ke stažení na úřední desce školy na stránce Dokumenty ke stažení v části Školní jídelna ZŠ. Jedná se zejména o Vnitřní řád ŠJ (stanovuje mj. cenu jídel a řeší otázky výdeje, přihlašování a odhlašování stravy, pravidla chování a bezpečnost a ochranu zdraví strávníků). Ke stažení je v uvedené sekci také dokument Informace pro strávníky (popisuje mj. způsoby placení stravného a postupy objednávání a rušení objednávek stravy) a Přihláška ke školnímu stravování a potvrzení k povolení inkasa. Další informace k provozu ŠJ na ZŠ F. Hrubína poskytne v případě potřeby vedoucí ŠJ paní Dana Šillerová (e-mail sillerova@zshrubina.cz, tel. 597 578 976 nebo 737 117 018).

STRAVOVÁNÍ NA MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

Stravování dětí na odloučených pracovištích MŠ Balzacova a MŠ Kosmonautů včetně výdeje jídel zajišťují samostatné školní jídelny, které jsou jejich součástí. Poskytují stravování také pracovníkům mateřských škol a vaří rovněž pro cizí strávníky. Informace o výši stravného a organizaci stravování na mateřských školách naleznete na webových stránkách mateřských škol na www.msbalzacova.czwww.ms-kosmonautu.cz.