Autor: Václav Hujer

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE UČEBNA V PŘÍRODĚ

Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace oznamuje výběrové řízení k veřejné zakázce zadávané mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Název této veřejné zakázky: Učebna v přírodě Druh veřejné zakázky: stavební práce Oznámení výběrového řízení k veřejné zakázce Učebna v přírodě a Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce včetně příloh k zadávací dokumentaci jsou zde k dispozici ke…
Read more

Havířovská liga základních škol je v plném proudu…

Reportáž TV Polar z městského kola soutěže v plavání, které je součástí Havířovské ligy základních škol, byla natočena v prostorách školního bazénu ZŠ F. Hrubína 13. října 2022. Informuje o průběhu závodů a prezentuje prostředí bazénu i atmosféru soutěže. Ke spolupráci se školou se v ní vyjadřuje zástupkyně ředitelky  SVČ Asterix Lucie Bitterová. Ta ve své výpovědi rovněž pozitivně hodnotí zázemí, které soutěži…
Read more

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE UČEBNA V PŘÍRODĚ

Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace oznamuje výběrové řízení k veřejné zakázce zadávané mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Název této veřejné zakázky: Učebna v přírodě Druh veřejné zakázky: stavební práce Oznámení výběrového řízení k veřejné zakázce Učebna v přírodě a Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce včetně příloh k zadávací dokumentaci jsou zde k dispozici ke…
Read more

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NÁKUP TUNELOVÉ MYČKY NÁDOBÍ DO ŠKOLNÍ KUCHYNĚ

Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace oznamuje výběrové řízení k veřejné zakázce zadávané mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Název této veřejné zakázky: Nákup tunelové myčky nádobí do školní kuchyně Oznámení výběrového řízení k veřejné zakázce Nákup tunelové myčky nádobí do školní kuchyně a Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce včetně příloh k zadávací…
Read more

Přivítali jsme nové žáky školy

Také v tomto školním roce byli chlapci a děvčata nastupující do prvního ročníku ZŠ F. Hrubína, tak jak to odpovídá tradici školy, která se jako jediná v Havířově může pochlubit školním bazénem, pasováni na plavčíky a plavčice. Tradiční slavnostní přivítání nastupujících žáků prvňáčků spojené s jejich pasováním se uskutečnilo hned 1. září 2022 v tělocvičně školy zaplněné rodiči a dalším doprovodem nových žáků.…
Read more

Poděkování ZŠ F. Hrubína

Prostor v devátém čísle Radničních listů dostal také článek podepsaný ředitelkou Domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín. Mgr. Darja Kuncová touto cestou vyjádřila poděkování za dar, který byl v červnu 2022 dětem z domova předán zástupci žákovského parlamentu ZŠ F. Hrubína. Radniční listy (informační měsíčník pro občany Havířova), ročník XXII, září 2022, strana 9, 25. 8. 2022

Informace k zahájení školního roku 2022/2023

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 pro žáky všech ročníků ZŠ F. Hrubína začne ve čtvrtek 1. září 2022. Informujeme tímto o organizaci vzdělávání žáků školy a rozsahu služeb školní družiny a školní jídelny v prvním týdnu školního roku. Současně zveřejňujeme rozdělení žáků přijatých k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 do tříd 1. ročníku. Čtvrtek 1. září 2022 – zahájení školního…
Read more

Úspěch žáků ZŠ F. Hrubína v Lidicích

Několik ocenění včetně nejvyššího, který představuje medaile „Lidická růže“, obdrželi za své práce žáci školy na 50. Mezinárodní dětské výtvarné výstavě v Lidicích. Článek publikovaný v srpnovém čísle Radničních listů přehlídku a získaná ocenění blíže popisuje. Radniční listy (informační měsíčník pro občany Havířova), ročník XXII, srpen 2022, strana 14, 25. 7. 2022

Za náš finanční dar jsme obdrželi děkovný dopis

V pondělí 27. června 2022 předali zástupci žákovského parlamentu ZŠ F. Hrubína do rukou vedení dětského domova Benjamín v Havířově částku 10 tisíc korun, kterou získali sběrem starého papíru. Jako poděkování za tento finanční dar, jímž se žáci rozhodli pomoci dětem se zdravotním postižením, obdržela škola děkovný dopis, který zde zveřejňujeme. Dopis podepsaný ředitelkou Domova pro osoby se…
Read more

Úřední hodiny ve dnech hlavních prázdnin

Ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace oznamuje, že pro období hlavních prázdnin v době od 1. července do 31. srpna 2022 stanovil následující úřední dny a hodiny: Úřední hodiny jsou až na stanovené výjimky vždy v pracovní dny v době od 8:00 do 12:00 h. Ve dnech 25. – 27. července a 5. srpna 2022 je sekretariát uzavřen. V Havířově dne 28. června 2022 Mgr.…
Read more