Autor: David Ryška

Pozvánka na informační schůzku rodičů a zákonných zástupců žáků budoucího 1. ročníku

Oznamujeme všem rodičům a zákonným zástupcům žáků, kteří jsou od 1. září 2024 přijati k základnímu vzdělávání na ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí, že pro ně pořádáme informační schůzku, která se uskuteční ve čtvrtek dne 20. června 2024. Vážení zákonní zástupci, vážení rodiče, srdečně Vás zveme na první informační schůzku. Schůzka se koná ve čtvrtek 20. června 2024 v 16.30 hodin…
Read more

Seznam kandidátů pro volby do školské rady

Ředitel Základní školy a Mateřské školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace zveřejňuje seznam kandidátů zákonných zástupců žáků základní školy a pedagogických pracovníků základní školy pro volby do školské rady konané dne 24. 6. 2024. Do školské rady se volí dva členové z řad kandidátů zákonných zástupců žáků základní školy a dva členové z řad kandidátů pedagogických pracovníků základní školy. Seznam uvádí jméno,…
Read more

Nejúspěšnější sportovec okresu je na ZŠ F. Hrubína

S potěšením oznamujeme, že žákyně 8.B a členka jezdeckého oddílu Meridian Team z.s. Lenka Mokrejšová byla Českou unií sportu vyhodnocena jako nejúspěšnější sportovec a bylo jí uděleno Čestné uznání za Nejúspěšnějšího sportovce okresu Karviná za rok 2023. Gratulujeme Mgr. David Ryška, MBA

Oznámení ředitele školy o době a místě konání voleb a přihlašování kandidátů na členy do školské rady

Ředitel Základní školy a Mateřské školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvkové organizace  v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s volebním řádem školské rady vydaném Radou města Havířova svolává k volbám osoby oprávněné volit podle výše uvedených dokumentů a oznamuje dobu, místo konání voleb a způsob přihlašování…
Read more

Slovo nového ředitele školy

Milé děti, milí žáci, vážení rodiče, kolegové a přátelé školy, dovolte mi, abych Vás jako nový ředitel Základní školy a Mateřské školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvkové organizace srdečně pozdravil. Na základě konkurzního řízení jsem byl do funkce jmenován Radou města Havířov, a to od 1. května 2024. Svou novou životní roli beru velmi vážně a udělám vše, co je v mých…
Read more