Close

Škola

Za náš finanční dar jsme obdrželi děkovný dopis

V pondělí 27. června 2022 předali zástupci žákovského parlamentu ZŠ F. Hrubína do rukou vedení dětského domova Benjamín v Havířově částku 10 tisíc korun, kterou získali sběrem starého papíru. Jako poděkování za tento finanční dar, jímž se žáci rozhodli pomoci dětem se zdravotním postižením, obdržela škola děkovný dopis, který zde zveřejňujeme. Dopis podepsaný […]

ČÍST VÍCE

8. A, 8. B: Na hradě…

Závěr školního roku přímo vyzývá k tomu, aby žáci opustili školní lavice a vydali se na výlet nebo exkurzi. Vydařená exkurze žáků osmých tříd ZŠ F. Hrubína na Slezskoostravský hrad se uskutečnila 21. června 2022. Bílá paní, železný muž, středověký hrad, bludné balvany, hradní lávka… to vše jsou atributy exkurze našich osmáků na […]

ČÍST VÍCE

Žáci devátých tříd se rozloučili se svou Hrubínkou

Tradiční rozloučení s žáky vycházejícímí ze ZŠ F. Hrubína se uskutečnilo 22. 6. 2022 v prostorách kina Centrum. Akci pořádanou v souvislosti s blížícím se koncem školního roku 2021/2022 zahájil ředitel školy Mgr. Tomáš Ptáček. Po jeho vystoupení patřila pozornost zaplněného sálu projevům zástupců žáků třídy IX. A a IX. B, kteří se ve svých vystoupeních rozloučili se školou, […]

ČÍST VÍCE

Soutěž ve sběru papíru přinesla sladké odměny

Třídní kolektivy, které se umístily na prvních místech v celoškolní soutěži ve sběru papíru vyhlášené žákovským školním parlamentem ve spolupráci s Klubem přátel školy ZŠ F. Hrubína v březnu 2022, obdržely sladkou odměnu. K průběhu soutěže a jejím výsledkům pak školní parlament zveřejňuje tyto informace: Od března měli všichni žáci možnost přinášet starý papír do […]

ČÍST VÍCE

1. A: Navštívili jsme areál městské policie a profesionálních hasičů

Oslavit Mezinárodní den dětí netradičním způsobem se podařilo žákům 1. A ze ZŠ F. Hrubína. Využili k tomu jeden ze tří dnů otevřených dveří městské policie a profesionálních hasičů v Havířově. V pátek 3. června 2022 jsme se plni očekávání vydali na exkurzi do jejich areálu na Karvinské ulici. Počasí nám přálo, od rána svítilo […]

ČÍST VÍCE

Zvýšení ceny stravného a ukončení provozu automatu Happysnack

Oznamujeme všem strávníkům, žákům a zákonným zástupcům žáků, že od 1. 9. 2022 dochází k navýšení ceny stravného a ke dni 30. 6. 2022 končí provoz automatu umístěného v budově školy. Konkrétní výše úplaty za stravování ve školní jídelně od 1. 9. 2022 pro žáky a zaměstnance ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí, pro žáky a zaměstnance Gymnázia, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace a pro cizí strávníky […]

ČÍST VÍCE

Výlet 2. A a 2. B: Cesta za pokladem

Výlet žáků druhého ročníku ZŠ F. Hrubína pojatý jako dobrodružná cesta za pokladem kolem meandrů řeky Lučiny se uskutečnil v úterý 31. května 2022. Byli jsme rozděleni do osmi smíšených družstev a průběžně plnili různé vědomostní a sportovní úkoly. Nejvíce radosti jsme si užili při skákání v pytlích, balancování s míčkem a hodu míčkem na cíl. Zapotili jsme […]

ČÍST VÍCE

1. A: Pasování žáků na čtenáře

V pátek 27. 5. 2022 se v pobočce Městské knihovny Havířov na ulici Šrámkova uskutečnilo pasování žáků prvního ročníku ZŠ F. Hrubína na čtenáře. Chlapci a děvčata na tuto akci vzpomínají takto: Nedávno jsme začali chodit do školy a už se nám pomalu blíží konec školního roku. Máme za sebou kus poctivé práce, naučili jsme se […]

ČÍST VÍCE

3. B, 5. B: Sláva, nazdar výletu do skanzenu!

S blížícím se koncem školního roku nastává období školních výletů, které ke škole neodmyslitelně patří. Třídy 3. B a 5. B si pro svou cestu vybraly skanzen v Rožnově pod Radhoštěm a v úterý 24. 5. 2022 se  společně vypravily zájezdovým autobusem směr Valašsko a to přesto, že předpověď počasí nebyla příliš příznivá. Prohlídka začala Mlýnskou dolinou s průvodcem. […]

ČÍST VÍCE

8. A, 8. B: Náš výlet: Barokní zahrady a plavba na lodi

Dne 18. května 2022 se vydaly osmé třídy ZŠ F. Hrubína na zajímavý výlet. V jeho průběhu žáci zhlédli mj. Květnou zahradu v Kroměříži zapsanou do seznamu památek UNESCO a užili si plavbu Baťovým kanálem. První zastávkou výletu byla Květná zahrada v Kroměříži, tedy raně barokní park v geometrickém stylu francouzských zahrad založený v  17. století. Viděli jsme uprostřed […]

ČÍST VÍCE