Close

Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace

Slider Title

Short Excerpt

See More

Slider Title

Short Excerpt

See More

ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí

Jsme příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov

Úspěch žáků ZŠ F. Hrubína v Lidicích

Několik ocenění včetně nejvyššího, který představuje medaile „Lidická růže“, obdrželi za své práce žáci školy na 50. Mezinárodní dětské výtvarné výstavě v Lidicích. Článek publikovaný v srpnovém čísle Radničních listů přehlídku a získaná oceně…

5. 8. 2022

Za náš finanční dar jsme obdrželi děkovný dopis

V pondělí 27. června 2022 předali zástupci žákovského parlamentu ZŠ F. Hrubína do rukou vedení dětského domova Benjamín v Havířově částku 10 tisíc korun, kterou získali sběrem starého papíru. Jako poděkování za tento finanční dar, jímž se žáci rozhodli pomoci …

29. 6. 2022

Diplom k medaili získané na výstavě v Lidicích

Úspěch žáků na Mezinárodní dětské výtvarné výstavě v Lidicích

Žákům ZŠ F. Hrubína se podařilo již podruhé uspět na Mezinárodní dětské výtvarné výstavě v Lidicích. Lidická galerie každoročně vyhlašuje ve spolupráci s Českou komisí pro spolupráci UNESCO aktuální téma, letos to bylo téma Muzeum. Průběh přehlídky byl v letošn…

29. 6. 2022

Úřední hodiny ve dnech hlavních prázdnin

Ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace oznamuje, že pro období hlavních prázdnin v době od 1. července do 31. srpna 2022 stanovil následující úřední dny a hodiny: Úřední hodiny jsou až na stanovené výjimky vždy v prac…

28. 6. 2022

8. A, 8. B: Na hradě…

Závěr školního roku přímo vyzývá k tomu, aby žáci opustili školní lavice a vydali se na výlet nebo exkurzi. Vydařená exkurze žáků osmých tříd ZŠ F. Hrubína na Slezskoostravský hrad se uskutečnila 21. června 2022. Bílá paní, železný muž, středověký hrad, …

23. 6. 2022

Žáci devátých tříd se rozloučili se svou Hrubínkou

Tradiční rozloučení s žáky vycházejícímí ze ZŠ F. Hrubína se uskutečnilo 22. 6. 2022 v prostorách kina Centrum. Akci pořádanou v souvislosti s blížícím se koncem školního roku 2021/2022 zahájil ředitel školy Mgr. Tomáš Ptáček. Po jeho vystoupení patřila …

22. 6. 2022

Soutěž ve sběru papíru přinesla sladké odměny

Třídní kolektivy, které se umístily na prvních místech v celoškolní soutěži ve sběru papíru vyhlášené žákovským školním parlamentem ve spolupráci s Klubem přátel školy ZŠ F. Hrubína v březnu 2022, obdržely sladkou odměnu. K průběhu soutěže a …

21. 6. 2022

Zvýšení ceny stravného a ukončení provozu automatu Happysnack

Oznamujeme všem strávníkům, žákům a zákonným zástupcům žáků, že od 1. 9. 2022 dochází k navýšení ceny stravného a ke dni 30. 6. 2022 končí provoz automatu umístěného v budově školy. Konkrétní výše úplaty za stravování ve ško…

9. 6. 2022