Close

ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ 2021/2022

Zahájení a ukončení vyučování

1. POLOLETÍ

1. září 2021 až 31. ledna 2022
středa až pondělí

2. POLOLETÍ

1. února 2022 až 30. června 2022
úterý až čtvrtek

Termíny prázdnin

Podzimní prázdniny

27. a 29. října 2021
středa a pátek

Vánoční prázdniny

23. prosince 2021 až 2. ledna 2022
čtvrtek až neděle

Pololetní prázdniny

4. února 2022
pátek

Jarní prázdniny

7. až 13. března 2022
pondělí až neděle

Velikonoční prázdniny

14. dubna 2022
čtvrtek

Hlavní prázdniny

1. července až 31. srpna 2022
pátek až středa

ORGANIZACE VÝUKY

text

Vyučovací hodina trvá 45 minut, zahajují a ukončují ji vyučující. Vyučování začíná zpravidla v 7:55, výjimečně od 7:00. Poslední 9. vyučovací hodina končí v 15:55.

Rozvrh jednotlivých tříd je upraven tak, aby splňoval požadavky školské legislativy a dle možnosti maximálně respektoval požadavky psychohygieny. Rozvrh hodin naleznete v elektronické žákovské knížce systému Bakaláři. 

0. VYUČOVACÍ HODINA

7:00 – 7:45

PŘESTÁVKA

7:35 – 7:55

1. VYUČOVACÍ HODINA

7:55 – 8:40

PŘESTÁVKA

8:40 – 8:50

2. VYUČOVACÍ HODINA

8:50 – 9:35

PŘESTÁVKA

9:35 – 9:50

3. VYUČOVACÍ HODINA

9:50 – 10:35

PŘESTÁVKA

10:35 – 10:45

4. VYUČOVACÍ HODINA

10:45 – 11:30

PŘESTÁVKA

11:30 – 11:40

5. VYUČOVACÍ HODINA

11:40 – 12:25

PŘESTÁVKA

12:25 – 12:35

6. VYUČOVACÍ HODINA

12:35 – 13:20

PŘESTÁVKA

13:20 – 13:30

7. VYUČOVACÍ HODINA

13:30 – 14:15

PŘESTÁVKA

14:15 – 14:20

8. VYUČOVACÍ HODINA

14:20 – 15:05

PŘESTÁVKA

15:05 – 15:10

9. VYUČOVACÍ HODINA

15:10 – 15:55

KONEC

VYUČOVÁNÍ