Close

Škola

8. B: Dobročinnost nám není cizí

V krásné předvánoční době jsme se ve třídě zabývali tématem charity, dobročinnými akcemi a jejich důležitostí v našich životech a společnosti. Sami jsme si vyzkoušeli, že je možné přispět na charitu prostřednictvím projektu Čtení pomáhá. Projekt je zajímavý tím, že podporuje čtenářství a zároveň umožňuje dětem a mládeži podílet se na charitativní činnosti. Tím, že […]

ČÍST VÍCE

Vánoční přání a PF 2022

Vážení rodiče, vážení zaměstnanci, milé žákyně, milí žáci, přátelé ZŠ F. Hrubína, dovolte mi poděkovat vám za vaši energii, kterou jste vložili do zdolávání výzev v roce 2021. S Vaší důvěrou, podporou, pomocí a pochopením to šlo lépe celé naší škole, kterou tak společně posouváme kupředu. Jménem svým, jménem dětí a zaměstnanců děkuji všem, […]

ČÍST VÍCE

Další setkání našich prvňáčků s předškoláky

Společnou vycházkou ke krmelci, která se uskutečnila 21. 12. 2021, pokračoval projekt spolupráce ZŠ F. Hrubína s MŠ E. Holuba. Ten si klade za cíl jak zajistit budoucím prvňáčkům nestresující přechod mezi mateřskou a základní školou, tak podporovat schopnost spolupráce dětí a rozvíjet jejich komunikaci. Věděli jste, že za devatero… vlastně ne, kousek za lesem […]

ČÍST VÍCE

Ve třídách zavládla vánoční atmosféra

Blíží se Vánoce a proto jsme i letos spojili příjemné s užitečným. Nazdobené vánoční stromečky, svítící řetězy a výzdoba na oknech nechyběly snad v žádné třídě. Všichni chtěli vyhrát sladkou odměnu v soutěži o nejhezčí vánoční výzdobu třídy, kterou vyhlásil žákovský školní parlament. V úterý 14. prosince 2021 se 12 zástupců školního parlamentu vydalo na „okružní jízdu“ a spravedlivě […]

ČÍST VÍCE

Pečujeme o školní zeleň

Říká se, že prostor bez květin postrádá život. Také proto v rámci environmentální výchovy podporujeme pozitivní vztah k přírodě, pečujeme o školní zeleň a průběžně zlepšujeme prostředí školy. V této oblasti již tradičně úzce spolupracujeme se společností OBI. Letos jsme opět díky ochotě vedení prodejny OBI Havířov a poskytnutému daru získali nové rostlinky do tříd, nové […]

ČÍST VÍCE

2. B: Znovu jsme zkoumali svět bakterií

Rok se s rokem sešel a my jsme v naší třídě znovu přivítali pana Pergnera, vědce, mikrobiologa a pedagoga na vysoké škole, milého tatínka našeho spolužáka Jirky. Letos budeme společně zkoumat, kde a kolik máme ve třídě bakterií. Pan Pergner s sebou opět přinesl mikroskopy, pipety, vědecký „mixer“, Petriho misky s agarem a další zajímavé potřeby. Nejdříve jsme […]

ČÍST VÍCE

Mikulášská nadílka na Hrubínce

V pondělí 6. prosince 2021 se na naší škole uskutečnila již tradiční mikulášská nadílka. O tu se postarali žáci 9. ročníků. Letos jsme měli dokonce dva Mikuláše, čtyři anděly a sedm čertů. Balíčky s dobrotami připravili pro své žáky třídní učitelé díky finančnímu daru Klubu přátel školy. Všechny třídy se pečlivě připravily, zazpívaly nebo zarecitovaly básničku. […]

ČÍST VÍCE

Nepříznivé počasí nás od sázení stromků neodradilo

Žáci devátých tříd ZŠ F. Hrubína na konci listopadu zasadili v areálu školy nové stromky. Stalo se tak v rámci projektu Ve stínu habru, který byl financován nadací ČEZ v projektu Stromy 2021. V pátek 26. listopadu 2021 mělo počasí do ideálu vskutku daleko. Žáky devátých tříd naší školy to ale vůbec neodradilo a ve spolupráci […]

ČÍST VÍCE

9. A: Projekt OKAP

Také v tomto školním roce se žáci ZŠ F. Hrubína účastní aktivit projektu podporujícího polytechnické vzdělávání a kariérové poradenství na základních školách, který nese název „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“, zkráceně OKAP. V jeho rámci si chlapci a děvčata ze třídy 9. A dne 23. listopadu 2021 vyzkoušeli nejrůznější praktické činnosti jako svařování potrubí či klempířské […]

ČÍST VÍCE

Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů: Ceny vítězům byly předány

Zveřejňujeme výsledky vyhlášené soutěže ve sběru  kaštanů a žaludů. Organizátor akce Mgr. Čestmír Slíva k tomu uvádí: Letos se soutěž v podstatě týkala jen sběru kaštanů, protože žaludů bylo letos jako šafránu. V první řadě bych rád poděkoval všem žákům a rodičům, kteří se do soutěže zapojili a  společně nasbírali 497 kg. Mé díky patří také […]

ČÍST VÍCE