Close

Václav Hujer

3. B: Zdravá svačinka, kterou si žáci sami připravili, jim chutnala

Zlepšit stravovací návyky dětí základních škol si klade projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol, financovaný ze státních prostředků za finanční spoluúčasti Evropské unie, do kterého je zapojena také ZŠ F. Hrubína. Příkladem, jak se škole daří vhodně motivovat žáky a rozvíjet vzdělávací aktivity v souladu se záměrem projektu, je popisované dění ve […]

ČÍST VÍCE

Pozvánka na Dny otevřených dveří a termín zápisu žáků do 1. třídy

Základní škola a Mateřská škola  F. Hrubína Havířov – Podlesí, příspěvková organizace zve širokou veřejnost a zejména rodiče žáků, kteří se budou zapisovat do 1. třídy, na Dny otevřených dveří. Akce se uskuteční ve dvou termínech, a to 24. března a 25. března 2023. V pátek 24. března v době od 8:00 do 15:30 hod. mohou návštěvníci absolvovat prohlídku prostor školy, školní […]

ČÍST VÍCE

Mezigenerační vánoční setkání s jarmarkem v ZŠ F. Hrubína

Článek v únorovém čísle Radničních listů se ohlíží za zdařilou akcí naplňující strategii ZŠ F. Hrubína být školou otevřenou. Tedy školou, která napomáhá různým osobám a skupinám k vzájemné koexistenci, vytváří předpoklady dobrého klimatu školy a jejího okolí, spolupracuje se svými partnery, rodinami žáků, dalšími subjekty a organizacemi. Radniční listy (informační měsíčník pro občany Havířova), […]

ČÍST VÍCE

Ohlédnutí za vánočním turnajem v badmintonu

V rámci podpory všestranného rozvoje osobnosti žáků nabízí ZŠ F. Hrubína žákům příležitost zapojit se do sportovních aktivit, kterých se škola příležitostně účastní v rámci města, nebo které sama na škole organizuje. Příkladem vlastních aktivit je školní badmintonový turnaj. Vánoční turnaj v badmintonu pro žáky 2. stupně proběhl pod vedením učitelky tělesné výchovy […]

ČÍST VÍCE

Oznámení o úpravách provozu školní družiny

Oznamujeme úpravy provozu školní družiny ZŠ F. Hrubína ode dne 22. prosince 2022 do pondělí 3. ledna 2023. Informujeme, že ve čtvrtek 22. prosince 2022 bude z provozních a organizačních důvodů provoz školní družiny ukončen v 15.30 hodin. O následujících vánočních prázdninách od pátku 23. prosince 2022 do pondělí 2. ledna 2023 bude provoz přerušen a školní družina bude uzavřena. […]

ČÍST VÍCE

Zvýšení ceny stravného za obědy od 1. 1. 2023

Oznamujeme všem strávníkům, žákům a zákonným zástupcům žáků, že od 1. 1. 2023 dochází k navýšení ceny stravného. Konkrétní výše úplaty za stravování ve školní jídelně od 1. 1. 2023 pro žáky a zaměstnance ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí, pro žáky a zaměstnance Gymnázia, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace a pro cizí strávníky je stanovena takto: Žáci: cena dotovaného oběda pro žáky […]

ČÍST VÍCE

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NÁKUP NOTEBOOKŮ A DIGITÁLNÍCH UČEBNÍCH POMŮCEK

Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace oznamuje výběrové řízení k veřejné zakázce zadávané mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky: Nákup notebooků a digitálních učebních pomůcek Druh veřejné zakázky: dodávky Veřejná zakázka je pořizována z dotace financované z prostředků fondu Evropské unie – Next generation EU […]

ČÍST VÍCE

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE UČEBNA V PŘÍRODĚ

Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace oznamuje výběrové řízení k veřejné zakázce zadávané mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Název této veřejné zakázky: Učebna v přírodě Druh veřejné zakázky: stavební práce Oznámení výběrového řízení k veřejné zakázce Učebna v přírodě a Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce včetně příloh k zadávací […]

ČÍST VÍCE