Autor: Václav Hujer

Prezentace školy a informace k zápisu v Radničních listech

ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí také v tomto roce využila příležitost upozornit v Radničních listech veřejnost na termín zápisu žáků k povinné školní docházce a termín Dnů otevřených dveří. Upoutávka v několika odrážkách rovněž představuje školu jako moderní instituci, která je rámci Havířova unikátní především výukou tělesné výchovy realizované ve školním bazénu v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně. Radniční listy (informační měsíčník…
Read more

Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2023/2024

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí pro školní rok 2023/2024 se uskuteční ve dnech 3. a 4. dubna 2023. Přitom očekáváme, že se zápis budoucích žáků uskuteční za osobní přítomnosti dětí ve škole. Rádi přijmeme i děti (pokud to kapacita školy dovolí), které nemají místo trvalého pobytu ve školském obvodu školy. Pokud zatím zvažujete, zda zapsat…
Read more

Oznámení o přerušení činnosti ŠD o jarních prázdninách

Oznamujeme, že školní družina ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí bude o jarních prázdninách od pondělí 13. března 2023 do pátku 17. března 2023 uzavřena. Činnost školní družiny bude obnovena v pondělí 20. března 2023. Tento den bude zahájen obvyklý provoz od 6.00 hodin. Kamila Suchanková, vedoucí školní družiny

3. B: Zdravá svačinka, kterou si žáci sami připravili, jim chutnala

Zlepšit stravovací návyky dětí základních škol si klade projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol, financovaný ze státních prostředků za finanční spoluúčasti Evropské unie, do kterého je zapojena také ZŠ F. Hrubína. Příkladem, jak se škole daří vhodně motivovat žáky a rozvíjet vzdělávací aktivity v souladu se záměrem projektu, je popisované dění ve třídě 3. B. Třídní učitelka…
Read more

Pozvánka na Dny otevřených dveří a termín zápisu žáků do 1. třídy

Základní škola a Mateřská škola  F. Hrubína Havířov – Podlesí, příspěvková organizace zve širokou veřejnost a zejména rodiče žáků, kteří se budou zapisovat do 1. třídy, na Dny otevřených dveří. Akce se uskuteční ve dvou termínech, a to 24. března a 25. března 2023. V pátek 24. března v době od 8:00 do 15:30 hod. mohou návštěvníci absolvovat prohlídku prostor školy, školní družiny a vybavení naší organizace.  Bude…
Read more

Mezigenerační vánoční setkání s jarmarkem v ZŠ F. Hrubína

Článek v únorovém čísle Radničních listů se ohlíží za zdařilou akcí naplňující strategii ZŠ F. Hrubína být školou otevřenou. Tedy školou, která napomáhá různým osobám a skupinám k vzájemné koexistenci, vytváří předpoklady dobrého klimatu školy a jejího okolí, spolupracuje se svými partnery, rodinami žáků, dalšími subjekty a organizacemi. Radniční listy (informační měsíčník pro občany Havířova), ročník XXIII, únor 2023, strana…
Read more

Oznámení o přerušení činnosti ŠD o pololetních prázdninách

Oznamujeme, že školní družina ZŠ F. Hrubína bude o pololetních prázdninách v pátek 3. února 2023 uzavřena. Činnost školní družiny bude obnovena v pondělí 6. února 2023. Tento den bude zahájen obvyklý provoz od 6.00 hodin. Kamila Suchanková, vedoucí školní družiny

Ohlédnutí za vánočním turnajem v badmintonu

V rámci podpory všestranného rozvoje osobnosti žáků nabízí ZŠ F. Hrubína žákům příležitost zapojit se do sportovních aktivit, kterých se škola příležitostně účastní v rámci města, nebo které sama na škole organizuje. Příkladem vlastních aktivit je školní badmintonový turnaj. Vánoční turnaj v badmintonu pro žáky 2. stupně proběhl pod vedením učitelky tělesné výchovy Mgr. Veroniky Třinecké. Ta k tomu…
Read more

Oznámení o úpravách provozu školní družiny

Oznamujeme úpravy provozu školní družiny ZŠ F. Hrubína ode dne 22. prosince 2022 do pondělí 3. ledna 2023. Informujeme, že ve čtvrtek 22. prosince 2022 bude z provozních a organizačních důvodů provoz školní družiny ukončen v 15.30 hodin. O následujících vánočních prázdninách od pátku 23. prosince 2022 do pondělí 2. ledna 2023 bude provoz přerušen a školní družina bude uzavřena. Činnost školní družiny bude obnovena…
Read more

Zvýšení ceny stravného za obědy od 1. 1. 2023

Oznamujeme všem strávníkům, žákům a zákonným zástupcům žáků, že od 1. 1. 2023 dochází k navýšení ceny stravného. Konkrétní výše úplaty za stravování ve školní jídelně od 1. 1. 2023 pro žáky a zaměstnance ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí, pro žáky a zaměstnance Gymnázia, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace a pro cizí strávníky je stanovena takto: Žáci: cena dotovaného oběda pro žáky obou škol zůstává stejná, tzn.…
Read more