Zahájení školního roku v prvních třídách: informace a pokyny ředitele

Ředitel ZŠ F. Hrubína doplňuje informace k zahájení školního roku 2020/2021 ve třídách 1. ročníku a vydává pokyny pro zákonné zástupce a další osoby, které se dne 1. září 2020 zúčastní společného zahájení školního roku.

Organizace zahájení školního roku 2020/2021 ve třídách 1. ročníku

Místo: Nádvoří školy nebo jednotlivé třídy (bude určeno dle počasí v daný den)

Zahájení: 9:30 hod. V případě nepříznivého počasí bude dětem s doprovodem umožněn vstup do školy od 9:10 hod.

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními stanovil ředitel školy následující opatření a vydává tyto pokyny

Při konání akce mimo budovu školy

  • není omezen počet dospělých doprovázející jednotlivé žáky
  • není povinnost mít ústa a nos zakrytá ochranným prostředkem (dále jen rouška)
  • návštěvníci dle prostorových možností zachovávají odstup cca 1,5 m (neplatí pro členy jedné rodiny)
  • u vstupu do školy bude k dispozici dezinfekce
  • při vstupu do školy (např. návštěva WC) je povinnost mít roušku

Při konání akce ve třídách

  • je omezen počet dospělých doprovázející jednotlivé žáky, a to na 2 osoby ke každému dítěti
  • při vstupu do školy jsou děti i jejich doprovod povinni provést dezinfekci rukou
  • doprovod dětí je povinen mít roušku po celou dobu přítomnosti ve škole
  • u dětí je zakrytí úst a nosu rouškou na zvážení rodičů

Ředitel školy děkuje za pochopení a respektování výše uvedených opatření.
Mgr. Tomáš Ptáček, ředitel školy
V Havířově 31. 8. 2020