Autor: Jana Vidličková

Soutěžili jsme ve sběru papíru

V průběhu druhého pololetí školního roku 2023/24 probíhala celoškolní soutěž ve sběru papíru, která byla organizována ve spolupráci s Klubem přátel školy ZŠ F. Hrubína. Od února měli všichni žáci možnost přinášet starý papír do sběru. Jednalo se nejenom o soutěž tříd, ale také nejlepšího sběratele. Zapojily se téměř všechny třídy, pomáhali i rodiče. Podařilo se nasbírat celkem 853 kg…
Read more

6. A, 6. B: Zeměpisná exkurze na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity

Důležitou součástí vzdělávání žáků na ZŠ F. Hrubína jsou exkurze, které žákům přinášejí možnost propojení teorie s praxí a rozvíjejí jejich kompetence a dovednosti. V rámci výuky zeměpisu tak žáci 6. ročníku absolvovali dne 17. června 2024 exkurzi s názvem „Kartografie a my“, která se uskutečnila na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity a to konkrétně na katedře fyzické geografie a geoekologie. Po příjezdu na nás na…
Read more

8. A, 7. B: Poznávací výlet do Brna

Blíží se závěr školního roku a tak se dne 17. května 2024 vydaly třídy 8. A a 7.B za doprovodu třídních učitelek Mgr. Jany Vidličkové a Mgr. Ivety Konečné a paní asistentky Kristýny Pichové na poznávací výlet do Brna. Třídní učitelka 8. A Jana Vidličková k tomu uvádí: „Cestovali jsme vlakem Regiojet. Výlet se vydařil, i když nám pršelo, nám to nevadilo a vše jsme…
Read more

Den Země na ZŠ F. Hrubína

Den Země je jeden ze svátků, které si v rámci environmentální výchovy a vzdělávání žáků na ZŠ F. Hrubína pravidelně připomínáme v podobě různých informačních a vzdělávacích akcí a aktivit. Tento rok vyšel svátek Dne Země, který se tradičně slaví 22. dubna, na pátek 19. 4. 2024. Měli jsme připravené programy, abychom se dozvěděli něco víc o naší Zemi, o ochraně planety a jejich živočišných a rostlinných…
Read more

8. A, 8. B: Regionální exkurze do potravinářského podniku Marlenka

V rámci zeměpisné exkurze se třídy 8. ročníku ZŠ F. Hrubína v pátek 22. března 2024 vypravily do potravinářského podniku Marlenka, který se nachází ve Frýdku-Místku. Nejdříve jsme se pohodlně usadili v jejich zákaznickém centru, kde nám pan průvodce sdělil s pomocí prezentace informace o vzniku podniku a produktech, které vyrábějí. Během vyprávění jsme dostali talířky s ochutnávkou produktů Marlenky, tak jsme si dali…
Read more

8. A, 8. B: Soutěžili jsme v ZOO Ostrava

Své vědomosti získané ve výuce přírodopisu si mohli žáci 8. ročníku ZŠ F. Hrubína otestovat v prostředí ZOO Ostrava, kam se chlapci a děvčata vypravili spolu s vyučujícími v pondělí 18. března 2024. Na soutěž Velká cena ZOO 2024 se pod vedením paní učitelky Mgr. Kolosové připravilo vybraných 20 žáků z obou tříd. Tato soutěž pro žáky 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií…
Read more

Okresní kolo zeměpisné olympiády: Čestně jsme obstáli

Do okresního kola zeměpisné olympiády postoupili ze ZŠ F. Hrubína 3 žáci. Ti ve svých kategoriích zvítězili ve školním kole soutěže. Za kategorii A to byl Eddie Širila, za kategorii B Heřman Pazdziora a za kategorii C Lukáš Kutaj. Okresní kolo zeměpisné olympiády se konalo ve středu 21. 2. 2024 ve Středisku volného času Juventus v Karviné a soutěžilo v něm celkem…
Read more

Školní fotosoutěž Zimní krajina má svého vítěze

V měsíci lednu proběhla na ZŠ F. Hrubína fotosoutěž, která byla vyhlášena v rámci environmentální výchovy a vzdělávání pro žáky školy. Tématem byla zimní krajina. Se svými fotografiemi se tentokrát do soutěže přihlásili žáci od 4. do 9. ročníku. Byl velký problém vybrat mezi krásnými snímky, které jsme obdrželi. Nakonec zvítězil Teodor Trávníček ze 4. A se svou fotografií „Pohled na Lysou…
Read more

8. A, 8. B: Program Lidský pohyb pohledem vědy v City Campusu žáky zaujal

Dne 14. února 2024 se vydali žáci 8. ročníku ZŠ F. Hrubína na prohlídku nového City Campusu Ostrava spojenou s exkurzí v Centru diagnostiky lidského pohybu Ostravské univerzity. Žáci rovněž absolvovali program  „Lidský pohyb pohledem vědy“. V průběhu akce nás provázeli Mgr. Jiří Skýpala, Ph.D. a Mgr. Adam Motyka. Prohlédli jsme si celý City Campus – gymnastický sál, lezeckou stěnu, halu…
Read more

Soutěžíme ve sběru papíru

Zapojujeme se do celostátní soutěže „Soutěž s panem Popelou“, která probíhá na celém území ČR a spočívá ve sběru papíru. Současně ZŠ F. Hrubína vyhlašuje související dílčí soutěž ve sběru papíru za odměny pro nejlepšího sběrače a nejlepší třídu, která nasbírá, co nejvíce papíru. Uvidíme, zda budeme mezi nejlepšími školami?! Dejme se tedy do toho. A  co a jak…
Read more