Slovo nového ředitele školy

Milé děti, milí žáci, vážení rodiče, kolegové a přátelé školy,
dovolte mi, abych Vás jako nový ředitel Základní školy a Mateřské školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvkové organizace srdečně pozdravil.

Na základě konkurzního řízení jsem byl do funkce jmenován Radou města Havířov, a to od 1. května 2024.

Svou novou životní roli beru velmi vážně a udělám vše, co je v mých silách, aby Hrubínka vzkvétala a byla bezpečnou, motivující, moderní a vyhledávanou školou. Budu se v maximální míře snažit vytvářet optimální podmínky pro děti v obou mateřských školách, pro žáky v základní škole, ve školní družině a samozřejmě pro pedagogické i nepedagogické zaměstnance školy.

Do konce školního roku nás čeká spousta práce a mohu Vás ubezpečit, že naplánované akce a události proběhnou podle plánu.

Těším se na osobní setkávání s vámi.
Přeji všem dětem, žákům, rodičům a zaměstnancům školy úspěšný závěr školního roku.

Mgr. David Ryška, MBA
ředitel školy