Informace k zápisu a ke Dnům otevřených dveří

ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí zve širokou veřejnost a zejména rodiče dětí, které mají být přijaty do 1. třídy, k návštěvě školy a k zápisu.

Školu je vhodné navštívit během Dnů otevřených dveří, které se uskuteční v pátek 22. a v sobotu 23. března 2024.
V pátek 22. března v době od 8:00 do 15:30 hod. mohou návštěvníci absolvovat prohlídku prostor školy, školní družiny a vybavení naší organizace. Bude jim také umožněno nahlédnout do výuky a seznámit se s činností školní družiny.
V sobotu 23. března v době od 8:30 do 12:00 hod. bude škola otevřena pro ty zájemce, kterým tento termín více vyhovuje. Tento den se mohou návštěvníci školy nejen seznámit s prostorami školy a jejími aktivitami, ale také využít školní bazén, který jim bude k dispozici v době od 9:00 do 11:30 h.

Žákům školy nabízíme

  • výuku AJ od 2. ročníku v nových jazykových učebnách (od 1. třídy v rámci aktivit školní družiny)
  • výuku v nových učebnách IVT a F-CH
  • od 1. do 9. třídy v rámci TV absolvují žáci 1 hodinu plavání týdně ve školním bazénu
  • školní družinu a zájmové kroužky v rámci ŠD
  • školní jídelnu v budově školy
  • akce školy pro děti a rodiče
  • pobytové a výjezdové lyžařské kurzy pro žáky

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/2025 se uskuteční v pondělí 8. a v úterý 9. dubna 2024 v době od 13:00 do 17:30 hod.

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a dříve, pokud má dítě odklad školní docházky.

Bližší informace k zápisu budou zveřejněny následně. Další informace vám také rádi podáme při osobním setkání či na telefonickou nebo písemnou výzvu zaslanou emailem na adresu sekretariat@zshrubina.cz.
Mgr. Tomáš Ptáček ředitel školy