Close

ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ 2018/2019

Zahájení a ukončení vyučování

1. POLOLETÍ

3. září 2018 až 31. ledna 2019
pondělí až čtvrtek

2. POLOLETÍ

4. února 2019 až 28. června 2019
pondělí až pátek

Termíny prázdnin

Podzimní prázdniny

29. a 30. října 2018
pondělí a úterý

Vánoční prázdniny

22. prosince 2018 až 2. ledna 2019
sobota až středa

Pololetní prázdniny

1. února 2019
pátek

Jarní prázdniny

11. až 17. února 2019
pondělí až neděle

Velikonoční prázdniny

18. dubna 2019
čtvrtek

Hlavní prázdniny

29. června až 1. září 2019
sobota až neděle

ORGANIZACE VÝUKY

text pc+tab

Vyučovací hodina trvá 45 minut, zahajují a ukončují ji vyučující. Vyučování začíná zpravidla v 7:55, výjimečně od 7:00. Poslední 9. vyučovací hodina končí v 15:55.

Rozvrh jednotlivých tříd je upraven tak, aby splňoval požadavky školské legislativy a dle možnosti maximálně respektoval požadavky psychohygieny. Rozvrh hodin naleznete v elektronické žákovské knížce systému Bakaláři. 

text mob

Vyučovací hodina trvá 45 minut, zahajují a ukončují ji vyučující. Vyučování začíná zpravidla v 7:55, výjimečně od 7:00. Poslední 9. vyučovací hodina končí v 15:55.

Rozvrh jednotlivých tříd je upraven tak, aby splňoval požadavky školské legislativy a dle možnosti maximálně respektoval požadavky psychohygieny. Rozvrh hodin naleznete v elektronické žákovské knížce systému Bakaláři. 

0. VYUČOVACÍ HODINA

7:00 – 7:45

PŘESTÁVKA

7:35 – 7:55

1. VYUČOVACÍ HODINA

7:55 – 8:40

PŘESTÁVKA

8:40 – 8:50

2. VYUČOVACÍ HODINA

8:50 – 9:35

PŘESTÁVKA

9:35 – 9:50

3. VYUČOVACÍ HODINA

9:50 – 10:35

PŘESTÁVKA

10:35 – 10:45

4. VYUČOVACÍ HODINA

10:45 – 11:30

PŘESTÁVKA

11:30 – 11:40

5. VYUČOVACÍ HODINA

11:40 – 12:25

PŘESTÁVKA

12:25 – 12:35

6. VYUČOVACÍ HODINA

12:35 – 13:20

PŘESTÁVKA

13:20 – 13:30

7. VYUČOVACÍ HODINA

13:30 – 14:15

PŘESTÁVKA

14:15 – 14:20

8. VYUČOVACÍ HODINA

14:20 – 15:05

PŘESTÁVKA

15:05 – 15:10

9. VYUČOVACÍ HODINA

15:10 – 15:55

KONEC

VYUČOVÁNÍ