Close

Václav Hujer

Za náš finanční dar jsme obdrželi děkovný dopis

V pondělí 27. června 2022 předali zástupci žákovského parlamentu ZŠ F. Hrubína do rukou vedení dětského domova Benjamín v Havířově částku 10 tisíc korun, kterou získali sběrem starého papíru. Jako poděkování za tento finanční dar, jímž se žáci rozhodli pomoci dětem se zdravotním postižením, obdržela škola děkovný dopis, který zde zveřejňujeme. Dopis podepsaný […]

ČÍST VÍCE

Úřední hodiny ve dnech hlavních prázdnin

Ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace oznamuje, že pro období hlavních prázdnin v době od 1. července do 31. srpna 2022 stanovil následující úřední dny a hodiny: Úřední hodiny jsou až na stanovené výjimky vždy v pracovní dny v době od 8:00 do 12:00 h. Ve dnech 25. – 27. července a 5. srpna 2022 je sekretariát uzavřen. […]

ČÍST VÍCE

Žáci devátých tříd se rozloučili se svou Hrubínkou

Tradiční rozloučení s žáky vycházejícímí ze ZŠ F. Hrubína se uskutečnilo 22. 6. 2022 v prostorách kina Centrum. Akci pořádanou v souvislosti s blížícím se koncem školního roku 2021/2022 zahájil ředitel školy Mgr. Tomáš Ptáček. Po jeho vystoupení patřila pozornost zaplněného sálu projevům zástupců žáků třídy IX. A a IX. B, kteří se ve svých vystoupeních rozloučili se školou, […]

ČÍST VÍCE

Oznámení o úpravě provozu školní družiny a přerušení její činnosti o hlavních prázdninách

Informujeme, že provoz školní družiny Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace bude ve čtvrtek 30. června 2022 omezen na dobu do 14.00 h. Oznamujeme současně, že o hlavních prázdninách v době od 1. července do 31. srpna 2022 bude družina uzavřena. Její činnost bude obnovena ve čtvrtek 1. září 2022. Tento den bude zahájen obvyklý provoz […]

ČÍST VÍCE

Zvýšení ceny stravného a ukončení provozu automatu Happysnack

Oznamujeme všem strávníkům, žákům a zákonným zástupcům žáků, že od 1. 9. 2022 dochází k navýšení ceny stravného a ke dni 30. 6. 2022 končí provoz automatu umístěného v budově školy. Konkrétní výše úplaty za stravování ve školní jídelně od 1. 9. 2022 pro žáky a zaměstnance ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí, pro žáky a zaměstnance Gymnázia, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace a pro cizí strávníky […]

ČÍST VÍCE

Zvláštní zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

Ředitel základní školy Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23. Zápis proběhne v pondělí 6. června 2022 od 08:00 do 14:00 hod. a v úterý 7. června 2022 od 08:00 do 14:00 hod. v budově školy. Директор […]

ČÍST VÍCE

Pozvánka na schůzku vedení školy s rodiči žáků budoucího 1. ročníku

Oznamujeme všem zákonným zástupcům dětí, které od 1. září 2022 zahájí na ZŠ F. Hrubína plnění povinné školní docházky, že pro ně pořádáme schůzku s vedením školy. Akce se uskuteční v úterý dne 31. května 2022 od 16.30 hod. Schůzka proběhne v prostorách školní jídelny, která je součástí budovy školy. Při příchodu na schůzku vstupujte do […]

ČÍST VÍCE

Den Země jsme oslavili mezi zvířaty

Nápad pojmout Den Země jako příležitost vypravit se za zvířaty zaznamenal úspěch hned ve třech ročnících ZŠ F. Hrubína. Zatímco nejstarší žáci se 22. dubna 2022 vypravili do Zoo Ostrava a Zoo Zlín, chlapci a děvčata 4. ročníku si nenechali ujít možnost navštívit Kozí farmu v Havířově. Zdařilé akce vhodně podpořily environmentální výchovu žáků ZŠ […]

ČÍST VÍCE

Hrubínka uklízela Česko!

Žáci ZŠ F. Hrubína se v průběhu dubna 2022 zapojili do dobrovolnické úklidové akce Ukliďme Česko, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Organizátorka akce Mgr. Veronika Enenkelová k tomu uvedla: „Je vám jistě jasné, že celou Českou republiku jsme neuklidili. Nicméně uklidili […]

ČÍST VÍCE

PROJEKT PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI

Projekt Prevence digitální propasti je financován prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU Cílem projektu Prevence digitální propasti, jenž je realizován v rámci Národního plánu obnovy, je zpřístupnění mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky a zabránění jejich digitálnímu vyloučení, tzv. digitální propasti. Termín digitální propast v této souvislosti označuje sociální a ekonomickou nerovnost mezi […]

ČÍST VÍCE