PROJEKT PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI – rok 2024

Logo projektu Národní plán obnovy - Digitalizujeme školu

Projekt Prevence digitální propasti je financován prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU

Cílem projektu Prevence digitální propasti, jenž je realizován v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace, je pořízení mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti.

Termín digitální propast v této souvislosti označuje sociální a ekonomickou nerovnost mezi těmi, kdo mají přístup k technologiím a kdo ne. Patří sem jak přístup k technickému vybavení, tak i k programům a komunikačním platformám, tj. všemu, co je třeba k digitálnímu zapojení žáka do vzdělávání. Tento nedostatek, často ještě v kombinaci se speciálními vzdělávacími potřebami na straně žáka, vede ke stavu jeho vyloučení a prohlubování nerovného přístupu ke vzdělávání.

Projekt Prevence digitální propasti je na Základní škole a Mateřské škole F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace realizován opakovaně již třetím rokem. V roce 2024 si klade za cíl pořídit další digitální zařízení, které rozšíří školní mobiliář, z něhož si znevýhodnění žáci nedisponující vlastním mobilním digitálním zařízením mohou tato zařízení zapůjčovat dle svých potřeb (krátkodobě nebo dlouhodobě).

K provedení tohoto projektu probíhajícího v rámci Národního plánu obnovy obdržela škola na období leden – prosinec 2024 finanční prostředky ve výši 311 000 Kč. Finančním zdrojem pro realizaci této aktivity jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.

Plakát projektu Digitalizujeme školu - Národní plán obnovy