Autor: Václav Hujer

Informace k zahájení školního roku a o konání třídních schůzek

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 pro žáky všech ročníků ZŠ F. Hrubína začne v pondělí 18. září 2023. Informujeme tímto o organizaci vzdělávání žáků školy a rozsahu služeb školní družiny a školní jídelny v prvním týdnu školního roku. Současně informujeme o konání třídních schůzek, které se uskuteční ve čtvrtek 21. září. Pondělí 18. září  – zahájení školního roku, pobyt žáků ve škole,…
Read more

Oznámení o rozdělení žáků do prvních tříd

Ředitel Základní školy a Mateřské školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace zveřejňuje oznámení o rozdělení žáků přijatých k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024 do tříd 1. ročníku. Rozdělení žáků do prvních tříd (třídy I. A a třídy I. B) je oznámeno s využitím registračních čísel, které zákonní zástupci žáků získali při zápisu do první třídy.

Informace k provozu školy během rekonstrukce elektrorozvodů a k zahájení školního roku – aktualizováno 13. 9. 2023

Vzhledem k tomu, že na ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí v současnosti probíhá rekonstrukce elektrorozvodů objektu základní školy, zveřejňujeme v tomto článku, který bude dle okolností aktualizován, informace ke způsobu komunikace se zákonnými zástupci, k zahájení školního roku 2023/2024 a rozdělení dětí do 1. tříd. Rekonstrukce elektrorozvodů budovy základní školy, která byla zahájena 19. 6. 2023, bude v souladu s plánem prací ukončena dne 16. 9. 2023.…
Read more

Výtvarná soutěž Vesmír plný života

Děti ze 4. a 6. ročníku ZŠ F. Hrubína se zúčastnily výtvarné soutěže vyhlášené Planetáriem Ostrava s tématem „Vesmír plný života“. Do soutěže se přihlásilo mnoho talentovaných výtvarníků. Pojetí výsledného díla bylo ponecháno na fantazii dětí. Hodnotilo se celkem 204 prací. Pro komisi bylo obtížné vybrat nějaké obrázky z takového počtu, proto většina zůstala bez medaile včetně našich malířů, kterým…
Read more

Vyhlášení volných dní pro žáky základní školy

Ředitel Základní školy a Mateřské školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace vyhlašuje ve dnech 26. – 30. června 2023 (pondělí až pátek) v souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, z provozně-technických důvodů (rekonstrukce elektroinstalace objektu základní školy) pro žáky základní školy volné dny (ředitelské volno). Z uvedeného vyplývá,…
Read more

Jak jsme oslavili Den Země

Den Země patří k svátkům, které si v rámci environmentální výchovy a vzdělávání žáků na ZŠ F. Hrubína pravidelně připomínáme především v podobě různých informačních a vzdělávacích akcí a aktivit. K organizaci akcí ke Dni Země poskytla informace Mgr. Jana Vidličková. Ta za všechny učitele, organizátory oslav, uvádí: „V tomto roce vyšel svátek Dne Země, který se tradičně slaví 22. dubna, na…
Read more

Reportáž TV POLAR o letošním zápisu dokumentuje jeho průběh na naší škole

Reportáž TV Polar, která se věnuje zápisu žáků do havířovských základních škol, ilustrují záběry ze ZŠ F. Hrubína. O průběhu zápisu v ní hovoří také ředitel školy Mgr. Tomáš Ptáček. Potěšitelné je, že rodiče, kteří vystupují v anketě, označují ZŠ F. Hrubína jako zajímavou školu s vlastním bazénem, se kterou mají dobré zkušenosti. Zdroj: https://polar.cz/zpravy/karvinsko/havirov/11000036534/do-havirovskych-skol-by-melo-nastoupit-pres-600-prvnaku-kapacita-bude-dostatecna Prohlédněte si také video…
Read more

Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku

Ředitel Základní školy a Mateřské školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace zveřejňuje oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024. V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zveřejňujeme výsledek řízení o přijetí dětí, které zákonní zástupci přihlásili ve dnech 3. a 4. dubna 2023 k základnímu…
Read more

Děti z MŠ U Topolů a ze ZŠ F. Hrubína si užily společné dopoledne

Autorka článku otištěného v dubnovém čísle Radničních listů, učitelka MŠ U Topolů, se ohlíží za akcí, která se na ZŠ F. Hrubína uskutečnila 21. února 2023. Popisuje společné setkání dětí z mateřské školy s žáky 3. třídy základní školy, které úspěšně naplnilo cíle stanovené v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Havířov: rozvíjet jak čtenářskou (pre)gramotnost a sociální interakci mezi dětmi, tak…
Read more

Prezentace školy a informace k zápisu v Radničních listech

ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí také v tomto roce využila příležitost upozornit v Radničních listech veřejnost na termín zápisu žáků k povinné školní docházce a termín Dnů otevřených dveří. Upoutávka v několika odrážkách rovněž představuje školu jako moderní instituci, která je rámci Havířova unikátní především výukou tělesné výchovy realizované ve školním bazénu v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně. Radniční listy (informační měsíčník…
Read more