Přání ředitele školy k novému roku

Vážení rodiče, vážení zaměstnanci, milé žákyně, milí žáci, přátelé naší školy,
dovolte mi poděkovat vám za vaši energii, kterou jste vložili do zdolávání výzev v roce 2022. S Vaší důvěrou, podporou, pomocí a pochopením to šlo lépe celé naší škole, kterou tak společně posouváme kupředu.
Jménem svým, jménem dětí a zaměstnanců děkuji všem, kteří nám v rámci svých možností nezištně pomáhali.

Od 1. ledna 2023 naše základní škola rozhodnutím zřizovatele, statutárního města Havířov, získala dvě odloučená pracoviště mateřských škol. Vítám proto mezi námi jak děti, pro které zajišťujeme předškolní výchovu a vzdělávání, tak jejich zákonné zástupce.

Na cestě rokem 2023 přeji vám všem hlavně pevné zdraví, nekončící úsměv a pohodu a množství úspěšných kroků ve vašem životě.

S úctou Mgr. Tomáš Ptáček, ředitel školy