Ředitelství organizace

VEDENÍ ZŠ A MŠ

Mgr. David Ryška, MBA

ředitel školy
statutární orgán ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí
reditel@zshrubina.cz
597 578 975
  budova ZŠ, kancelář č. 57, trakt B1

Mgr. Michaela Durdiaková

zástupkyně ředitele školy
zástupce statutárního orgánu
durdiakova@zshrubina.cz
597 578 975
budova ZŠ, kancelář č. 54, trakt B1

Bc. Hana Kunčická

zástupkyně ředitele pro MŠ
odloučené pracoviště MŠ Balzacova
msbalzacova@msbalzacova.cz
720 057 810
MŠ Balzacova

Mgr. Lenka Šturmanová

zástupkyně ředitele pro MŠ
odloučené pracoviště MŠ Kosmonautů
kosmonautu@ms-kosmonautu.cz
720 057 690
MŠ Kosmonautů

SEKRETARIÁT

Ing. Barbora Čespivová

referentka – personalistka
sekretariat@zshrubina.cz
597 578 975 nebo 736 727 494
budova ZŠ, kancelář č. 55, trakt B1

Ing. Lucie Futerková

vedoucí ekonomického úseku
futerkova@zshrubina.cz
702 157 324
budova ZŠ, kancelář č. 49, trakt B1