Učitelka ZŠ F. Hrubína se zařadila mezi nejlepší učitele Česka

Logo soutěže Global Teacher Prize Czech republic

Lenka Kajfoszová, učitelka 1. stupně ZŠ F. Hrubína, se dostala do výběru 32 nejlepších učitelů, kteří byli vybráni porotou odborného ocenění Global Teacher Prize Czech Republic. Jedná se národní variantu mezinárodního ocenění, které sleduje kvalitu pedagogické práce, individuální přístup k žákům, vytváření a používání inovativních učebních metod a zapojení učitelů do mimoškolních aktivit a odborné komunity.

Semifinalistka soutěže GTP CZLetošní již třetí ročník této ceny, kterou pořádá nadace Varkey Foundation ve spolupráci s obecně prospěšnou společností EDUin angažující se v oblasti vzdělávání, odstartoval 1. ledna 2020. Do soutěže, která hledá a oceňuje nejlepší (mimořádné) učitele, byl následně veřejností nominován dosud rekordní počet 1875 pedagogů působících na základních a středních školách v České republice.

Přihlášky kandidátů hodnotila porota, v níž byli zastoupeni renomovaní odborníci z akademické, umělecké i soukromé sféry, učitelské praxe, státní správy i médií, kteří se angažují v oblasti vzdělávání. Záštitu letošnímu ročníku soutěže Global Teacher Prize Czech Republic udělil ministr školství Robert Plaga a senátoři Jiří Růžička a Jiří Drahoš.

Fakt, že Mgr. Kajfoszová byla odbornou porotou složenou z 52 nezávislých odborníků vybrána mezi 32 semifinalistů soutěže, vnímám ve dvou rovinách. V prvé rovině jde o potvrzení odborné erudice a pedagogických kompetencí kolegyně učitelky, která ve druhém pololetí tohoto školního roku, poznamenaném mimořádným průběhem vzniklým v souvislosti se šířením koronaviru, dokázala jako málokdo neztratit kontakt se svými žáky a vyučovala je denně formou videokonferencí, jichž se všichni její žáci nadšeně účastnili. Ve druhé rovině pak chápu její umístění také jako vyznamenání pro školu, na které v posledních letech učí převážně děti 1. – 3. ročníku. Vycházím přitom z úvahy, že o kvalitě moderní a úspěšné školy, jíž se ZŠ F. Hrubína usiluje být, rozhoduje především kvalita a prestiž učitelů, kteří zde působí.

Paní kolegyni děkujeme a gratulujeme!
Václav Hujer