Vánoční přání a PF 2022

Vážení rodiče, vážení zaměstnanci, milé žákyně, milí žáci, přátelé ZŠ F. Hrubína,
dovolte mi poděkovat vám za vaši energii, kterou jste vložili do zdolávání výzev v roce 2021. S Vaší důvěrou, podporou, pomocí a pochopením to šlo lépe celé naší škole, kterou tak společně posouváme kupředu.
Jménem svým, jménem dětí a zaměstnanců děkuji všem, kteří nám v rámci svých možností nezištně pomáhali.

Přeji vám, ať prožijete vánoční svátky se svými blízkými naplněni pohodou, klidem, štěstím, vzájemným respektem a láskou. Na cestě rokem 2022 vám přeji hlavně pevné zdraví, nekončící úsměv a pohodu a množství úspěšných kroků v osobním i profesním životě.

S úctou Mgr. Tomáš Ptáček, ředitel školy