Soutěžíme ve sběru papíru

Zapojujeme se do celostátní soutěže „Soutěž s panem Popelou“, která probíhá na celém území ČR a spočívá ve sběru papíru. Současně ZŠ F. Hrubína vyhlašuje související dílčí soutěž ve sběru papíru za odměny pro nejlepšího sběrače a nejlepší třídu, která nasbírá, co nejvíce papíru.

Uvidíme, zda budeme mezi nejlepšími školami?! Dejme se tedy do toho. A  co a jak sbíráme?

  • Noviny
  • Časopisy
  • Knihy – bez tvrdých desek
  • Papíry
  • Pozor: žádné kartony (lepenka, krabice)
  • Papír doma svážeme špagátem a fixem označíme (třída a jméno sběratele), doneseme do školy ke zvážení a zaznamenání. Vždy ve středu o velké přestávce ve vestibulu u vchodu k pánům školníkům či do VV učebny. Když vám větší množství papíru někdo přiveze, nechte jej v ten den na vrátnici a pak se donese ke zvážení.

Pamatujte, že soutěžíme také mezi sebou. Kdo a která třída bude nejlepší? To, co se bude sbírat pro celostátní soutěž, se bude zároveň evidovat pro naši školní soutěž.

Držím vám pěsti. Svozy budu organizovat dle množství nasbíraného papíru, konec sběru je 20. 5. 2024. S dotazy se obracejte na mne. Můžete mne navštívit ve škole v kabinetu přírodopisu nebo mi napište na e-mail  vidlickova@zshrubina.cz.
Mgr. Jana Vidličková