Oznámení ředitele školy k výstražné stávce dne 27. listopadu 2023

Ředitel Základní školy a Mateřské školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace informuje o vyhlášení volného dne pro žáky základní školy a přerušení provozu na odloučených pracovištích mateřských škol v souvislosti s konáním výstražné stávky dne 27. listopadu 2023.

Vážení rodiče,
nepochybuji o tom, že ani vy jste neunikli informacím o stávce chystané školskými odbory na pondělí 27. listopadu 2023.

Také v rámci naší organizace využili někteří zaměstnanci svého práva na stávku a proto jsem na základě posouzení provozních podmínek jako ředitel školy rozhodl z provozních důvodů o:
1) přerušení provozu dne 27. 11. 2023 na odloučených pracovištích MŠ Balzacova a MŠ Kosmonautů,
2) vyhlášení dne 27. 11. 2023 jako volného dne pro žáky ZŠ F. Hrubína (škola bude z provozních důvodů pro žáky uzavřena, nebude v provozu školní družina a v jídelně nebudou vydávány obědy).

V naší organizaci považujeme za zásadní pro vyhlášení stávky následující důvody:
1)  hrozící snížení již tak nevelkých platů nepedagogických zaměstnanců (uklízečky, kuchařky, školníci).
2)  omezení výuky snížením ukazatele PHmax, dle kterého jsou školám poskytovány finanční prostředky na pedagogické pracovníky. Naše škola v tuto chvíli využívá svůj PHmax na 100% a jeho snížením by se zařadila mezi nejvíce postižené školy. Znamenalo by to zejména rušení dělených hodin, což by mělo za následek zhoršení výuky a logicky by došlo k propouštění na pozicích pedagogických pracovníků.

Věřím, že uvedené kroky chápete.

Mgr. Tomáš Ptáček
ředitel ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí