Close

Václav Hujer

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Závěrečné hodnocení žáků školy na konci 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude zohledňovat skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit školní vzdělávací program pro tento školní rok. V této souvislosti ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace informuje žáky a zákonné zástupce žáků školy o způsobu hodnocení žáků školy na konci […]

ČÍST VÍCE

Prezenční vzdělávání žáků 1. až 5. ročníku a žáků 9. ročníku v období od 25. května 2020

Ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace zveřejňuje a) informace k organizaci vzdělávání žáků 1. až 5. ročníku a žáků 9. ročníku probíhajícího za osobní přítomnosti žáků ve škole v době od 25. května 2020 a b) pravidla pro pobyt žáků ve škole. Nejpozději v den nástupu 25. května 2020 před vstupem do budovy školy musí žáci 1. až 5. ročníku […]

ČÍST VÍCE

Třídy školy znovu ožívají

Příznivý vývoj epidemiologické situace umožnil po dvouměsíční pauze návrat prvních žáků do školních lavic. Od pondělí 11. května 2020 tak bylo podle harmonogramu připraveného vedením ZŠ F. Hrubína zahájeno prezenční vzdělávání pro žáky 9. ročníku. Výuka je zaměřena na přípravu žáků na přijímací zkoušky na střední školy a probíhá v souladu se souborem hygienických a bezpečnostních […]

ČÍST VÍCE

Čistili jsme přírodu

Současná doba zvýšeného zájmu o naše zdraví v souvislosti s výskytem pandemie koronaviru úzce rezonuje s environmentálním vzděláváním žáků, které je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ F. Hrubína. Není proto divu, že mezi žáky školy měla ohlas výzva „Chraňte sebe a pečujte o své okolí“. Ta byla vyhlášena v průběhu měsíce dubna. Iniciátorkou výzvy byla vyučující tělesné […]

ČÍST VÍCE

Příprava žáků 9. tříd k přijímacím zkouškám

Ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace zveřejňuje informace k organizaci přípravy žáků 9. ročníku k přijímacím zkouškám v období od 11. do 22. května 2020, informace k rozdělení žáků přihlášených k přípravě probíhající ve škole do skupin a pravidla pro jejich pobyt ve škole. Nejpozději v den nástupu 11. 5. 2020 před vstupem do budovy školy žáci musí odevzdat Čestné […]

ČÍST VÍCE

Základní informace k postupnému návratu žáků do školy

Ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace zveřejňuje formou otázek a odpovědí základní informace k návratu žáků 9. ročníku a žáků 1. až 5. ročníku do školy. Článek doplňují odkazy na s tím související informace a dokumenty, které jsou zveřejněny na stránkách MŠMT ČR. Základní informace k postupnému návratu žáků do školy Kdo může zahájit vzdělávání s osobní přítomností […]

ČÍST VÍCE

ZŠ Hrubína: Soutěž Domestos

Žáci 3. ročníku ZŠ F. Hrubína se pod vedením třídní učitelky Mgr. Lenky Kajfoszové aktivně zapojili do šestého ročníku projektu „Domestos pro školy“, který probíhal od září do prosince 2019. Díky tomu, že se stali jedním z výherců soutěže, získali pro školu finanční prostředky ve výši 100 tisíc Kč. Ty budou použity […]

ČÍST VÍCE

Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku

Ředitel ZŠ F. Hrubína zveřejňuje oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021. V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zveřejňujeme výsledek řízení o přijetí dětí, které zákonní zástupci přihlásili ve dnech 6. až 17. dubna 2020 k základnímu […]

ČÍST VÍCE

Výzva: Chraňte sebe a pečujte o své okolí a přírodu

Apelujeme na všechny Hrubíňáky a příznivce naší školy: V rámci zdravotní procházky s sebou vezměte pytel a rukavice a vyčistěte alespoň kousek přírody. Svou činnost zdokumentujte. Pořízené fotografie sdílejte na Instagramu s označením @zsfhrubina a také posílejte na email enenkelova@zshrubina.cz Na vaše snímky se těší Veronika Enenkelová

ČÍST VÍCE

Stavíme se na hlavu, ale není to kvůli koronaviru

Vládou vyhlášená mimořádná opatření v souvislosti s pandemií koronaviru sice znemožnila žákům docházet do školy a omezila přístup učitelů na jejich pracoviště, nedonutila je však jen pasivně sedět na svých židlích, křeslech či sedačkách doma. Rozběhlo se online vzdělávání žáků a jeho prostřednictvím vyhlásila vyučující tělesné výchovy, sportovních her a přírodopisu na 2. stupni ZŠ F. Hrubína […]

ČÍST VÍCE