Close

Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace

Slider Title

Short Excerpt

See More

Slider Title

Short Excerpt

See More

ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí

Jsme příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov

Máme vlastní plavidlo aneb Experiment ve školní družině

Družina využívá bazén ZŠ F. Hrubína nejenom k výuce plavání, ale také jako prostředí k vodním hrám i experimentům. Počátkem května náš bazén posloužil jako vodní plocha pro testování a plavbu plavidla vlastní konstrukce, které si děti navštěvující…

26. 5. 2022

1. A, 1. B: Lesní škola v ostravském Bělském lese

V pondělí 9. května 2022 navštívili žáci 1. tříd ZŠ F. Hrubína Lesní školu v ostravském Bělském lese. Jejím hlavním cílem je přiblížit a seznámit veřejnost s lesním prostředím a s lesním hospodářstvím tak, aby byl les vnímán všemi smy…

20. 5. 2022

Žáky školy zaujal výukový program Zdravá 5

Žáci 3., 4., 7. a 8. ročníku ZŠ F. Hrubína se zúčastnili unikátního vzdělávacího programu Zdravá 5, který je především zaměřený na zdravý životní styl v oblasti stravování. Program byl realizován prostřednictvím Nadačního fondu Albert s cílem moti…

18. 5. 2022

5. A, 5. B: Byli jsme v Zeleném centru Třanovice

V rámci řady akcí, které byly v tomto roce na ZŠ F. Hrubína organizovány v souvislosti se svátkem Dne Země, navštívily 22. dubna 2022 třídy 5. ročníku Zelené centrum v Třanovicích, kde pro ně byl připraven zajímavý ekologický program. V průběhu exkurze si žác…

5. 5. 2022

Den Země jsme oslavili mezi zvířaty

Nápad pojmout Den Země jako příležitost vypravit se za zvířaty zaznamenal úspěch hned ve třech ročnících ZŠ F. Hrubína. Zatímco nejstarší žáci se 22. dubna 2022 vypravili do Zoo Ostrava a Zoo Zlín, chlapci a děvčata 4. ročníku si nenechali ujít možnost …

4. 5. 2022

Hrubínka uklízela Česko!

Žáci ZŠ F. Hrubína se v průběhu dubna 2022 zapojili do dobrovolnické úklidové akce Ukliďme Česko, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Organizátorka akce Mgr. Veronika Enenkelová k t…

28. 4. 2022

Na Hrubínce učíme informatiku již podle nové koncepce

ZŠ F. Hrubína patří k těm školám, které v tomto školním roce začaly vyučovat předmět informatika podle nové koncepce. Ta se s trochou nadsázky dá považovat za „revoluci“ v této vzdělávací oblasti. V novém školním vzdělávacím programu „Škola pro život“, …

22. 4. 2022

Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku

Ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace zveřejňuje oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023. V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, stře…

6. 4. 2022

Jsme zpět! Obsadili jsme 3. místo v turnaji ve vybíjené

Po dvou letech jsme se 23. března 2022 turnajem ve vybíjené konečně vrátili k Havířovské lize základních škol. V městském kole nás reprezentovaly dva týmy – starší a mladší žákyně. A zejména děvčata 7. tříd nám udělala radost! Úspěšnější dr…

1. 4. 2022