Prohlášení o přístupnosti

Základní škola a Mateřská škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace se jako provozovatel tohoto webu zavazuje ke zpřístupnění obsahu své webové prezentace v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou prezentaci na stránkách https://www.zsfh.cz

Stav souladu

Web školy využívá Open Source Content Management System WordPress a je provozován tak, aby byl v zásadě v souladu s výše uvedenými předpisy a Metodickým pokynem MVČR k zákonu č. 99/2019 Sb., s EN 301 549 V2 1.2 a standardem pro přístupnost WCAG 2.1 s dílčími případy nedostatečně přístupného obsahu a výjimkami uvedenými níže.

Některé informace na tomto webu jsou dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Jedná se o dokumenty (informace) prezentované ve formátu PDF. Tyto dokumenty lze zobrazit ve většině webových prohlížečů nebo ve zdarma dostupných prohlížečích (například prohlížeč Adobe Acrobat Reader). Odkazy vedoucí na uvedené dokumenty mají převážně vzhled tlačítka s popisem Stáhnout.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Prohlášení bylo vypracováno dne 15. září 2020 dle Metodického pokynu MVČR k zákonu č. 99/2019 Sb. metodou vlastního posouzení provedeného subjektem Základní škola a Mateřská škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Usilujeme o to, aby naše webová prezentace přinášela aktuální informace na stránkách, které budou bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na problém, dejte nám prosím vědět.

Kontakt na správce obsahu:

ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí
F. Hrubína 1537/5
736 01 Havířov-Podlesí
Tel.: +420 597 578 975
E-mail: sekretariat@zshrubina.cz

Pro technické záležitosti využijte e-mail správce webu: hujer@zshrubina.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
E-mail: pristupnost@mvcr.cz