Rubrika: Škola

Informace k zahájení školního roku a o konání třídních schůzek

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 pro žáky všech ročníků ZŠ F. Hrubína začne v pondělí 18. září 2023. Informujeme tímto o organizaci vzdělávání žáků školy a rozsahu služeb školní družiny a školní jídelny v prvním týdnu školního roku. Současně informujeme o konání třídních schůzek, které se uskuteční ve čtvrtek 21. září. Pondělí 18. září  – zahájení školního roku, pobyt žáků ve škole,…
Read more

Informace k provozu školy během rekonstrukce elektrorozvodů a k zahájení školního roku – aktualizováno 13. 9. 2023

Vzhledem k tomu, že na ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí v současnosti probíhá rekonstrukce elektrorozvodů objektu základní školy, zveřejňujeme v tomto článku, který bude dle okolností aktualizován, informace ke způsobu komunikace se zákonnými zástupci, k zahájení školního roku 2023/2024 a rozdělení dětí do 1. tříd. Rekonstrukce elektrorozvodů budovy základní školy, která byla zahájena 19. 6. 2023, bude v souladu s plánem prací ukončena dne 16. 9. 2023.…
Read more

Výtvarná soutěž Vesmír plný života

Děti ze 4. a 6. ročníku ZŠ F. Hrubína se zúčastnily výtvarné soutěže vyhlášené Planetáriem Ostrava s tématem „Vesmír plný života“. Do soutěže se přihlásilo mnoho talentovaných výtvarníků. Pojetí výsledného díla bylo ponecháno na fantazii dětí. Hodnotilo se celkem 204 prací. Pro komisi bylo obtížné vybrat nějaké obrázky z takového počtu, proto většina zůstala bez medaile včetně našich malířů, kterým…
Read more

Školní bazén v číslech

ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí jako jediná základní škola v Havířově provozuje vlastní bazén, který jí umožňuje specificky profilovat výuku tělesné výchovy. Prostory bazénu slouží do určité míry také veřejnosti. Několik čísel k ukončené sezóně bazénu ve školním roce 2022/2023 17 m x 8 m  je rozměr školního bazénu 40 osob je maximální hodinová kapacita 1,2 m je průměrná hloubka 165 m³…
Read more

Vyhlášení volných dní pro žáky základní školy

Ředitel Základní školy a Mateřské školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace vyhlašuje ve dnech 26. – 30. června 2023 (pondělí až pátek) v souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, z provozně-technických důvodů (rekonstrukce elektroinstalace objektu základní školy) pro žáky základní školy volné dny (ředitelské volno). Z uvedeného vyplývá,…
Read more

3. A, 3. B: Dopoledne v lesní škole v Bělském lese

Dne 11. 5. 2023 navštívily třídy 3. ročníku ZŠ F. Hrubína v rámci environmentální výchovy výukový areál Lesní školy v Ostravě – Bělském lese. V lesní škole nás přivítal pan lesník se svou psí parťačkou Ailee. Nejprve nás seznámil s tím, jaká zajímavá místa můžeme v areálu navštívit a co všechno můžeme vidět, následně jsme si mohli na vlastní „chodidla“ vyzkoušet některé aktivity. Prošli…
Read more

No BackPack Day! Podívejte se, v čem se dá do školy dorazit

V pátek 12. května 2023 se na ZŠ F. Hrubína uskutečnil tzv. No BackPack Day, česky řečeno „Den bez batohů“. Pojďte se podívat, v čem mohou žáci přijít do školy místo obvyklých batohů a školních aktovek. Kreativitě se meze skutečně nekladly. A někteří žáci si opravdu dali záležet. V přiložených fotografiích se můžete podívat, že školní pomůcky se dají přinést v lecčem.…
Read more

9. A: Výlet do Prahy neměl chybu

Dne 17. 5. 2023 se vybraní žáci třídy 9. A vydali Regiojetem do krásné stověžaté Prahy. Na Moravě bylo sice škaredě, pršelo, ale výletníkům v hlavním městě počasí přálo. Bylo krásně a výlet se vydařil. A co jsme viděli? Naše trasa začala na Václavském náměstí pod jezdeckou sochou sv. Václava, odkud jsme jeli metrem stanice A na Hradčanskou. Prošli  jsme se kolem…
Read more

6. A, 6. B: Výlet do Teplic nad Bečvou

Ve středu 17. 5. 2023 jeli naši šesťáci na výlet do Teplic nad Bečvou. Navštívili jsme Zbrašovské aragonitové jeskyně, které jsou vyhlášeny národní přírodní památkou pro ochranu hydrotermální krasové oblasti evropského významu, jež nemá v České republice obdoby. Dalším bodem programu byl „výšlap“ k Hranické propasti, která je nejhlubší zatopená sladkovodní jeskyně na světě. Žáci si také prohlédli lázeňský areál Teplic…
Read more

Soutěž Jazyky hrou

Dne 16. 5. 2023 jsme se zúčastnili tradiční jazykové soutěže na ZŠ Mládežnická v Havířově. Ve 20. ročníku této soutěže jsme obsadili všechny jazykové kategorie – anglický, ruský i německý jazyk. V ruštině se uprostřed 27 členného startovního pole umístila i naše 2 družstva ve složení Aneta Haničáková a Beáta Waliczková z 9. B a Honza Čellár s Davidem Kajzarem z 9. A. Z rozmanitých úkolů týmy nejvíce…
Read more