Autor: Václav Hujer

Úspěch žáků naší školy na Mezinárodní dětské výtvarné výstavě v Lidicích

Žáci ZŠ F. Hrubína uspěli již potřetí na Mezinárodní dětské výtvarné výstavě v Lidicích. Škola obdržela medaili za soubor linorytů a 21 žáků si odvezlo čestná uznání za svá výtvarná díla. Ve čtvrtek 30. 5. 2024 se v zahradě Lidické galerie uskutečnilo slavnostní předávání ocenění 52. MDVV Lidice 2024. V letošním ročníku vybírala odborná porota z téměř 13 tisíc výtvarných děl dětí…
Read more

Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku

Ředitel Základní školy a Mateřské školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace zveřejňuje oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025. V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zveřejňujeme výsledek řízení o přijetí dětí, které zákonní zástupci přihlásili ve dnech 8. a 9. dubna 2024 k základnímu…
Read more

Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2024/2025

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí pro školní rok 2024/2025 se uskuteční ve dnech 8. a 9. dubna 2024. Přivítáme, když se zápis budoucích žáků uskuteční za osobní přítomnosti dětí ve škole. Rádi přijmeme i děti (pokud to kapacita školy dovolí), které nemají místo trvalého pobytu ve školském obvodu školy. Termín a povinnost zápisu k povinné školní docházce…
Read more

Informace k zápisu a ke Dnům otevřených dveří

ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí zve širokou veřejnost a zejména rodiče dětí, které mají být přijaty do 1. třídy, k návštěvě školy a k zápisu. Školu je vhodné navštívit během Dnů otevřených dveří, které se uskuteční v pátek 22. a v sobotu 23. března 2024. V pátek 22. března v době od 8:00 do 15:30 hod. mohou návštěvníci absolvovat prohlídku prostor školy, školní družiny a vybavení naší organizace.…
Read more

PROJEKT PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI – rok 2024

Projekt Prevence digitální propasti je financován prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU Cílem projektu Prevence digitální propasti, jenž je realizován v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace, je pořízení mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti. Termín digitální propast v této souvislosti označuje sociální a ekonomickou nerovnost…
Read more

ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí: Dny otevřených dveří

ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí usiluje o to, aby byla místem otevřeným všem dětem, rodičům i veřejnosti a stala se institucí, která je pro ně přitažlivá kvalitním vzděláváním a dalšími pozitivními charakteristikami. O tom se může široká veřejnost a zejména rodiče žáků, kteří budou letos nastupovat do 1. třídy, přesvědčit při osobní návštěvě školy. Proto tradičně pořádá dny otevřených dveří a uvedenou akci rovněž…
Read more

Vánoční přání a PF 2024

Již tradičně zveřejňujeme také na webových stránkách přání k vánočním svátkům a do nového roku. To letošní je poprvé určeno jak čtenářům našeho webu a zákonným zástupcům žáků základní školy, tak zákonným zástupcům dětí mateřských škol, které od 1. ledna 2023 tvoří odloučená pracoviště školy.

PROJEKT PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI – rok 2023

Projekt Prevence digitální propasti je financován prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU Cílem projektu Prevence digitální propasti, jenž je realizován v rámci Národního plánu obnovy, je pořízení mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky a zabránění jejich digitálnímu vyloučení, tzv. digitální propasti. Termín digitální propast v této souvislosti označuje sociální a ekonomickou nerovnost mezi těmi, kdo mají přístup k technologiím…
Read more

Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů 2023: Nejlepší třídy byly odměněny

Ve středu 22. 11. 2023 byly na ZŠ F. Hrubína vyhlášeny výsledky soutěže ve sběru kaštanů a žaludů. Mgr. Veronika Třinecká, která soutěž organizačně zajišťovala, k tomu uvádí: „Na 1. místě se umístila třída 4. A za 365 kg. Na 2. místě se umístila třída 1. B za 282 kg. Na 3. místě se umístila třída 5. A za 250kg. Moc gratulujeme. Protože nám bylo líto…
Read more

Akce pro děti z MŠ a nejmladší žáky: Strašidelný podvečer ve škole plné čar a kouzel

ZŠ a MŠ F. Hrubína – Havířov-Podlesí připravila pro nejmladší žáky školy (1. – 3. třída) a děti z mateřských škol „Strašidelný podvečer aneb co se večer děje v bradavické škole čar a kouzel“.  Akce se koná v úterý dne 31. října 2023. Sejdeme se před hlavním vchodem školy v 16:30 hodin. S sebou si vezměte baterku, můžete se také namaskovat. Těšíme se na vás!…
Read more