Rubrika: Zveřejnili o nás

Reportáž TV POLAR o letošním zápisu dokumentuje jeho průběh na naší škole

Reportáž TV Polar, která se věnuje zápisu žáků do havířovských základních škol, ilustrují záběry ze ZŠ F. Hrubína. O průběhu zápisu v ní hovoří také ředitel školy Mgr. Tomáš Ptáček. Potěšitelné je, že rodiče, kteří vystupují v anketě, označují ZŠ F. Hrubína jako zajímavou školu s vlastním bazénem, se kterou mají dobré zkušenosti. Zdroj: https://polar.cz/zpravy/karvinsko/havirov/11000036534/do-havirovskych-skol-by-melo-nastoupit-pres-600-prvnaku-kapacita-bude-dostatecna Prohlédněte si také video…
Read more

Děti z MŠ U Topolů a ze ZŠ F. Hrubína si užily společné dopoledne

Autorka článku otištěného v dubnovém čísle Radničních listů, učitelka MŠ U Topolů, se ohlíží za akcí, která se na ZŠ F. Hrubína uskutečnila 21. února 2023. Popisuje společné setkání dětí z mateřské školy s žáky 3. třídy základní školy, které úspěšně naplnilo cíle stanovené v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Havířov: rozvíjet jak čtenářskou (pre)gramotnost a sociální interakci mezi dětmi, tak…
Read more

Prezentace školy a informace k zápisu v Radničních listech

ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí také v tomto roce využila příležitost upozornit v Radničních listech veřejnost na termín zápisu žáků k povinné školní docházce a termín Dnů otevřených dveří. Upoutávka v několika odrážkách rovněž představuje školu jako moderní instituci, která je rámci Havířova unikátní především výukou tělesné výchovy realizované ve školním bazénu v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně. Radniční listy (informační měsíčník…
Read more

Mezigenerační vánoční setkání s jarmarkem v ZŠ F. Hrubína

Článek v únorovém čísle Radničních listů se ohlíží za zdařilou akcí naplňující strategii ZŠ F. Hrubína být školou otevřenou. Tedy školou, která napomáhá různým osobám a skupinám k vzájemné koexistenci, vytváří předpoklady dobrého klimatu školy a jejího okolí, spolupracuje se svými partnery, rodinami žáků, dalšími subjekty a organizacemi. Radniční listy (informační měsíčník pro občany Havířova), ročník XXIII, únor 2023, strana…
Read more

Havířovská liga základních škol je v plném proudu…

Reportáž TV Polar z městského kola soutěže v plavání, které je součástí Havířovské ligy základních škol, byla natočena v prostorách školního bazénu ZŠ F. Hrubína 13. října 2022. Informuje o průběhu závodů a prezentuje prostředí bazénu i atmosféru soutěže. Ke spolupráci se školou se v ní vyjadřuje zástupkyně ředitelky  SVČ Asterix Lucie Bitterová. Ta ve své výpovědi rovněž pozitivně hodnotí zázemí, které soutěži…
Read more

Poděkování ZŠ F. Hrubína

Prostor v devátém čísle Radničních listů dostal také článek podepsaný ředitelkou Domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín. Mgr. Darja Kuncová touto cestou vyjádřila poděkování za dar, který byl v červnu 2022 dětem z domova předán zástupci žákovského parlamentu ZŠ F. Hrubína. Radniční listy (informační měsíčník pro občany Havířova), ročník XXII, září 2022, strana 9, 25. 8. 2022

Úspěch žáků ZŠ F. Hrubína v Lidicích

Několik ocenění včetně nejvyššího, který představuje medaile „Lidická růže“, obdrželi za své práce žáci školy na 50. Mezinárodní dětské výtvarné výstavě v Lidicích. Článek publikovaný v srpnovém čísle Radničních listů přehlídku a získaná ocenění blíže popisuje. Radniční listy (informační měsíčník pro občany Havířova), ročník XXII, srpen 2022, strana 14, 25. 7. 2022

Sázení stromků před ZŠ F. Hrubína

Článek v únorovém čísle Radničních listů publikovaný pod hlavičkou rubriky Ostatní seznamuje čtenáře tohoto měsíčníku s projektem „Ve stínu habru“, který vyvrcholil 26. listopadu 2021 zasazením 6 habrů podél budovy ZŠ F. Hrubína. Na realizaci uvedeného projektu financovaného nadací ČEZ se podíleli žáci devátých tříd školy. Radniční listy (informační měsíčník pro občany Havířova), ročník XXII, únor 2022, strana…
Read more

9. A, 9. B: Prohlídka Legiovlaku žáky zaujala

Žáci devátých ročníků si v rámci doplnění výuky dějepisu prohlédli dne 27. září 2021 expozici Legiovlak na havířovském nádraží. Měli možnost projít si čtrnáct zrekonstruovaných legionářských vagónů a udělat si představu o životě tzv. vládců Sibiře. Legionáři se s vlaky probojovali po Transsibiřské magistrále až do Vladivostoku, odkud je čekala ještě dlouhá cesta do nově vzniklého Československa. Žáci viděli nemocniční, poštovní, obrněné,…
Read more

Havířovští žáci soutěžili o nejlepší videoprezentaci své školy

Dne 11. června 2021 byl v rámci Aktualit na úvodní stránce webu Statutárního města Havířov zveřejněn článek, který informuje o úspěchu videoprezentace ZŠ F. Hrubína v soutěži vyhlášené Odborem školství a kultury Magistrátu města Havířova. Čtenáři uvedené aktuality mohli vedle soutěžního medailonku naší školy zhlédnout také videoprezentace ZŠ Gen. Svobody a ZŠ Jarošova. Odkaz na prezentaci ZŠ F. Hrubína je k dispozici…
Read more