Příspěvky

Žáci 6. a 7. ročníku se zabývali tříděním odpadů

V rámci environmentální výchovy a vzdělávání byli dne 21. listopadu 2023 žáci 6. a 7. tříd ZŠ F. Hrubína prostřednictvím vzdělávacího výukového programu pod názvem „Tonda obal na cestách“ společnosti EKO‑KOM seznámeni s pravidly třídění, recyklace a využitím obalového odpadu. Nechyběly ani vzorky recyklovaných materiálů  a odpovědi zvídavým žákům. Celá akce se nesla v povědomí odpovědnosti za společné životní prostředí a propagaci uvědomělého přístupu v otázce třídění a sběru…
Read more

Oznámení ředitele školy k výstražné stávce dne 27. listopadu 2023

Ředitel Základní školy a Mateřské školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace informuje o vyhlášení volného dne pro žáky základní školy a přerušení provozu na odloučených pracovištích mateřských škol v souvislosti s konáním výstražné stávky dne 27. listopadu 2023. Vážení rodiče, nepochybuji o tom, že ani vy jste neunikli informacím o stávce chystané školskými odbory na pondělí 27. listopadu 2023. Také v rámci naší organizace využili…
Read more

1. B: Slavnost Slabikářů

Ve středu 15. listopadu 2023 proběhla v žákovské knihovně ZŠ F. Hrubína velká Slavnost Slabikářů. Prvňáčci z 1. B na ní byli slavnostně pasováni na čtenáře a získali krásné nové Slabikáře. Naši malí žáčci již úspěšně přečetli nejen celou Živou abecedu, ale i první knihu PEPA A MÁMA z knihovničky ke Slabikáři AMOS. Děti si zaslouží opravdu velkou pochvalu. Díky každodennímu tréninku…
Read more

Turnaj v miniházené: Výběr žáků 5. ročníku odcházel spokojen

Ve čtvrtek 2. listopadu 2023 se vybraní žáci 5. ročníku ZŠ F. Hrubína zúčastnili přípravného turnaje v házené, který se konal ve sportovní hale při ZŠ Žákovská. Jeho účelem nebylo poměřovat síly jednotlivých družstev a určit jejich pořadí. Naopak smyslem bylo nechat děti vyzkoušet hraní házené podle pravidel v podmínkách zápasů. Nutno říci, že si naše družstvo vedlo velmi dobře, když…
Read more

Podzimní hrátky v lesoparku s dětmi z MŠ

1. B: Podzimní hrátky v lesoparku s dětmi z mateřské školy

První společná akce žáků 1. B ZŠ F. Hrubína a dětí z MŠ Holubova se v tomto školním roce uskutečnila 20. října 2023. Byla to vycházka spojená s řadou her a soutěží v lesoparku. Již jsme sice velcí školáci, ale na „školku“ vzpomínáme velmi rádi a setkání s první paní učitelkou a kamarády z MŠ nás vždy potěší. Pochlubili jsme se, jak moc jsme vyrostli a co…
Read more

Akce pro děti z MŠ a nejmladší žáky: Strašidelný podvečer ve škole plné čar a kouzel

ZŠ a MŠ F. Hrubína – Havířov-Podlesí připravila pro nejmladší žáky školy (1. – 3. třída) a děti z mateřských škol „Strašidelný podvečer aneb co se večer děje v bradavické škole čar a kouzel“.  Akce se koná v úterý dne 31. října 2023. Sejdeme se před hlavním vchodem školy v 16:30 hodin. S sebou si vezměte baterku, můžete se také namaskovat. Těšíme se na vás!…
Read more

Oznámení o přerušení činnosti ŠD o podzimních prázdninách

Oznamujeme, že školní družina ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí bude o podzimních prázdninách ve čtvrtek 26. října a v pátek 27. října 2023 uzavřena. Činnost školní družiny bude obnovena v pondělí 30. října 2023. Tento den bude zahájen obvyklý provoz od 6.00 hodin. Kamila Suchanková, vedoucí školní družiny

Užijte si lampiónový průvod 2023!

Školní parlament ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí zve všechny žáky a žákyně na lampiónový průvod. Akce se koná v úterý dne 31. října 2023. Sejdeme se před hlavním vchodem školy v 17 hodin. S sebou si vezměte lampión nebo baterku, můžete se také namaskovat. Za děti zodpovídají zákonní zástupci. Těšíme se na vás všechny. Váš školní parlament

6. A, 6. B: Dějepisná exkurze – život v pravěku

Dne 19. října 2023 se žáci šestého ročníku ZŠ F. Hrubína zúčastnili dějepisné exkurze. Tématem byl život v pravěku. Žáci se přesunuli autobusem do Štramberku, kde v muzeu Šipka pro ně byl připraven výukový program „Pravěcí umělci“. Kdo byli dávní malíři a sochaři? Kdy, kde a jak vznikala umělecká díla pravěku? Na tyto otázky dostali žáci odpovědi. Dále se chlapci…
Read more

Žáci 1. ročníku na dopravním hřišti

Dopravní výchova v praxi: Žáci 1. ročníku na dopravním hřišti

V úterý 17. 10. 2023 připravila Městská policie Havířov pro žáky 1. ročníku ZŠ F. Hrubína zábavnou dopravní výchovu přímo na dopravním hřišti, a to na dopravním hřišti při MŠ Místní. Sami, bez maminek a tátů, jsme se stali chodci, cyklisty a jezdci na koloběžkách v poměrně hustém provozu. Učili jsme se bezpečně a ohleduplně pohybovat na chodnících, přechodech, křižovatkách se semafory i bez semaforů. Vyzkoušeli…
Read more