Seznam kandidátů pro volby do školské rady

Ředitel Základní školy a Mateřské školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace zveřejňuje seznam kandidátů zákonných zástupců žáků základní školy a pedagogických pracovníků základní školy pro volby do školské rady konané dne 24. 6. 2024.

Do školské rady se volí dva členové z řad kandidátů zákonných zástupců žáků základní školy a dva členové z řad kandidátů pedagogických pracovníků základní školy. Seznam uvádí jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu kandidáta.

Seznam kandidátů zákonných zástupců žáků základní školy

1. Ing. Marcela Domesová, Jurie Gagarina 1487/27, 736 01 Havířov
2. Gabriela Bubíková, Padlých hrdinů 813/7, 736 01 Havířov

Seznam kandidátů pedagogických pracovníků základní školy

1. Mgr. Petra Koneszová, Moskevská 1104/1e, 736 01 Havířov
2. Kamila Suchanková, Padlých hrdinů 412/22c, 736 01 Havířov