Oznámení o výsledku voleb do školské rady

Ředitel Základní školy a Mateřské školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace zveřejňuje výsledek voleb zákonných zástupců žáků základní školy a pedagogických pracovníků základní školy do školské rady.

Volby do školské rady při Základní škole a Mateřské škole F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvkové organizace se uskutečnily dne 24. 6. 2024. Na základě tajného hlasování byli zvoleni:

1. Zákonnými zástupci nezletilých žáků byli zvoleni tito členové školské rady
Ing. Marcela Domesová
Gabriela Bubíková

2. Pedagogickými pracovníky školy byli zvoleni tito členové školské rady
Mgr. Petra Koneszová
Kamila Suchanková

V Havířově dne 26. 6. 2024
Mgr. David Ryška, MBA, ředitel školy