Oznámení ředitele školy o době a místě konání voleb a přihlašování kandidátů na členy do školské rady

Ředitel Základní školy a Mateřské školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvkové organizace  v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s volebním řádem školské rady vydaném Radou města Havířova svolává k volbám osoby oprávněné volit podle výše uvedených dokumentů a oznamuje dobu, místo konání voleb a způsob přihlašování kandidátů na členy do školské rady.

Vážení rodiče, kolegyně a kolegové,
dne 24. 6. 2024 od 14:00 hod do 17:00 hod se budou konat volby do školské rady pro volební období 2024 – 2027. V rámci letošních voleb je zapotřebí zvolit 2 kandidáty z řad zákonných zástupců žáků a 2 kandidáty z řad pedagogických zaměstnanců.

V Havířově dne 21. 5. 2024
ředitel školy Mgr. David Ryška, MBA

Přílohy ke stažení:
Oznámení o konání voleb do školské rady
Oznámení o době a místě konání voleb a způsobu přihlašování kandidátů na členy do školské rady