Close

ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ 2020/2021

Zahájení a ukončení vyučování

1. POLOLETÍ

1. září 2020 až 28. ledna 2021
úterý až čtvrtek

2. POLOLETÍ

1. února 2021 až 30. června 2021
pondělí až středa

Termíny prázdnin

Podzimní prázdniny

29. a 30. října 2020
čtvrtek a pátek

Vánoční prázdniny

23. prosince 2020 až 3. ledna 2021
středa až neděle

Pololetní prázdniny

29. ledna 2021
pátek

Jarní prázdniny

22. až 28. února 2021
pondělí až neděle

Velikonoční prázdniny

1. dubna 2021
čtvrtek

Hlavní prázdniny

1. července až 31. srpna 2021
čtvrtek až úterý

ORGANIZACE VÝUKY

text

Vyučovací hodina trvá 45 minut, zahajují a ukončují ji vyučující. Vyučování začíná zpravidla v 7:55, výjimečně od 7:00. Poslední 9. vyučovací hodina končí v 15:55.

Rozvrh jednotlivých tříd je upraven tak, aby splňoval požadavky školské legislativy a dle možnosti maximálně respektoval požadavky psychohygieny. Rozvrh hodin naleznete v elektronické žákovské knížce systému Bakaláři. 

0. VYUČOVACÍ HODINA

7:00 – 7:45

PŘESTÁVKA

7:35 – 7:55

1. VYUČOVACÍ HODINA

7:55 – 8:40

PŘESTÁVKA

8:40 – 8:50

2. VYUČOVACÍ HODINA

8:50 – 9:35

PŘESTÁVKA

9:35 – 9:50

3. VYUČOVACÍ HODINA

9:50 – 10:35

PŘESTÁVKA

10:35 – 10:45

4. VYUČOVACÍ HODINA

10:45 – 11:30

PŘESTÁVKA

11:30 – 11:40

5. VYUČOVACÍ HODINA

11:40 – 12:25

PŘESTÁVKA

12:25 – 12:35

6. VYUČOVACÍ HODINA

12:35 – 13:20

PŘESTÁVKA

13:20 – 13:30

7. VYUČOVACÍ HODINA

13:30 – 14:15

PŘESTÁVKA

14:15 – 14:20

8. VYUČOVACÍ HODINA

14:20 – 15:05

PŘESTÁVKA

15:05 – 15:10

9. VYUČOVACÍ HODINA

15:10 – 15:55

KONEC

VYUČOVÁNÍ