Close

ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ 2019/2020

Zahájení a ukončení vyučování

1. POLOLETÍ

2. září 2019 až 30. ledna 2020
pondělí až čtvrtek

2. POLOLETÍ

3. února 2020 až 30. června 2020
pondělí až úterý

Termíny prázdnin

Podzimní prázdniny

29. a 30. října 2019
úterý a středa

Vánoční prázdniny

23. prosince 2019 až 3. ledna 2020
pondělí až pátek

Pololetní prázdniny

31. ledna 2020
pátek

Jarní prázdniny

17. až 23. února 2020
pondělí až neděle

Velikonoční prázdniny

9. dubna 2020
čtvrtek

Hlavní prázdniny

1. července až 31. srpna 2020
středa až pondělí

ORGANIZACE VÝUKY

text

Vyučovací hodina trvá 45 minut, zahajují a ukončují ji vyučující. Vyučování začíná zpravidla v 7:55, výjimečně od 7:00. Poslední 9. vyučovací hodina končí v 15:55.

Rozvrh jednotlivých tříd je upraven tak, aby splňoval požadavky školské legislativy a dle možnosti maximálně respektoval požadavky psychohygieny. Rozvrh hodin naleznete v elektronické žákovské knížce systému Bakaláři. 

0. VYUČOVACÍ HODINA

7:00 – 7:45

PŘESTÁVKA

7:35 – 7:55

1. VYUČOVACÍ HODINA

7:55 – 8:40

PŘESTÁVKA

8:40 – 8:50

2. VYUČOVACÍ HODINA

8:50 – 9:35

PŘESTÁVKA

9:35 – 9:50

3. VYUČOVACÍ HODINA

9:50 – 10:35

PŘESTÁVKA

10:35 – 10:45

4. VYUČOVACÍ HODINA

10:45 – 11:30

PŘESTÁVKA

11:30 – 11:40

5. VYUČOVACÍ HODINA

11:40 – 12:25

PŘESTÁVKA

12:25 – 12:35

6. VYUČOVACÍ HODINA

12:35 – 13:20

PŘESTÁVKA

13:20 – 13:30

7. VYUČOVACÍ HODINA

13:30 – 14:15

PŘESTÁVKA

14:15 – 14:20

8. VYUČOVACÍ HODINA

14:20 – 15:05

PŘESTÁVKA

15:05 – 15:10

9. VYUČOVACÍ HODINA

15:10 – 15:55

KONEC

VYUČOVÁNÍ