Ředitelství organizace

VEDENÍ ZŠ A MŠ

Mgr. Tomáš Ptáček

ředitel školy
statutární orgán ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí
reditel@zshrubina.cz
597 578 975
  budova ZŠ, kancelář č. 57, trakt B1

Mgr. Michaela Durdiaková

zástupkyně ředitele školy
zástupce statutárního orgánu
durdiakova@zshrubina.cz
597 578 975
budova ZŠ, kancelář č. 54, trakt B1

Bc. Hana Kunčická

zástupkyně ředitele pro MŠ
řídí odloučená pracoviště MŠ Balzacova a MŠ Kosmonautů
msbalzacova@msbalzacova.cz
720 057 810
MŠ Balzacova

Bc. Lucie Filipová

zástupkyně ředitele
vede odloučené pracoviště MŠ Kosmonautů
kosmonautu@ms-kosmonautu.cz
720 057 690
MŠ Kosmonautů

SEKRETARIÁT

Ing. Barbora Čespivová

sekretářka – personalistka
sekretariat@zshrubina.cz
597 578 975 nebo 736 727 494
budova ZŠ, kancelář č. 55, trakt B1

Ing. Lucie Futerková

ekonomka
futerkova@zshrubina.cz
597 578 975
budova ZŠ, kancelář č. 49, trakt B1