Autor: Jana Vidličková

Žáci 6. a 7. ročníku se zabývali tříděním odpadů

V rámci environmentální výchovy a vzdělávání byli dne 21. listopadu 2023 žáci 6. a 7. tříd ZŠ F. Hrubína prostřednictvím vzdělávacího výukového programu pod názvem „Tonda obal na cestách“ společnosti EKO‑KOM seznámeni s pravidly třídění, recyklace a využitím obalového odpadu. Nechyběly ani vzorky recyklovaných materiálů  a odpovědi zvídavým žákům. Celá akce se nesla v povědomí odpovědnosti za společné životní prostředí a propagaci uvědomělého přístupu v otázce třídění a sběru…
Read more

Přírodovědný klokan 2023

Žáci 9. ročníku ZŠ F. Hrubína se zapojili do celostátní soutěže Přírodovědný klokan, kterou každoročně pořádají Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem soutěže, která je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a I. a II. ročníku středních škol, je podporovat zájem žáků o přírodovědné obory, prezentovat jejich zajímavost a užitečnost. Soutěžící žáci řešili 24 úloh a na vyřešení měli k dispozici…
Read more

9. A: Výlet do Prahy neměl chybu

Dne 17. 5. 2023 se vybraní žáci třídy 9. A vydali Regiojetem do krásné stověžaté Prahy. Na Moravě bylo sice škaredě, pršelo, ale výletníkům v hlavním městě počasí přálo. Bylo krásně a výlet se vydařil. A co jsme viděli? Naše trasa začala na Václavském náměstí pod jezdeckou sochou sv. Václava, odkud jsme jeli metrem stanice A na Hradčanskou. Prošli  jsme se kolem…
Read more

6. A, 6. B: Absolvovali jsme lekci z kartografie na vysoké škole

Dne 19. ledna 2023 se uskutečnila exkurze tříd 6. A a 6. B, která proběhla na katedře fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Přijeli jsme k univerzitě, kde na nás na vrátnici čekal organizátor exkurze – vysokoškolský profesor Ing. Radek Dušek, Ph.D.  Byli  jsme vedeni do posluchárny.  Tam jsme byli  seznámeni se studiem zeměpisu na vysoké škole, s různými…
Read more

Vzdělávání žáků v oblasti environmentální výchovy obohatil program Zdravá 5

Žáci 3.  a  7. ročníku ZŠ F. Hrubína se hned na startu nového roku 2023 zúčastnili vzdělávacího programu Zdravá 5. Ten byl na škole realizován prostřednictvím Nadačního fondu Albert s cílem motivovat žáky ke zdravé výživě, ukázat jim, že i dobrůtky mohou být chutné a zdravé a tak je motivovat ke správnému životnímu stylu. Výukový program „Nakupování se Zdravou 5“…
Read more

9. A, 9. B: Den s projektem OKAP

Již čtvrtým rokem se deváťáci ZŠ F. Hrubína účastní aktivit projektu OKAP (jde o zkratku názvu projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK), který se v Havířově úspěšně realizuje na Střední škole technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace.   V rámci tohoto projektu si vybraní žáci vyzkoušeli dne 22. listopadu 2022  nejrůznější praktické činnosti oborů kominík, zedník, obkladač, tesař,…
Read more

Zrození Země, bouřlivá planeta aneb byli jsme v planetáriu

Dne 23. září 2022 se vydaly 6. a 9. třídy ZŠ F. Hrubína v rámci programu EVVO na exkurzi za poznáním naší bouřlivé planety do planetária v Ostravě. V sále planetária měla pro nás paní lektorka připravený program Bouřlivá planeta, který byl promítán do kopule. Mohli jsme tak vidět, jak je Země rozlámaná na jednotlivé části, kterým se říká litosférické desky, jak…
Read more

8. A, 8. B: Na hradě…

Závěr školního roku přímo vyzývá k tomu, aby žáci opustili školní lavice a vydali se na výlet nebo exkurzi. Vydařená exkurze žáků osmých tříd ZŠ F. Hrubína na Slezskoostravský hrad se uskutečnila 21. června 2022. Bílá paní, železný muž, středověký hrad, bludné balvany, hradní lávka… to vše jsou atributy exkurze našich osmáků na Slezskoostravský hrad a jeho okolí. Psalo…
Read more

8. A, 8. B: Náš výlet: Barokní zahrady a plavba na lodi

Dne 18. května 2022 se vydaly osmé třídy ZŠ F. Hrubína na zajímavý výlet. V jeho průběhu žáci zhlédli mj. Květnou zahradu v Kroměříži zapsanou do seznamu památek UNESCO a užili si plavbu Baťovým kanálem. První zastávkou výletu byla Květná zahrada v Kroměříži, tedy raně barokní park v geometrickém stylu francouzských zahrad založený v  17. století. Viděli jsme uprostřed stojící rotundu se štukovou výzdobou…
Read more

Žáky školy zaujal výukový program Zdravá 5

Žáci 3., 4., 7. a 8. ročníku ZŠ F. Hrubína se zúčastnili unikátního vzdělávacího programu Zdravá 5, který je především zaměřený na zdravý životní styl v oblasti stravování. Program byl realizován prostřednictvím Nadačního fondu Albert s cílem motivovat žáky k přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu. Výukový program „Nakupování se Zdravou 5“ absolvovali žáci 3. a 4. ročníku Pod vedením…
Read more