Turnaj v miniházené: Výběr žáků 5. ročníku odcházel spokojen

Ve čtvrtek 2. listopadu 2023 se vybraní žáci 5. ročníku ZŠ F. Hrubína zúčastnili přípravného turnaje v házené, který se konal ve sportovní hale při ZŠ Žákovská.

Jeho účelem nebylo poměřovat síly jednotlivých družstev a určit jejich pořadí. Naopak smyslem bylo nechat děti vyzkoušet hraní házené podle pravidel v podmínkách zápasů. Nutno říci, že si naše družstvo vedlo velmi dobře, když jsme prohráli po velkém boji pouze úvodní utkání se ZŠ M. Kudeříkové. Další utkání proti ZŠ M. Pujmanové, ZŠ K. Světlé a ZŠ Gen. Svobody jsme vyhráli, takže tým odcházel spokojen.

Za reprezentaci děkujeme T. Bujokovi, T. Vojtkovi, N. Zaoralové, J. Prokopové, K. Rosnerové, D. Rzymanovi a P. K. Samešovi.

Mgr. Tomáš Ptáček v roli doprovázejícího učitele

Foto Tomáš Ptáček