Organizace výuky a provozu školy v období od 12. 4. 2021

Vzhledem k tomu, že na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění ze dne 6. dubna 2021 dochází od 12. dubna 2021 k dílčímu návratu žáků do škol, zveřejňuje ředitel ZŠ F. Hrubína aktuální informace k organizaci výuky a provozu školy.

Podrobné informace jsou zveřejněny v dokumentu Informace k provozu školy v období 12. – 23. 4. 2021, který je zde ke stažení.

Dokument poskytuje zákonným zástupcům, žákům školy a veřejnosti informace o

  • způsobu a organizaci testování antigenními testy, se kterým je spojen návrat žáků do prezenční výuky,
  • organizaci vzdělávání žáků formou prezenčního a distančního vzdělávání včetně harmonogramu vstupů žáků do školy,
  • podmínkách a organizaci provozu školní družiny,
  • výdeji obědů ve školní jídelně.