Close

Václav Hujer

Informace ke vzdělávání žáků ve dnech 25. a 26. 10. 2021

Informujeme, že vzdělávání žáků na ZŠ F. Hrubína bude před podzimními prázdninami v dnech 25. a 26. října 2021 na základě rozhodnutí ředitele školy probíhat obvyklým způsobem. Vyjádření ředitele školy v této věci si můžete přečíst v další části článku. Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, milí žáci, s ohledem na vývoj situace bylo školám v regionech, kde dochází […]

ČÍST VÍCE

PROJEKT REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN F-CH, IVT

Projekt Rekonstrukce odborných učeben F-CH, IVT je spolufinancován Evropskou unií Hlavním cílem projektu Rekonstrukce odborných učeben F-CH, IVT je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro výuku žáků v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce na Základní škole F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace. ZŠ F. Hrubína tento projekt připravila […]

ČÍST VÍCE

Zahajujeme sběr žaludů a kaštanů

Vyhlašujeme další ročník soutěže ve sběru žaludů a kaštanů, které budou použity pro krmení lesní zvěře. Soutěže se mohou zúčastnit žáci tříd ZŠ F. Hrubína. Sběr žaludů a kaštanů bude probíhat obvyklým způsobem. Vyhodnoceni a odměněni budou jak jednotlivci, tak třídní kolektivy. Sbírejte zvlášť kaštany a zvlášť žaludy. Vždy jen celé a zralé plody. Uchovávejte […]

ČÍST VÍCE

Zahájili jsme nový školní rok

První školní den prvňáků

Tradičním slavnostním pasováním nastupujících žáků prvňáčků na plavčíky a plavčice byl na ZŠ F. Hrubína zahájen nový školní rok. V tělocvičně školy přivítaly chlapce a děvčata spolu s jejich doprovodem nejprve třídní učitelky Mgr. Božena Martínková a Mgr. Eva Kilnarová. Nastupující žáky a přítomné dále přivítal a oslovil ředitel školy Mgr. Tomáš Ptáček, po jehož projevu vystoupila se […]

ČÍST VÍCE

Organizace výuky a provozu školy v období od 1. 9. 2021

Ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace zveřejňuje informace k organizaci výuky a provozu školy v období od 1. 9. 2021 včetně informací k aktuálním hygienickým opatřením. Podrobné informace jsou obsaženy ve dvou souborech, které si můžete stáhnout s využitím odkazů v další části článku. Na začátku nového školního roku 2021/2022 bude v souladu s mimořádným opatřením MZČR provedeno […]

ČÍST VÍCE

Havířovští žáci soutěžili o nejlepší videoprezentaci své školy

Dne 11. června 2021 byl v rámci Aktualit na úvodní stránce webu Statutárního města Havířov zveřejněn článek, který informuje o úspěchu videoprezentace ZŠ F. Hrubína v soutěži vyhlášené Odborem školství a kultury Magistrátu města Havířova. Čtenáři uvedené aktuality mohli vedle soutěžního medailonku naší školy zhlédnout také videoprezentace ZŠ Gen. Svobody a ZŠ Jarošova. Odkaz na prezentaci […]

ČÍST VÍCE

Upozornění pro strávníky

Upozorňujeme všechny strávníky na poslední termín pro přihlášení a odhlášení obědů v tomto školním roce. Posledním dnem, kdy mohou strávníci provést změnu objednávek stravy na 28., 29. a 30. června 2021 (pondělí, úterý a středu), je pátek 25. června 2021. Změnu lze provést do 14.00 h uvedeného dne. Dana Zerzánová, vedoucí školní jídelny

ČÍST VÍCE

Seznam kandidátů pro volby do školské rady

Ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace zveřejňuje v souladu s volebním řádem seznamy kandidátů pro volby do školské rady konané dne 24. června 2021. Seznam kandidátů pro volby zákonných zástupců nezletilých žáků Do školské rady se volí 2 členové. Kandidáti: Karin Bědroňová – Vratimovská 552, Václavovice Vendula Švarcová – Horní Bludovice […]

ČÍST VÍCE

7. A, 7. B: Návštěva DinoParku jako příležitost posilovat a rozvíjet vztahy mezi žáky

Návštěva DinoParku

Zlepšení epidemické situace v Česku přineslo nejen možnost znovu otevřít základní školy pro vzdělávání žáků všech ročníků, ale také možnost eliminovat psychické a socializační problémy žáků související se ztrátou pobytu dětí v kolektivu v době distančního vzdělávání. To byl jeden z důvodů, který vedl pedagogy ZŠ F. Hrubína k tomu, aby také v tomto roce proběhly během […]

ČÍST VÍCE

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ K PROJEKTU REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN F-CH

Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace oznamuje výběrová řízení k veřejné zakázce zadávané mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o veřejné zakázky k projektu Rekonstrukce odborných učeben F-CH, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013902. Název veřejné zakázky: Dodávky pro ZŠ Hrubína Oznámení výběrového řízení k veřejné zakázce Dodávky […]

ČÍST VÍCE