Close

Václav Hujer

Pokyny ředitele školy v souvislosti s opatřeními proti šíření nemoci COVID-19

V souvislosti s opatřeními proti šíření nemoci COVID-19 vydává ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace pro školní rok 2020/2021 následující pokyny, které jsou aktuální ke dni vydání a budou operativně aktualizovány podle aktuální epidemiologické situace. Provoz školy a vzdělávání žáků od 1. září 2020 Provoz školy bude zahájen 1. září 2020 v plném rozsahu v souladu […]

ČÍST VÍCE

Organizace vyučování a provoz školní družiny a jídelny v 1. týdnu

V prvním týdnu období vyučování nového školního roku 2020/21 (ve dnech 1. až 4. září 2020) zajišťuje ZŠ F. Hrubína vzdělávání žáků a související provoz školní družiny a jídelny ve zvláštním organizačním režimu, který stanovil ředitel školy následovně: Úterý 1. 9. 2020 – zahájení školního roku 2020/2021 07:55 – 08:40             přivítání žáků 2. a 9. tříd 09:30 – […]

ČÍST VÍCE

Oznámení o rozdělení žáků do prvních tříd

Ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace zveřejňuje oznámení o rozdělení žáků přijatých k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 do tříd 1. ročníku. Rozdělení žáků do prvních tříd (třídy I. A a třídy I. B) je oznámeno s využitím registračních čísel, které zákonní zástupci žáků získali při zápisu do první třídy, a jednacích čísel správního rozhodnutí […]

ČÍST VÍCE

Učitelka ZŠ F. Hrubína se zařadila mezi nejlepší učitele Česka

Logo soutěže Global Teacher Prize Czech republic

Lenka Kajfoszová, učitelka 1. stupně ZŠ F. Hrubína, se dostala do výběru 32 nejlepších učitelů, kteří byli vybráni porotou odborného ocenění Global Teacher Prize Czech Republic. Jedná se národní variantu mezinárodního ocenění, které sleduje kvalitu pedagogické práce, individuální přístup k žákům, vytváření a používání inovativních učebních metod a zapojení učitelů do mimoškolních aktivit a odborné […]

ČÍST VÍCE

Proběhla schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Dne 18. června 2020 se uskutečnila ve školní jídelně schůzka rodičů žáků, kteří od 1. září 2020 zahájí na ZŠ F. Hrubína plnění povinné školní docházky. Přítomné rodiče 44 dětí, které nastoupí do dvou prvních tříd, přivítal ředitel školy Mgr. Tomáš Ptáček. Ten přítomným rodičům představil třídní učitelky prvních tříd Mgr. Naděždu […]

ČÍST VÍCE

Organizace vzdělávání žáků od 22. 6. a předání vysvědčení žákům školy 26. 6. 2020

Ředitel ZŠ F. Hrubína sděluje, že v době od 22. června do 25. června 2020 pokračuje beze změny organizace prezenční vzdělávání žáků 1. stupně. V pátek 26. června se uskuteční předání vysvědčení všem žákům školy. Předání vysvědčení – organizace a pokyny pro žáky Vysvědčení bude předáno třídními učiteli všem žákům tříd 1. a 2. stupně školy, kteří jsou bez příznaků […]

ČÍST VÍCE

Oznámení o přerušení činnosti školní družiny o hlavních prázdninách

Oznamujeme, že školní družina Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace bude o hlavních prázdninách v době od 1. července 2020 do 31. srpna 2020 uzavřena. Její činnost bude obnovena v úterý 1. září 2020. Tento den bude zahájen obvyklý provoz v době od 6.00 hodin. Pokyny k přihlašování žáků do školní družiny pro školní rok 2020/21 jsou […]

ČÍST VÍCE

Vyhlášení ředitelského volna

Ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace vyhlašuje na 29. a 30. června 2020 (pondělí a úterý) v souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, z provozně-technických důvodů pro žáky školy ředitelské volno. V uvedených dnech ve škole nebude probíhat vzdělávání žáků […]

ČÍST VÍCE

Realizace vzdělávání žáků 6. až 9. ročníku v období od 8. června 2020

Ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace zveřejňuje s ohledem na podmínky školy informace k organizaci vzdělávání žáků 2. stupně školy v době od 8. června 2020. Vzdělávání žáků 6. až 9. ročníku školy bude do konce školního roku probíhat jak prostřednictvím distanční formy (bez přítomnosti žáků ve škole), tak prezenčním způsobem (žáci se budou v omezené […]

ČÍST VÍCE

Informace k provozu školní družiny a k přihlašování žáků pro příští školní rok

Ředitel ZŠ F. Hrubína oznamuje tímto zákonným zástupcům žáků, že školní dužina zůstane do konce školního roku 2019/2020 uzavřena, a zveřejňuje informace k přihlašování žáků k zájmovému vzdělávání ve školní družině ve školním roce 2020/2021. Vzhledem k tomu, že v důsledku opatření proti šíření koronaviru byla školní družina uzavřena a její provoz nebude do konce školního […]

ČÍST VÍCE