Close

Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace

Slider Title

Short Excerpt

See More

Slider Title

Short Excerpt

See More

ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí

Jsme příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov

Havířovští žáci soutěžili o nejlepší videoprezentaci své školy

Dne 11. června 2021 byl v rámci Aktualit na úvodní stránce webu Statutárního města Havířov zveřejněn článek, který informuje o úspěchu videoprezentace ZŠ F. Hrubína v soutěži vyhlášené Odborem školství a kultury Magistrátu města Havířova. Čtenáři uve…

15. 7. 2021

Upozornění pro strávníky

Upozorňujeme všechny strávníky na poslední termín pro přihlášení a odhlášení obědů v tomto školním roce. Posledním dnem, kdy mohou strávníci provést změnu objednávek stravy na 28., 29. a 30. června 2021 (pondělí, úterý a středu), je pátek 2…

18. 6. 2021

Seznam kandidátů pro volby do školské rady

Ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace zveřejňuje v souladu s volebním řádem seznamy kandidátů pro volby do školské rady konané dne 24. června 2021. Seznam kandidátů pro volby zákonných zástupců nezletilých žáků Do š…

14. 6. 2021

Oznámení ředitele školy k volbám do školské rady

Ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace zveřejňuje v souvislosti s volbami do školské rady oznámení o a) konání voleb do školské rady a b) době a místě konání voleb a přihlašování kandidátů na členy do …

21. 5. 2021

Organizace výuky a provozu školy v období od 17. 5. 2021

Vzhledem k tomu, že se v návaznosti na jednání vlády ČR dne 10. května 2021 mění od 17. května 2021 podmínky provozu škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji, zveřejňuje ředitel ZŠ F. Hrubína aktuální informace k organizaci výuky…

14. 5. 2021

Organizace výuky a provozu školy v období od 10. 5. 2021

Vzhledem k tomu, že se v návaznosti na jednání vlády ČR dne 6. května 2021 mění podmínky provozu škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji tak, že od 10. května 2021 je umožněna na základních školách za stanovených podmínek osobní přítomno…

7. 5. 2021

Změny v platbách za stravování a školní družinu

Informujeme, že od 1. září 2021 dojde ke změně výběru stravného a školného (úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině). Tyto platby budou nově probíhat formou inkasa z účtu. Současně se mění výše stravného pro všechny kategorie strávníků. Od zář…

2. 5. 2021