Oznámení o rozdělení žáků do prvních tříd

Ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace zveřejňuje oznámení o rozdělení žáků přijatých k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 do tříd 1. ročníku.

Rozdělení žáků do prvních tříd (třídy I. A a třídy I. B) je oznámeno s využitím registračních čísel, které zákonní zástupci žáků získali při zápisu do první třídy, a jednacích čísel správního rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

Oznámení o rozdělení žáků do tříd 1. ročníku