PROJEKT REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN F-CH, IVT

Logo projektu

Projekt Rekonstrukce odborných učeben F-CH, IVT je spolufinancován Evropskou unií

Hlavním cílem projektu Rekonstrukce odborných učeben F-CH, IVT je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro výuku žáků v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce na Základní škole F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace.

ZŠ F. Hrubína tento projekt připravila v roce 2020 a následně úspěšně podala žádost o poskytnutí dotace. Rozhodnutí o poskytnutí dotace pak škola od poskytovatele dotace, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj, obdržela v červenci 2020.

Identifikace projektu (akce) a operačního programu

Identifikační číslo: 117D03G001679
Identifikační číslo EIS: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013902
Název projektu: Rekonstrukce odborných učeben F-CH, IVT
Číslo a název operačního programu: 11703 – Integrovaný regionální operační program
Typ financování: Ex post

Dílčí cíle, které povedou k naplnění hlavního cíle projektu:

  • Rekonstrukce a nové vybavení učebny fyziky a chemie.
  • Rekonstrukce a nové vybavení učebny informatiky a výpočetní techniky.
  • Zajištění bezbariérového přístupu do učeben školy.
  • Zajištění konektivity školy.

Projekt Rekonstrukce odborných učeben F-CH, IVT, jehož realizace bude dokončena v říjnu 2021, pracuje s rozpočtem ve výši 8 497 898,72 Kč, v tom je obsažena dotace ve výši 7 648 108,84 Kč.

Publicita projektu