Close

Sdělení rodičům

Organizace výuky a provozu školy v období od 17. 5. 2021

Vzhledem k tomu, že se v návaznosti na jednání vlády ČR dne 10. května 2021 mění od 17. května 2021 podmínky provozu škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji, zveřejňuje ředitel ZŠ F. Hrubína aktuální informace k organizaci výuky a provozu školy. Zásadní změnou je skutečnost, že se od uvedeného dne na základních školách umožňuje za stanovených podmínek […]

ČÍST VÍCE

Organizace výuky a provozu školy v období od 10. 5. 2021

Vzhledem k tomu, že se v návaznosti na jednání vlády ČR dne 6. května 2021 mění podmínky provozu škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji tak, že od 10. května 2021 je umožněna na základních školách za stanovených podmínek osobní přítomnost žáků jak 1. stupně, tak 2. stupně školy, zveřejňuje ředitel ZŠ F. Hrubína aktuální informace k organizaci výuky […]

ČÍST VÍCE

Aktualizováno: Změny v platbách za stravování a školní družinu

Doplněné informace ke dni 26. 8. 2021: Jelikož škola zavedla nový systém výběru platby za stravovací služby a služby školní družiny, bylo nutné podat novou přihlášku k daným službám. Kdo tak neučinil, nebude mu služba od 1. září 2021 poskytnuta. Kdo má zájem přihlásit se a odebírat stravu již od 1. září, může tak učinit 30. srpna v době […]

ČÍST VÍCE

Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku

Ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace zveřejňuje oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022. V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zveřejňujeme výsledek řízení o přijetí dětí, které zákonní zástupci přihlásili ve dnech […]

ČÍST VÍCE

Organizace výuky a provozu školy v období od 12. 4. 2021

Vzhledem k tomu, že na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění ze dne 6. dubna 2021 dochází od 12. dubna 2021 k dílčímu návratu žáků do škol, zveřejňuje ředitel ZŠ F. Hrubína aktuální informace k organizaci výuky a provozu školy. Podrobné informace jsou zveřejněny v dokumentu Informace k provozu školy v období […]

ČÍST VÍCE

Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2021/2022

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ F. Hrubína pro školní rok 2021/2022 se uskuteční vzhledem k epidemiologické situaci v termínu od 12. do 23. dubna 2021 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Rádi přijmeme i děti (pokud to kapacita školy dovolí), které nemají místo trvalého pobytu ve školském obvodu školy. Termín zápisu: 12. – 23. 4. 2021 Zápis […]

ČÍST VÍCE

Organizace výuky a provozu školy od 1. března 2021

Dle usnesení vlády ČR ze dne 26. února 2021 je na základních školách od 1. do 21. března 2021 omezena přítomnost žáků ve vyučování. Z uvedeného důvodu budou s platností od 1. března 2021 žáci 1. až 9. ročníku vzděláváni distančně. Vzdělávání žáků tříd 1. a 2. ročníku bude stejně jako u žáků vyšších ročníků probíhat distančně v prostředí Teams dle rozvrhů, které […]

ČÍST VÍCE

Zobrazení pololetního hodnocení žáka v systému Bakaláři

Vzhledem k tomu, že ZŠ F. Hrubína používá pro komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci žáků systém Bakaláři, který umí v režimu online zobrazit také pololetní hodnocení žáků, nabízíme zákonným zástupcům možnost seznámit se s výsledky vzdělávání svých dětí uvedenou elektronickou formou. Zobrazení pololetní klasifikace je obdobně jako průběžná klasifikace dostupné oprávněným přihlášeným uživatelům […]

ČÍST VÍCE

Vánoční a novoroční přání ředitele školy

Vážení rodiče, vážení zaměstnanci, milé žákyně, milí žáci, přátelé ZŠ F. Hrubína, máme za sebou rok, který se v mnohém lišil od těch předchozích. Postavil nám do cesty překážku, která v mnohém otestovala naše schopnosti zvládat náročné situace. Přestože nikdo nemohl rozpoznat rozsah a sílu důsledků nemoci COVID-19, osobně si myslím, že vy, […]

ČÍST VÍCE

Upozornění pro strávníky

Poslední termín pro přihlášení a odhlášení obědů v tomto kalendářním roce je pátek 18. 12. 2020 do 14 hodin, kdy mohou strávníci provést změnu na 21. a 22. prosince 2020 (pondělí a úterý). Současně si strávníci mohou přihlásit obědy na 1. týden v lednu 2021, který je v terminálu zobrazen jako příští týden. Dana Zerzánová, vedoucí školní jídelny

ČÍST VÍCE