Základní škola a Mateřská škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace

Jsme příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov

Soutěž Jazyky hrou

V úterý 14. května 2024 se osm dívek z devátého ročníku ZŠ F. Hrubína zúčastnilo tradiční regionální jazykové soutěže Jazyky hrou. Dvoučlenná družstva bojovala se zajímavými úlohami ve všech třech jazycích, které[…]

Read more

Krajské kolo soutěže v recitaci: Další skvělá zpráva z přehlídky dětských recitátorů

Do krajského kola celostátní přehlídky dětských recitátorů pro Moravskoslezský kraj postoupil náš žák Ondřej Labaj ze třídy 3. A a opět zdařile reprezentoval ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí. Soutěž se konala v pátek 3. května[…]

Read more

Slovo nového ředitele školy

Milé děti, milí žáci, vážení rodiče, kolegové a přátelé školy, dovolte mi, abych Vás jako nový ředitel Základní školy a Mateřské školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvkové organizace srdečně pozdravil. Na základě konkurzního[…]

Read more

Den Země na ZŠ F. Hrubína

Den Země je jeden ze svátků, které si v rámci environmentální výchovy a vzdělávání žáků na ZŠ F. Hrubína pravidelně připomínáme v podobě různých informačních a vzdělávacích akcí a aktivit. Tento rok vyšel svátek Dne[…]

Read more

Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku

Ředitel Základní školy a Mateřské školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace zveřejňuje oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025. V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,[…]

Read more

8. A, 8. B: Regionální exkurze do potravinářského podniku Marlenka

V rámci zeměpisné exkurze se třídy 8. ročníku ZŠ F. Hrubína v pátek 22. března 2024 vypravily do potravinářského podniku Marlenka, který se nachází ve Frýdku-Místku. Nejdříve jsme se pohodlně usadili v jejich zákaznickém centru,[…]

Read more