PROJEKT MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ORP HAVÍŘOV III

Logo projektu MAP

Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace je zapojena do projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov III, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie.

Projekt podporuje vzdělávání dětí a žáků do 15 let na území ORP Havířov (tj. Havířov, Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko) a zajišťuje společné plánování a sdílení aktivit na území ORP v období od ledna 2022 do listopadu 2023.

Projekt realizuje aktivity zaměřené na pedagogické (včetně vedoucích pedagogických pracovníků) a nepedagogické pracovníky, na rodiče a veřejnost a dále na pracovníky působící v oblasti vzdělávání, asistenčních služeb, neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže.

Aktivity projektu vychází z ročních akčních plánů, které vytváří pracovní skupiny složené z odborníků a místních lídrů z oblasti vzdělávaní a výchovy působící na území  ORP Havířov. Jednotlivé pracovní skupiny jsou zaměřeny na čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost, rovné příležitosti, trh práce, financování a občanské kompetence.

Další informace k projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov III, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020411, jsou k dispozici na webových stránkách projektu.

Plakát projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov III