Soutěžili jsme ve sběru papíru

V průběhu druhého pololetí školního roku 2023/24 probíhala celoškolní soutěž ve sběru papíru, která byla organizována ve spolupráci s Klubem přátel školy ZŠ F. Hrubína.

Od února měli všichni žáci možnost přinášet starý papír do sběru. Jednalo se nejenom o soutěž tříd, ale také nejlepšího sběratele. Zapojily se téměř všechny třídy, pomáhali i rodiče. Podařilo se nasbírat celkem 853 kg papíru. Nejpilnější třída byla odměněna sladkou dobrotou, stejně jako nejlepší sběratelka. Za odměny děkujeme Klubu přátel školy při ZŠ F. Hrubína.

Výsledky soutěže ve sběru papíru
3. místo: třída 5. A, odevzdáno 77 kg
2. místo: třída 3. A, odevzdáno 257 kg
1. místo: třída 1. B, odevzáno rekordních 414 kg starého papíru

Nejlepší sběratelkou se stala Anička Stískalová ze třídy 1. B, která sama nasbírala 322 kg starého papíru.

Všem žákům zapojeným do sběru a soutěže moc děkujeme a vítězům blahopřejeme.
Mgr. Jana Vidličková