OZNÁMENÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ K PROJEKTU REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN F-CH

Logo projektu

Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace oznamuje výběrová řízení k veřejné zakázce zadávané mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o veřejné zakázky k projektu Rekonstrukce odborných učeben F-CH, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013902.

Název veřejné zakázky: Dodávky pro ZŠ Hrubína

Oznámení výběrového řízení k veřejné zakázce Dodávky pro ZŠ Hrubína a Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce včetně příloh k zadávací dokumentaci jsou zde k dispozici ke stažení.

Název veřejné zakázky: Pomůcky pro ZŠ Hrubína

Oznámení výběrového řízení k veřejné zakázce Pomůcky pro ZŠ Hrubína a Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce včetně příloh k zadávací dokumentaci jsou zde k dispozici ke stažení.

Název veřejné zakázky: Stavební práce pro ZŠ Hrubína

Oznámení výběrového řízení k veřejné zakázce Stavební práce pro ZŠ Hrubína a Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce včetně příloh k zadávací dokumentaci jsou zde k dispozici ke stažení.

V Havířově dne 4. 6. 2021
Mgr. Tomáš Ptáček, ředitel školy