Den Země na ZŠ F. Hrubína

Den Země je jeden ze svátků, které si v rámci environmentální výchovy a vzdělávání žáků na ZŠ F. Hrubína pravidelně připomínáme v podobě různých informačních a vzdělávacích akcí a aktivit.

Tento rok vyšel svátek Dne Země, který se tradičně slaví 22. dubna, na pátek 19. 4. 2024. Měli jsme připravené programy, abychom se dozvěděli něco víc o naší Zemi, o ochraně planety a jejich živočišných a rostlinných druhů, informace o třídění odpadů, o báňském záchranářství při těžbě uhlí a mnohé jiné. V ten den však nevycházelo příliš počasí, naštěstí nepršelo, občas jen drobně mrholilo, horší to bylo s teplotami, které byly těsně nad bodem mrazu. Ale děti si to i tak užily.

1. třídy šly na procházku do okolí školy, kouknout na meandry Lučiny, na náměstí v centru Havířova, kde byly přichystány environmentální aktivity pro děti, ukázky práce s pejsky a jiné.

2. třídy se vydaly vlakem do muzea v Českém Těšíně, kde měly program přímo ke Dni Země „Krajina“.

3. třídy jely do ZOO Ostrava, kde měly programy – „Zvířecí jídelníček a Ze života zvířat“. Zvířecí jídelníček vedl k objasnění významu potravního řetězce, seznámení s adaptací zvířat k přijímání potravy, seznámení s jídelníčkem zvířat v zoo. Program Ze života zvířat seznámil děti s různými zástupci zvířat za pomoci mnoha názorných pomůcek a nakonec se zamysleli se nad jejich ohrožením a významem zoologických zahrad.

4. třídy byly ve škole v přírodě v Komorní Lhotce, kde vlastně měly svůj Den Země, vycházky do okolí, seznámení s okolní krajinou, faunou a flórou.

5. třídy byly v Zeleném centru Třanovice, kde byl program týkající se separace odpadu, ukázka čističky odpadních vod a mnohé jiné.

6. třídy se vydaly do Psího útulku Max v Havířově, kde se seznámily s fungování a funkcí útulku, prohlédli si odložené pejsky, vyvenčili a také jim přinesly dárečky – mlsky, konzervy nebo staré deky, které slouží pejskům v kotcích.

7. třídy navštívily ZOO Ostrava a absolvovaly zde 2 různé programy. První z nich – Zvířata šetří energií – vedl k poznání, jak jsou zvířata nás schopna inspirovat k šetrnějším postupům a spořivějšímu životu. Druhý program – Ohrožená zvířata a význam zoo – žáci tímto pochopili význam zoologických zahrad jako míst usilujících o záchranu ohrožených druhů zvířat.

8. třídy se dostaly na katedru biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, konkrétně do jejich Botanické zahrady, kde měly 2 programy, na kterých se obě třídy vystřídaly – jednalo se o program „Masožravé rostliny“ a „ Včelstvo“. Děti se dozvěděly význam masožravých rostlin v přírodě, jak dlouho rostlinky tráví a co jsou schopné pozřít největší z nich. U včelstva nám byly popsány důležité pojmy každého včelaře, části úlu, složení včelstva a jeho fungování, také jsme mohli k úlu nahlédnout.

9. třídy vyrazily na Landek do hornického muzea. Vydaly se kolem lovců mamutů a těžebních strojů k těžní věži, kde byla exkurze zahájena. Fáraly do dolu, dozvěděly se informace o těžbě uhlí na Ostravsku. V druhé části se třídy dostaly do muzea báňského záchranářství, kde si mohli vyzkoušet v záchranářském polygonu těžkou práci záchranářů v dolech, a to jen prolézaly.

Mgr. Jana Vidličková, koordinátor EVVO