Žáci 6. a 7. ročníku se zabývali tříděním odpadů

V rámci environmentální výchovy a vzdělávání byli dne 21. listopadu 2023 žáci 6. a 7. tříd ZŠ F. Hrubína prostřednictvím vzdělávacího výukového programu pod názvem „Tonda obal na cestách“ společnosti EKO‑KOM seznámeni s pravidly třídění, recyklace a využitím obalového odpadu.

Nechyběly ani vzorky recyklovaných materiálů  a odpovědi zvídavým žákům. Celá akce se nesla v povědomí odpovědnosti za společné životní prostředí a propagaci uvědomělého přístupu v otázce třídění a sběru odpadů.

Součástí vzdělávacího programu jsou stránky Tonda-obal.cz, které můžete navštívit.

Mgr. Jana Vidličková, školní koordinátor EVVO

Foto Jana Vidličková