Close

PORADENSTVÍ

SPECIÁLNÍ PEDAGOG

PhDr. Milan Trunkát

trunkat@zshrubina.cz
597 578 975
místnost č. 107, pavilon B2

VÝCHOVNÝ PORADCE

Mgr. Kamila Sedláčková

(pro žáky 1. až 3. r. a jejich zákonné zástupce)
sedlackova@zshrubina.cz
597 578 975
místnost č. 101, pavilon A2

Mgr. Iveta Konečná

(pro žáky 4. až 9. r. a jejich zákonné zástupce)
konecna@zshrubina.cz
597 578 975
místnost č. 150, pavilon B3

METODIK PREVENCE

Mgr. et Bc. Petra Židková

zidkova@zshrubina.cz
597 578 975
místnost č. 113, pavilon B2