Close

Škola

7. A, 7. B: Návštěva DinoParku jako příležitost posilovat a rozvíjet vztahy mezi žáky

Návštěva DinoParku

Zlepšení epidemické situace v Česku přineslo nejen možnost znovu otevřít základní školy pro vzdělávání žáků všech ročníků, ale také možnost eliminovat psychické a socializační problémy žáků související se ztrátou pobytu dětí v kolektivu v době distančního vzdělávání. To byl jeden z důvodů, který vedl pedagogy ZŠ F. Hrubína k tomu, aby také v tomto roce proběhly během […]

ČÍST VÍCE

4. B: Zpátky ve škole

Žáci po návratu do škol

Téměř po čtyřech měsících se do školních lavic vrátili žáci 1. stupně základních škol. Na ZŠ F. Hrubína jako první v pondělí dne 12. dubna 2021 nastoupili na základě rozhodnutí vedení školy žáci tříd, které jsou označeny písmenem B. Můžete se na videu podívat, jak vypadal návrat žáků 4. B. Počáteční obavy se brzy […]

ČÍST VÍCE

Společné Vánoce prvňáčků

Společné Vánoce prvňáčků

Díky tomu, že protipandemická opatření uplatňovaná v prosinci 2020 před vánočními prázdninami umožňovala prezenční vzdělávání žáků prvního stupně, mohli chlapci a děvčata navštěvující první ročník ZŠ F. Hrubína prožít neobyčejný vyučovací den na který hned tak nezapomenou. Na pátek 18. prosince 2020 žáci 1. B třídy vzpomínají takto: Poslední den před vánočními prázdninami […]

ČÍST VÍCE

1. B: Zajímavý experiment v průběhu dopoledne s mikrobiologem

Mikrobiolog ve třídě 1. B

V úterý 15. prosince 2020 navštívil naši třídu pan Pergner – vědec, mikrobiolog. Tatínek našeho spolužáka Jiříka mezi nás zavítal, aby nám pověděl něco o své práci a trochu přiblížil tajemný svět virů a bakterií. Vysvětlil nám, jak fungují, jak mohou pomáhat, ale i škodit. Abychom mohli některé malilinkaté tvorečky vidět na vlastní oči, přinesl s sebou […]

ČÍST VÍCE

Vánoční a novoroční přání ředitele školy

Vážení rodiče, vážení zaměstnanci, milé žákyně, milí žáci, přátelé ZŠ F. Hrubína, máme za sebou rok, který se v mnohém lišil od těch předchozích. Postavil nám do cesty překážku, která v mnohém otestovala naše schopnosti zvládat náročné situace. Přestože nikdo nemohl rozpoznat rozsah a sílu důsledků nemoci COVID-19, osobně si myslím, že vy, […]

ČÍST VÍCE

1. A, 1. B: Jak jsme se stali plavčíky aneb náš první den ve škole

Slavnostní zahájení školního roku prvňáků

Konec roku 2020 vytváří příležitost připomenout si, jak vypadal první školní den letošních prvňáků ZŠ F. Hrubína. Slavnostní zahájení jejich školní docházky, byť omezeno nutnými protiepidemickými opatřeními, se neslo v netradičním duchu. V úterý 1. září 2020 nastoupilo k slavnostnímu pasování na plavčíky 43 nedočkavých absolventů mateřské školy. Na palubě své nové lodi […]

ČÍST VÍCE

Získali jsme certifikát Hygienicky čistá škola

Certifikát Hygienicky čistá škola

I letos, již potřetí, jsme se nadšeně pustili do soutěže Domestos pro školy. Naším cílem bylo úspěšně splnit tři nelehké úkoly projektu „Lovci bakterií (a virů)“ a mimo jiné získat certifikát bezpečné školy. A máme ho! U nás nemají viry a bakterie šanci. Úkol 1: MYJEME SE JAKO ČERNÁ RUKA Mytí rukou je základ. Jenže […]

ČÍST VÍCE

Zavítal k nám Mikuláš

Zavítal k nám Mikuláš

Také tento rok zavítal na ZŠ F. Hrubína Mikuláš se svou družinou. Stalo se tak v pátek 4. prosince 2020. Mikuláš spolu s čertem a andělem vyrazili na naši základní školu v ranních hodinách a strávili u nás příjemné chvilky až do pátečního poledne. Zatímco Mikuláš s pomocí anděla rozdával jednu dobrotu za druhou, čert moc práce neměl. […]

ČÍST VÍCE

1. B: Slavnost Slabikářů

To to letí. Je 20. listopadu 2020. Tolik už jsme toho zažili. Učíme se psát, umíme počítat do pěti, ale hlavně umíme už číst! A to nejen písmenka, ale i slova a dokonce věty. Splnili jsme do jednoho všechny úkoly v Živé abecedě, a proto pro nás naše paní učitelka připravila další prima den. Pozvala k nám […]

ČÍST VÍCE

Ohlédnutí za adaptačním odpolednem plavčíků – žáků 1. ročníku

Adaptační odpoledne prvňáků

Tak jsme šťastně vypluli. Už jsme plavčíky první třídy. Ve škole se nám moc daří a líbí. Abychom se však vzájemně lépe poznali a skamarádili, vyrazili jsme všichni společně ve středu 16. září 2020 do úžasného dětského parku v Žermanicích. Na místě jsme nejdříve uspořádali narozeninovou oslavu našeho spolužáka Tobiho. Nechyběly dárky, gratulace ani […]

ČÍST VÍCE