Close

Václav Hujer

Havířovští žáci soutěžili o nejlepší videoprezentaci své školy

Dne 11. června 2021 byl v rámci Aktualit na úvodní stránce webu Statutárního města Havířov zveřejněn článek, který informuje o úspěchu videoprezentace ZŠ F. Hrubína v soutěži vyhlášené Odborem školství a kultury Magistrátu města Havířova. Čtenáři uvedené aktuality mohli vedle soutěžního medailonku naší školy zhlédnout také videoprezentace ZŠ Gen. Svobody a ZŠ Jarošova. Odkaz na prezentaci […]

ČÍST VÍCE

Upozornění pro strávníky

Upozorňujeme všechny strávníky na poslední termín pro přihlášení a odhlášení obědů v tomto školním roce. Posledním dnem, kdy mohou strávníci provést změnu objednávek stravy na 28., 29. a 30. června 2021 (pondělí, úterý a středu), je pátek 25. června 2021. Změnu lze provést do 14.00 h uvedeného dne. Dana Zerzánová, vedoucí školní jídelny

ČÍST VÍCE

Seznam kandidátů pro volby do školské rady

Ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace zveřejňuje v souladu s volebním řádem seznamy kandidátů pro volby do školské rady konané dne 24. června 2021. Seznam kandidátů pro volby zákonných zástupců nezletilých žáků Do školské rady se volí 2 členové. Kandidáti: Karin Bědroňová – Vratimovská 552, Václavovice Vendula Švarcová – Horní Bludovice […]

ČÍST VÍCE

7. A, 7. B: Návštěva DinoParku jako příležitost posilovat a rozvíjet vztahy mezi žáky

Návštěva DinoParku

Zlepšení epidemické situace v Česku přineslo nejen možnost znovu otevřít základní školy pro vzdělávání žáků všech ročníků, ale také možnost eliminovat psychické a socializační problémy žáků související se ztrátou pobytu dětí v kolektivu v době distančního vzdělávání. To byl jeden z důvodů, který vedl pedagogy ZŠ F. Hrubína k tomu, aby také v tomto roce proběhly během […]

ČÍST VÍCE

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ K PROJEKTU REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN F-CH

Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace oznamuje výběrová řízení k veřejné zakázce zadávané mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o veřejné zakázky k projektu Rekonstrukce odborných učeben F-CH, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013902. Název veřejné zakázky: Dodávky pro ZŠ Hrubína Oznámení výběrového řízení k veřejné zakázce Dodávky […]

ČÍST VÍCE

Organizace výuky a provozu školy v období od 17. 5. 2021

Vzhledem k tomu, že se v návaznosti na jednání vlády ČR dne 10. května 2021 mění od 17. května 2021 podmínky provozu škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji, zveřejňuje ředitel ZŠ F. Hrubína aktuální informace k organizaci výuky a provozu školy. Zásadní změnou je skutečnost, že se od uvedeného dne na základních školách umožňuje za stanovených podmínek […]

ČÍST VÍCE

Organizace výuky a provozu školy v období od 10. 5. 2021

Vzhledem k tomu, že se v návaznosti na jednání vlády ČR dne 6. května 2021 mění podmínky provozu škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji tak, že od 10. května 2021 je umožněna na základních školách za stanovených podmínek osobní přítomnost žáků jak 1. stupně, tak 2. stupně školy, zveřejňuje ředitel ZŠ F. Hrubína aktuální informace k organizaci výuky […]

ČÍST VÍCE

Změny v platbách za stravování a školní družinu

Informujeme, že od 1. září 2021 dojde ke změně výběru stravného a školného (úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině). Tyto platby budou nově probíhat formou inkasa z účtu. Současně se mění výše stravného pro všechny kategorie strávníků. Od září 2021 proto nebude možné stravné a školné platit trvalým příkazem. V souvislosti s tím je nutné, […]

ČÍST VÍCE

Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku

Ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace zveřejňuje oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022. V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zveřejňujeme výsledek řízení o přijetí dětí, které zákonní zástupci přihlásili ve dnech […]

ČÍST VÍCE

S prvním testováním pomáhali dětem ve školách rodiče…

V pondělí 12. dubna 2021 byla na základních školách obnovena prezenční výuka žáků 1. stupně. Reportáž popisující jak zvládly děti, které navštěvují ZŠ F. Hrubína, návrat do školy připravila pro pořad Havířovský expres moravskoslezské regionální televize Polar reportérka Bára Kelnerová. Přepis reportáže je zveřejněn jako článek na portálu této televize, kde je […]

ČÍST VÍCE