Close

Sdělení rodičům

Vánoční přání a PF 2019

Vážení rodiče, vážení zaměstnanci, milé žákyně, milí žáci, přátelé ZŠ F. Hrubína, v probíhajícím čase adventním mi dovolte poděkovat Vám za aktivity a úsilí, které jste v roce 2018 věnovali naší škole. Vykonali jste mnoho nejen přípravou na vzdělávání, ale také přípravou a účastí na sportovních, vědomostních a kulturních akcích. Vážím si také našich neformálních […]

ČÍST VÍCE

Oznámení o zkrácení vyučování a vyhlášení ředitelského volna

Sdělujeme, že ve čtvrtek dne 20. 12. 2018 dojde na ZŠ F. Hrubína z organizačních důvodů k úpravě rozsahu vyučování ve všech ročnících školy. Na pátek 21. 12. vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno. Ve čtvrtek 20. prosince bude vyučování v jednotlivých ročnících školy mimořádně ukončeno takto: 1. až 3. ročník – 11 h 30, 4. a 5. ročník – 11 h 50, 6. a 7. ročník – 12 h […]

ČÍST VÍCE

Poděkování Klubu přátel školy při ZŠ F. Hrubína Havířov

Poděkování Klubu přátel školy při ZŠ F. Hrubína Havířov za podporu vánočního koncertu s názvem „Čas radosti, veselosti“, který se uskutečnil 6. 12. 2018 v evangelickém kostele v Havířově-Bludovicích, a za záštitu nad celou akcí. Jmenovitě bychom chtěli poděkovat předsedkyni Klubu přátel školy paní Kajurové a hospodáři klubu panu Bartelovi za pomoc při organizaci koncertu. Dle ohlasů byl koncert […]

ČÍST VÍCE

Žádost o spolupráci při dotazníkovém šetření

Vážení rodiče, rádi bychom vás a vaše děti požádali v době od 3. 12. 2018 do 7. 1. 2019 o vyplnění anonymního dotazníku zaměřeného na sportovní vyžití v Havířově, který bude použit jako podklad pro vytvoření Plánu rozvoje sportu města Havířova v letech 2018 až 2025. Pro žádoucí rozvoj sportu ve městě jsou důležité názory dětí i dospělých. Děti do […]

ČÍST VÍCE

Pozvánka na koncert žáků školy

Srdečně zveme všechny rodiče a širokou veřejnost na koncert žáků, který se uskuteční 6. prosince 2018 v 17.00 hod. v evangelickém kostele v Havířově-Bludovicích. V programu účinkují mimo hostů žáci ze tříd 1. B  (třídní učitelka Eva Kilnarová), 2. B (třídní učitelka Lenka Kajfoszová), 3. A (třídní učitelka Michaela Janíková), 4. B (třídní učitelka Zlatuše Foltýnová), 5. […]

ČÍST VÍCE

Pozvánka na čtvrtletní třídní schůzky

Ve čtvrtek dne 15. listopadu 2018 se na ZŠ Františka Hrubína konají třídní schůzky zaměřené na výsledky vzdělávání žáků v prvním čtvrtletí školního roku 2018/2019. Třídní schůzky ve třídách 1. stupně  (třídy 1. až 5. ročníku školy) budou zahájeny v 16.30 h (s výjimkou třídy III. B), schůzky ve třídách 2. stupně školy (třídy 6. až 9. ročníku) v 17.00 h. Schůzka zákonných […]

ČÍST VÍCE