Close

Škola

Proběhla schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Dne 18. června 2020 se uskutečnila ve školní jídelně schůzka rodičů žáků, kteří od 1. září 2020 zahájí na ZŠ F. Hrubína plnění povinné školní docházky. Přítomné rodiče 44 dětí, které nastoupí do dvou prvních tříd, přivítal ředitel školy Mgr. Tomáš Ptáček. Ten přítomným rodičům představil třídní učitelky prvních tříd Mgr. Naděždu […]

ČÍST VÍCE

Vyhlášení ředitelského volna

Ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace vyhlašuje na 29. a 30. června 2020 (pondělí a úterý) v souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, z provozně-technických důvodů pro žáky školy ředitelské volno. V uvedených dnech ve škole nebude probíhat vzdělávání žáků […]

ČÍST VÍCE

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Závěrečné hodnocení žáků školy na konci 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude zohledňovat skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit školní vzdělávací program pro tento školní rok. V této souvislosti ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace informuje žáky a zákonné zástupce žáků školy o způsobu hodnocení žáků školy na konci […]

ČÍST VÍCE

Třídy školy znovu ožívají

Příznivý vývoj epidemiologické situace umožnil po dvouměsíční pauze návrat prvních žáků do školních lavic. Od pondělí 11. května 2020 tak bylo podle harmonogramu připraveného vedením ZŠ F. Hrubína zahájeno prezenční vzdělávání pro žáky 9. ročníku. Výuka je zaměřena na přípravu žáků na přijímací zkoušky na střední školy a probíhá v souladu se souborem hygienických a bezpečnostních […]

ČÍST VÍCE

Čistili jsme přírodu

Současná doba zvýšeného zájmu o naše zdraví v souvislosti s výskytem pandemie koronaviru úzce rezonuje s environmentálním vzděláváním žáků, které je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ F. Hrubína. Není proto divu, že mezi žáky školy měla ohlas výzva „Chraňte sebe a pečujte o své okolí“. Ta byla vyhlášena v průběhu měsíce dubna. Iniciátorkou výzvy byla vyučující tělesné […]

ČÍST VÍCE

Výzva: Chraňte sebe a pečujte o své okolí a přírodu

Apelujeme na všechny Hrubíňáky a příznivce naší školy: V rámci zdravotní procházky s sebou vezměte pytel a rukavice a vyčistěte alespoň kousek přírody. Svou činnost zdokumentujte. Pořízené fotografie sdílejte na Instagramu s označením @zsfhrubina a také posílejte na email enenkelova@zshrubina.cz Na vaše snímky se těší Veronika Enenkelová

ČÍST VÍCE

Stavíme se na hlavu, ale není to kvůli koronaviru

Vládou vyhlášená mimořádná opatření v souvislosti s pandemií koronaviru sice znemožnila žákům docházet do školy a omezila přístup učitelů na jejich pracoviště, nedonutila je však jen pasivně sedět na svých židlích, křeslech či sedačkách doma. Rozběhlo se online vzdělávání žáků a jeho prostřednictvím vyhlásila vyučující tělesné výchovy, sportovních her a přírodopisu na 2. stupni ZŠ F. Hrubína […]

ČÍST VÍCE

Jsme rádi, že nás rodiče podporují

Již čtyři roky pro nás velmi aktivně pracuje spolek sdružující zejména rodiče žáků ZŠ F. Hrubína, který nese název Klub přátel školy, Havířov-Podlesí, z. s.  Jeho hlavním posláním, jež se mu daří zdárně naplňovat, je vytvářet podmínky pro vzdělávání a další činnost školy a umožnit svým členům i dalším osobám účastnit se spolkem […]

ČÍST VÍCE

Městské kolo Laťky mládeže: Skáčeme vysoko

Po roční odmlce jsme se s žáky 2. stupně ZŠ F. Hrubína zúčastnili v rámci Havířovské ligy základních škol soutěže ve skoku vysokém, která se uskutečnila 3. března 2020. V letošním roce byla konkurence opravdu vysoká a je příjemné, že se reprezentant naší školy umístil na stupních vítězů. Městského kola Laťky mládeže 2020 se ve 4 […]

ČÍST VÍCE

Informace ke vzdělávání žáků během přerušení činnosti školy v souvislosti se šířením koronaviru

S ohledem na mimořádnou situaci vzniklou v souvislosti se šířením koronaviru přijímá ZŠ F. Hrubína opatření ke vzdělávání žáků v době, kdy žáci zůstávají doma. Pedagogové školy připravili a nadále budou připravovat podklady pro vzdělávání žáků, které jsou (nebo mohou dle okolností dále být) dostupné prostřednictvím systému Bakaláři (tzv. elektronické žákovské knížky, zejména s využitím komunikačního […]

ČÍST VÍCE