Vánoční a novoroční přání ředitele školy

Vážení rodiče, vážení zaměstnanci, milé žákyně, milí žáci, přátelé ZŠ F. Hrubína, máme za sebou rok, který se v mnohém lišil od těch předchozích. Postavil nám do cesty překážku, která v mnohém otestovala naše schopnosti zvládat náročné situace. Přestože nikdo nemohl rozpoznat rozsah a sílu důsledků nemoci COVID-19, osobně si myslím, že vy, vaše děti i my pedagogové a ostatní zaměstnanci z Hrubínky společným úsilím tuto nelehkou dobu zvládáme a nakonec i společně zvládneme.

Nastal čas Vánoc a já bych vám chtěl poděkovat za podporu, pomoc a pochopení, které jste nám během roku projevovali a projevujete. Je to energie, která nás posouvá dál. Společně s žáky školy jsme se za vaší spolupráce ponořili do hlubin distanční a rotační výuky, a musím říct… hozeni do vody v tom plaveme zdatně. Věřím, že naše společné úsilí neubere dětem na zájmu a chuti pronikat do tajemných koutů poznání.

Děkuji jménem dětí a zaměstnanců všem, kteří nám v rámci svých možností nezištně pomáhali a pomáhají překonat náročné situace, které před rok 2020 postavil.

Přeji vám, ať prožijete vánoční svátky se svými blízkými naplněni pohodou, klidem, štěstím, vzájemným respektem a láskou. Na cestě rokem 2021 vám přeji hlavně pevné zdraví, nekončící úsměv a pohodu a množství úspěšných kroků v osobním i profesním životě.

S úctou Mgr. Tomáš Ptáček, ředitel školy