ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí: Dny otevřených dveří

ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí usiluje o to, aby byla místem otevřeným všem dětem, rodičům i veřejnosti a stala se institucí, která je pro ně přitažlivá kvalitním vzděláváním a dalšími pozitivními charakteristikami. O tom se může široká veřejnost a zejména rodiče žáků, kteří budou letos nastupovat do 1. třídy, přesvědčit při osobní návštěvě školy. Proto tradičně pořádá dny otevřených dveří a uvedenou akci rovněž prezentuje na stránkách Radničních listů.

V tomto roce si návštěvníci mohou vybrat ze tří termínů, které pozvánka v Radničních listech zveřejňuje. Představuje rovněž, co základní škola dětem, které ji navštěvují, nabízí. V rámci Havířova je unikátní především výukou tělesné výchovy realizované v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně ve školním bazénu.

Pozvánka otištěná v Radničních listech

Radniční listy (informační měsíčník pro občany Havířova), ročník XXIV, leden 2024, strana 15, 18. 12. 2023