Close

ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ 2022/2023

Zahájení a ukončení vyučování

1. POLOLETÍ

1. září 2022 až 31. ledna 2023
čtvrtek až úterý

2. POLOLETÍ

1. února 2023 až 30. června 2023
středa až pátek

Termíny prázdnin

Podzimní prázdniny

26. a 27. října 2022
středa a čtvrtek

Vánoční prázdniny

23. prosince 2022 až 2. ledna 2023
pátek až pondělí

Pololetní prázdniny

3. února 2023
pátek

Jarní prázdniny

13. až 19. března 2023
pondělí až neděle

Velikonoční prázdniny

6. dubna 2023
čtvrtek

Hlavní prázdniny

1. července až 3. září 2023
sobota až neděle

ORGANIZACE VÝUKY NA ZŠ

text

Vyučovací hodina trvá 45 minut, zahajují a ukončují ji vyučující. Vyučování začíná zpravidla v 7:55, výjimečně od 7:00. Poslední 9. vyučovací hodina končí v 15:55.

Rozvrh jednotlivých tříd je upraven tak, aby splňoval požadavky školské legislativy a dle možnosti maximálně respektoval požadavky psychohygieny. Rozvrh hodin naleznete v elektronické žákovské knížce systému Bakaláři. 

0. VYUČOVACÍ HODINA

7:00 – 7:45

PŘESTÁVKA

7:35 – 7:55

1. VYUČOVACÍ HODINA

7:55 – 8:40

PŘESTÁVKA

8:40 – 8:50

2. VYUČOVACÍ HODINA

8:50 – 9:35

PŘESTÁVKA

9:35 – 9:50

3. VYUČOVACÍ HODINA

9:50 – 10:35

PŘESTÁVKA

10:35 – 10:45

4. VYUČOVACÍ HODINA

10:45 – 11:30

PŘESTÁVKA

11:30 – 11:40

5. VYUČOVACÍ HODINA

11:40 – 12:25

PŘESTÁVKA

12:25 – 12:35

6. VYUČOVACÍ HODINA

12:35 – 13:20

PŘESTÁVKA

13:20 – 13:30

7. VYUČOVACÍ HODINA

13:30 – 14:15

PŘESTÁVKA

14:15 – 14:20

8. VYUČOVACÍ HODINA

14:20 – 15:05

PŘESTÁVKA

15:05 – 15:10

9. VYUČOVACÍ HODINA

15:10 – 15:55

KONEC

VYUČOVÁNÍ