Pozvánka na informační schůzku rodičů a zákonných zástupců žáků budoucího 1. ročníku

Oznamujeme všem rodičům a zákonným zástupcům žáků, kteří jsou od 1. září 2024 přijati k základnímu vzdělávání na ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí, že pro ně pořádáme informační schůzku, která se uskuteční ve čtvrtek dne 20. června 2024.

Vážení zákonní zástupci, vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na první informační schůzku. Schůzka se koná ve čtvrtek 20. června 2024 v 16.30 hodin v přízemí (třída č. A 22). Dozvíte se základní informace o organizaci začátku školního roku 2024/2025, fungování naší školy a dostanete také seznam pomůcek, které by bylo vhodné dětem pořídit.
V případě, že se nebudete moci dostavit, kontaktujte sekretariát školy na č. 597 578 975 nebo na email sekretariat@zshrubina.cz.

Mgr. David Ryška, MBA, ředitel školy