Close

Škola

Vzdělávání žáků v období od 14. 10. do 1. 11. 2020, poskytování školního stravování a související informace

V návaznosti na aktuální krizová opatření vlády vydává ředitel ZŠ F. Hrubína následující oznámení, které je určeno žákům obou stupňů školy a jejich zákonným zástupcům: Usnesením Vlády ČR je na období 14. 10. do 1. 11. 2020 zakázána osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání ve škole. Školní jídelna bude za níže uvedených podmínek ve dnech […]

ČÍST VÍCE

Dopoledne s projektem OKAP

Již druhým rokem se žáci 8. a 9. ročníku ZŠ F. Hrubína účastní aktivit projektu označovaného zkratkou OKAP. Nejedná se však o název střešního svodu dešťové vody, ale o projekt podporující mj. polytechnické vzdělávání a kariérové poradenství na základních školách, který nese název „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“. Naší partnerskou školou, která pro žáky realizuje projektové aktivity, […]

ČÍST VÍCE

Připravujeme obnovení provozu školní jídelny

Dne 1. října 2020 proběhla dle pokynu krajské hygienické stanice v prostorách školní jídelny ZŠ  F. Hrubína, která je aktuálně uzavřena v souvislosti s karanténními opatřeními, ohnisková dezinfekce. Tuto dezinfekci provedl Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Od 5. do 7. října 2020 pak proběhne kompletní úklid školní kuchyně, školní jídelny a souvisejících prostor. Cílem je připravit vše […]

ČÍST VÍCE

Děkujeme za zajištění obědů pro děti ve školní družině

Přesto, že je školní jídelna ZŠ F. Hrubína aktuálně uzavřena, podařilo se vedení školy zajistit obědy pro děti navštěvující školní družinu. Článek, který mj. informuje o tom, že je děti dostávají zdarma, je poděkováním ředitele školy firmě VINAMET s.r.o a jmenovitě pak osobám, které se o to zasloužily. Poděkování ředitele školy Vážení rodiče, jak […]

ČÍST VÍCE

Uzavření školní jídelny a omezení pohybu žáků (aktualizováno 24. 9.)

Ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace oznamuje, že po konzultaci s KHS Ostrava rozhodl z důvodu karantény všech zaměstnankyň školní jídelny (1 případ COVID-19) o uzavření jídelny na období od 22. do 7. října 2020. V případě příznivého vývoje bude provoz školní jídelny obnoven dne 8. října 2020. Dětem, které v době uzavření školní jídelny budou […]

ČÍST VÍCE

Létající disky vzbudily zájem žáků

U úterý 15. září 2020 si žáci 7. až 9. tříd ZŠ F. Hrubína mohli poprvé vyzkoušet hru Ultimate Frisbee. Ta představuje relativně nový kolektivní bezkontaktní sport, který přináší přitažlivé výzvy pro hráče všech věkových kategorií a různých atletických úrovní. Seznámit s hrou je přijel reprezentační trenér Tomáš Toušek, který nejen že trénuje naši českou […]

ČÍST VÍCE

Pokyny ředitele školy v souvislosti s opatřeními proti šíření nemoci COVID-19

V souvislosti s opatřeními proti šíření nemoci COVID-19 vydává ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace pro školní rok 2020/2021 následující pokyny, které jsou aktuální ke dni vydání a budou operativně aktualizovány podle aktuální epidemiologické situace. Provoz školy a vzdělávání žáků od 1. září 2020 Provoz školy bude zahájen 1. září 2020 v plném rozsahu v souladu […]

ČÍST VÍCE

Proběhla schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Dne 18. června 2020 se uskutečnila ve školní jídelně schůzka rodičů žáků, kteří od 1. září 2020 zahájí na ZŠ F. Hrubína plnění povinné školní docházky. Přítomné rodiče 44 dětí, které nastoupí do dvou prvních tříd, přivítal ředitel školy Mgr. Tomáš Ptáček. Ten přítomným rodičům představil třídní učitelky prvních tříd Mgr. Naděždu […]

ČÍST VÍCE

Vyhlášení ředitelského volna

Ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace vyhlašuje na 29. a 30. června 2020 (pondělí a úterý) v souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, z provozně-technických důvodů pro žáky školy ředitelské volno. V uvedených dnech ve škole nebude probíhat vzdělávání žáků […]

ČÍST VÍCE

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Závěrečné hodnocení žáků školy na konci 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude zohledňovat skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit školní vzdělávací program pro tento školní rok. V této souvislosti ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace informuje žáky a zákonné zástupce žáků školy o způsobu hodnocení žáků školy na konci […]

ČÍST VÍCE