6. A, 6. B: Zeměpisná exkurze na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity

Důležitou součástí vzdělávání žáků na ZŠ F. Hrubína jsou exkurze, které žákům přinášejí možnost propojení teorie s praxí a rozvíjejí jejich kompetence a dovednosti. V rámci výuky zeměpisu tak žáci 6. ročníku absolvovali dne 17. června 2024 exkurzi s názvem „Kartografie a my“, která se uskutečnila na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity a to konkrétně na katedře fyzické geografie a geoekologie.

Po příjezdu na nás na vrátnici čekal organizátor exkurze – vysokoškolský profesor Ing. Radek Dušek, Ph.D.  Byli  jsme vedeni do posluchárny, kde jsme byli seznámeni se studiem zeměpisu na vysoké škole a s různými kartografickými zobrazeními, druhy map a zajímavostmi. Zaujaly nás příklady filmů, kde se mapy vyskytují, jako například Piráti z Karibiku nebo Harry Potter.

Následně jsme se rozdělili na 2 skupiny podle tříd, abychom mohli plnit úkoly a vystřídali se.  Jedna třída  vyráběla a dodávala mapové značky do mapy České republiky. Druhá třída soutěžila –  skládali jsme mapové puzzle,  plnili úkoly plné otázek s počítáním nožiček živočichů, abychom získali čísla stránek v atlase a splnili tak úkoly, skládali jsme názvy měst, řek a pohoří ČR a nakonec, což se nám nejvíce líbilo a od čeho jsme se nemohli odtrhnout, jsme se zúčastnili promítání map do písku. Při vytváření reliéfu se nám promítaly vrstevnice, kudy fouká vítr, kde stéká voda a také, jak vytéká ze sopky láva. Když jsme vytvořili správný reliéf, dostali jsme patřičné bodové hodnocení. Ti nejlepší dostali odměnu ve formě jedniček za výbornou práci.
Mgr. Jana Vidličková, vyučující zeměpisu

Foto Jana Vidličková