Základní škola a Mateřská škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace

Jsme příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov

Oznámení o přerušení činnosti školní družiny o hlavních prázdninách

Oznamujeme, že školní družina Základní školy a Mateřské školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace bude o hlavních prázdninách v době od 29. června 2024 do 1. září 2024 uzavřena. V poslední den období vyučování školního roku[…]

Read more

6. A, 6. B: Zeměpisná exkurze na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity

Důležitou součástí vzdělávání žáků na ZŠ F. Hrubína jsou exkurze, které žákům přinášejí možnost propojení teorie s praxí a rozvíjejí jejich kompetence a dovednosti. V rámci výuky zeměpisu tak žáci 6. ročníku absolvovali dne 17. června[…]

Read more

Pozvánka na informační schůzku rodičů a zákonných zástupců žáků budoucího 1. ročníku

Oznamujeme všem rodičům a zákonným zástupcům žáků, kteří jsou od 1. září 2024 přijati k základnímu vzdělávání na ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí, že pro ně pořádáme informační schůzku, která se uskuteční ve[…]

Read more

Seznam kandidátů pro volby do školské rady

Ředitel Základní školy a Mateřské školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace zveřejňuje seznam kandidátů zákonných zástupců žáků základní školy a pedagogických pracovníků základní školy pro volby do školské rady konané dne 24. 6. 2024.[…]

Read more

Úspěch žáků naší školy na Mezinárodní dětské výtvarné výstavě v Lidicích

Žáci ZŠ F. Hrubína uspěli již potřetí na Mezinárodní dětské výtvarné výstavě v Lidicích. Škola obdržela medaili za soubor linorytů a 21 žáků si odvezlo čestná uznání za svá výtvarná díla. Ve[…]

Read more

Podporujeme zdravý životní styl

Podpora zdravého životního stylu je jednou z priorit základního vzdělávání na ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí. V rámci projektu Podpora zdraví v rodinách, který je financován z prostředků Evropské unie, proběhly na škole interaktivní[…]

Read more