Organizace vyučování a provoz školní družiny a jídelny v 1. týdnu

V prvním týdnu období vyučování nového školního roku 2020/21 (ve dnech 1. až 4. září 2020) zajišťuje ZŠ F. Hrubína vzdělávání žáků a související provoz školní družiny a jídelny ve zvláštním organizačním režimu, který stanovil ředitel školy následovně:

Úterý 1. 9. 2020 – zahájení školního roku 2020/2021

07:55 – 08:40             přivítání žáků 2. a 9. tříd

09:30 – 10:30             přivítání žáků 1. tříd na školním hřišti/ve třídách (dle klimatických podmínek) ředitelem školy a pověřeným zástupcem zřizovatele

08:40 – 15:30             provoz školní družiny (vydávání dětí z ul. Bezručova)

10:30 – 12:30             výdej obědů žákům a zaměstnancům ZŠ a gymnázia
12:45 – 13:15             výdej obědů cizím strávníkům (samoplátci)

Středa 2. 9. 2020

06:00 – 07:45             provoz školní družiny (příchod dětí z ul. Bezručova do 07:25 h.)

07:55 – 09:35             výuka  1. třídy
07:55 – 11:30             výuka  2. – 3. třídy
07:55 – 11:55             výuka  4. – 5. třídy
07:55 – 12:10             výuka  6. – 7. třídy
07:55 – 12:25             výuka  8. – 9. třídy

09:35 – 16:30             provoz školní družiny (vydávání dětí z ul. Bezručova)

11:00 – 11:15             výdej obědů cizím strávníkům (samoplátci)
11:30 – 14:00             výdej obědů žákům a zaměstnancům ZŠ a gymnázia

Čtvrtek 3. 9. 2020

06:00 – 07:45             provoz školní družiny (příchod dětí z ul. Bezručova do 07:25 h.)

07:55 – 10:30             výuka  1. třídy
07:55 – 11:30             výuka  2. – 3. třídy
07:55 – 11:55             výuka  4. – 5. třídy
07:55 – 12:10             výuka  6. – 7. třídy
07:55 – 12:25             výuka  8. – 9. třídy

10:30 – 16:30             provoz školní družiny (vydávání dětí z ul. Bezručova)

11:00 – 11:15             výdej obědů cizím strávníkům (samoplátci)
11:30 – 14:00             výdej obědů žákům a zaměstnancům ZŠ a gymnázia

Pátek 4. 9. 2020

06:00 – 07:45             provoz školní družiny (příchod dětí z ul. Bezručova do 07:25 h.)

07:55 – 11:30             výuka  1. třídy
07:55 – 11:30             výuka  2. – 3. třídy
07:55 – 12:25             výuka  4. – 5. třídy
07:55 – 12:25             výuka  6. – 7. třídy
07:55 – 12:25             výuka  8. – 9. třídy

11:30 – 16:30             provoz školní družiny (vydávání dětí z ul. Bezručova)

11:00 – 11:15             výdej obědů cizím strávníkům (samoplátci)
11:30 – 14:00             výdej obědů žákům a zaměstnancům ZŠ a gymnázia