Organizace výuky a provozu školy od 1. března 2021

Dle usnesení vlády ČR ze dne 26. února 2021 je na základních školách od 1. do 21. března 2021 omezena přítomnost žáků ve vyučování. Z uvedeného důvodu budou s platností od 1. března 2021 žáci 1. až 9. ročníku vzděláváni distančně.

Vzdělávání žáků tříd 1. a 2. ročníku bude stejně jako u žáků vyšších ročníků probíhat distančně v prostředí Teams dle rozvrhů, které zákonní zástupci žáků obdrželi prostřednictvím aplikace Bakaláři. Časy výuky v Teams přitom kopírují časy rozvrhu platného pro prezenční formu vzdělávání.

Školní družina není v provozu.

Školní jídelna zůstává v provozu s tím, že výdej stravy probíhá do jídlonosičů za následujících podmínek:
Všem strávníkům jsou od 2. 3. 2021 odhlášeny obědy a zájemci o stravování si je musí opět přihlásit prostřednictvím svého účtu na eCanteen s možným využitím odkazu https://strav.nasejidelna.cz/0110/faces/login.jsp
Dne 1. 3. bude oběd vydán těm strávníkům, kteří jej měli přihlášený. Pokud na tento den bude chtít někdo oběd odhlásit, musí tak učinit do 8:00 h uvedeného dne pouze emailem na adresu zerzanova@zshrubina.cz
Výdejní doba obědů
10:30 – 11:00 – cizí strávníci
11:30 – 13:30 – žáci a zaměstnanci školy
13:30 – 14:30 – žáci a zaměstnanci gymnázia

S případnými dotazy se na mne obracejte s využitím modulu Komens v aplikaci Bakaláři. Děkuji za pochopení a spolupráci.
Mgr. Tomáš Ptáček, ředitel školy