Autor: Václav Hujer

ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí: Dny otevřených dveří

ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí usiluje o to, aby byla místem otevřeným všem dětem, rodičům i veřejnosti a stala se institucí, která je pro ně přitažlivá kvalitním vzděláváním a dalšími pozitivními charakteristikami. O tom se může široká veřejnost a zejména rodiče žáků, kteří budou letos nastupovat do 1. třídy, přesvědčit při osobní návštěvě školy. Proto tradičně pořádá dny otevřených dveří a uvedenou akci rovněž…
Read more

Vánoční přání a PF 2024

Již tradičně zveřejňujeme také na webových stránkách přání k vánočním svátkům a do nového roku. To letošní je poprvé určeno jak čtenářům našeho webu a zákonným zástupcům žáků základní školy, tak zákonným zástupcům dětí mateřských škol, které od 1. ledna 2023 tvoří odloučená pracoviště školy.

Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů 2023: Nejlepší třídy byly odměněny

Ve středu 22. 11. 2023 byly na ZŠ F. Hrubína vyhlášeny výsledky soutěže ve sběru kaštanů a žaludů. Mgr. Veronika Třinecká, která soutěž organizačně zajišťovala, k tomu uvádí: „Na 1. místě se umístila třída 4. A za 365 kg. Na 2. místě se umístila třída 1. B za 282 kg. Na 3. místě se umístila třída 5. A za 250kg. Moc gratulujeme. Protože nám bylo líto…
Read more

Akce pro děti z MŠ a nejmladší žáky: Strašidelný podvečer ve škole plné čar a kouzel

ZŠ a MŠ F. Hrubína – Havířov-Podlesí připravila pro nejmladší žáky školy (1. – 3. třída) a děti z mateřských škol „Strašidelný podvečer aneb co se večer děje v bradavické škole čar a kouzel“.  Akce se koná v úterý dne 31. října 2023. Sejdeme se před hlavním vchodem školy v 16:30 hodin. S sebou si vezměte baterku, můžete se také namaskovat. Těšíme se na vás!…
Read more

ZŠ F. Hrubína má nové elektrorozvody

Dne 18. září 2023 byl v rámci Aktualit na stránkách webu Statutárního města Havířov zveřejněn článek, který informuje, že ZŠ F. Hrubína je první základní školou v Havířově, na níž byla provedena  výměna elektroinstalace. Ze zveřejněných vyjádření primátora Havířova Josefa Bělici a náměstkyně pro školství a kulturu Jany Feberové je pak zřejmé, že šlo o realizaci investičního záměru města, který postupně…
Read more

Informace k zahájení školního roku a o konání třídních schůzek

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 pro žáky všech ročníků ZŠ F. Hrubína začne v pondělí 18. září 2023. Informujeme tímto o organizaci vzdělávání žáků školy a rozsahu služeb školní družiny a školní jídelny v prvním týdnu školního roku. Současně informujeme o konání třídních schůzek, které se uskuteční ve čtvrtek 21. září. Pondělí 18. září  – zahájení školního roku, pobyt žáků ve škole,…
Read more

Oznámení o rozdělení žáků do prvních tříd

Ředitel Základní školy a Mateřské školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace zveřejňuje oznámení o rozdělení žáků přijatých k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024 do tříd 1. ročníku. Rozdělení žáků do prvních tříd (třídy I. A a třídy I. B) je oznámeno s využitím registračních čísel, které zákonní zástupci žáků získali při zápisu do první třídy.

Informace k provozu školy během rekonstrukce elektrorozvodů a k zahájení školního roku – aktualizováno 13. 9. 2023

Vzhledem k tomu, že na ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí v současnosti probíhá rekonstrukce elektrorozvodů objektu základní školy, zveřejňujeme v tomto článku, který bude dle okolností aktualizován, informace ke způsobu komunikace se zákonnými zástupci, k zahájení školního roku 2023/2024 a rozdělení dětí do 1. tříd. Rekonstrukce elektrorozvodů budovy základní školy, která byla zahájena 19. 6. 2023, bude v souladu s plánem prací ukončena dne 16. 9. 2023.…
Read more

Výtvarná soutěž Vesmír plný života

Děti ze 4. a 6. ročníku ZŠ F. Hrubína se zúčastnily výtvarné soutěže vyhlášené Planetáriem Ostrava s tématem „Vesmír plný života“. Do soutěže se přihlásilo mnoho talentovaných výtvarníků. Pojetí výsledného díla bylo ponecháno na fantazii dětí. Hodnotilo se celkem 204 prací. Pro komisi bylo obtížné vybrat nějaké obrázky z takového počtu, proto většina zůstala bez medaile včetně našich malířů, kterým…
Read more

Vyhlášení volných dní pro žáky základní školy

Ředitel Základní školy a Mateřské školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace vyhlašuje ve dnech 26. – 30. června 2023 (pondělí až pátek) v souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, z provozně-technických důvodů (rekonstrukce elektroinstalace objektu základní školy) pro žáky základní školy volné dny (ředitelské volno). Z uvedeného vyplývá,…
Read more