Close

Jana Vidličková

6. A, 6. B: Absolvovali jsme lekci z kartografie na vysoké škole

Dne 19. ledna 2023 se uskutečnila exkurze tříd 6. A a 6. B, která proběhla na katedře fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Přijeli jsme k univerzitě, kde na nás na vrátnici čekal organizátor exkurze – vysokoškolský profesor Ing. Radek Dušek, Ph.D.  Byli  jsme vedeni do posluchárny.  Tam jsme byli  seznámeni se studiem […]

ČÍST VÍCE

Vzdělávání žáků v oblasti environmentální výchovy obohatil program Zdravá 5

Žáci 3.  a  7. ročníku ZŠ F. Hrubína se hned na startu nového roku 2023 zúčastnili vzdělávacího programu Zdravá 5. Ten byl na škole realizován prostřednictvím Nadačního fondu Albert s cílem motivovat žáky ke zdravé výživě, ukázat jim, že i dobrůtky mohou být chutné a zdravé a tak je motivovat ke správnému životnímu stylu. Výukový […]

ČÍST VÍCE

9. A, 9. B: Den s projektem OKAP

Již čtvrtým rokem se deváťáci ZŠ F. Hrubína účastní aktivit projektu OKAP (jde o zkratku názvu projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK), který se v Havířově úspěšně realizuje na Střední škole technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace.   V rámci tohoto projektu si vybraní žáci vyzkoušeli dne 22. listopadu 2022  nejrůznější praktické činnosti […]

ČÍST VÍCE

Zrození Země, bouřlivá planeta aneb byli jsme v planetáriu

Dne 23. září 2022 se vydaly 6. a 9. třídy ZŠ F. Hrubína v rámci programu EVVO na exkurzi za poznáním naší bouřlivé planety do planetária v Ostravě. V sále planetária měla pro nás paní lektorka připravený program Bouřlivá planeta, který byl promítán do kopule. Mohli jsme tak vidět, jak je Země rozlámaná na jednotlivé části, kterým […]

ČÍST VÍCE

8. A, 8. B: Na hradě…

Závěr školního roku přímo vyzývá k tomu, aby žáci opustili školní lavice a vydali se na výlet nebo exkurzi. Vydařená exkurze žáků osmých tříd ZŠ F. Hrubína na Slezskoostravský hrad se uskutečnila 21. června 2022. Bílá paní, železný muž, středověký hrad, bludné balvany, hradní lávka… to vše jsou atributy exkurze našich osmáků na […]

ČÍST VÍCE

8. A, 8. B: Náš výlet: Barokní zahrady a plavba na lodi

Dne 18. května 2022 se vydaly osmé třídy ZŠ F. Hrubína na zajímavý výlet. V jeho průběhu žáci zhlédli mj. Květnou zahradu v Kroměříži zapsanou do seznamu památek UNESCO a užili si plavbu Baťovým kanálem. První zastávkou výletu byla Květná zahrada v Kroměříži, tedy raně barokní park v geometrickém stylu francouzských zahrad založený v  17. století. Viděli jsme uprostřed […]

ČÍST VÍCE

Žáky školy zaujal výukový program Zdravá 5

Žáci 3., 4., 7. a 8. ročníku ZŠ F. Hrubína se zúčastnili unikátního vzdělávacího programu Zdravá 5, který je především zaměřený na zdravý životní styl v oblasti stravování. Program byl realizován prostřednictvím Nadačního fondu Albert s cílem motivovat žáky k přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu. Výukový program „Nakupování se Zdravou 5“ […]

ČÍST VÍCE

8. A: Umístili jsme na školní zahradu ptačí krmítka

Žáci 8. A třídy ZŠ F. Hrubína se zapojili do realizace projektu „Návrat ptáků do zahrad v okolí a jejich zahnízdění“, který je podpořen z prostředků programu MiNiGRANTy Veolia. V rámci realizace projektu žáci ve středu 10. listopadu 2021 umístili do školní zahrady krmítka pro ptáky, která získali z uvedeného projektu. Ten je realizován díky paní […]

ČÍST VÍCE

Přírodovědný klokan 2021-22

Soutěž Přírodovědný klokan pořádá pravidelně každým rokem Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Do školního kola této soutěže v kategorii Kadet se ve středu 13. října 2021 na ZŠ F. Hrubína zapojilo celkem 55 žáků 8. a 9. ročníku. Soutěžícím žákům byl zadán jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž […]

ČÍST VÍCE

6. A: Osvojujeme si kritické myšlení aneb Byli jsme na exkurzi v Tieto

Dovednost pracovat s informacemi je v dnešním světě důležitá. Patří k ní také schopnost kritického myšlení, ke kterému jsou vedeni žáci naší školy. Chceme je tak naučit odhalit dezinformace a dopátrat se kvalitních a užitečných informací. K tomu cíli směřovala také exkurze, která se uskutečnila dne 7. února 2020 ve firmě Tieto v Ostravě, jež se zabývá vývojem […]

ČÍST VÍCE